Etická komise

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Tisková zpráva k výsledkům šetření EK FF UK v případě podnětu podezření na plagiátorství prof. Martina Kováře ze dne 4. 12. 2018

Obsah dokumentu

Etická komise
Působnost a pravomoce
Kontakty
Dokumenty
Zápisy z jednání


Působnost a pravomoce

Etická komise je stálým poradním orgánem pro etické otázky týkající se všech forem činnosti v rámci akademické obce. Její činnost upravuje Statut Etické komise Filozofické fakulty UK  a dále opatření děkana č. 2/2010, Etika vědecké práce.

Kontakty

seznam členů

Kontakt: eticka @ ff.cuni.cz

 

Zápisy z jednání

2019

Závěrečná zpráva EK k podnětu ze dne 29. 1. 2019.pdf
Závěrečná zpráva EK k podnětu ze dne 27. 2. 2019.pdf
2019-04-24 Zápis z jednání Etické komise.pdf
2019-03-15 Zápis z jednání Etické komise.pdf
2019-03-05 Zápis z jednání Etické komise.pdf

2018

2018-12-17 Zápis z jednání Etické komise FF UK.pdf

2017

2016

2016-09-29 Závěrečná zpráva ve věci stížnosti PhDr. Ondřeje Cerhy.pdf

2015

2015-07-02 Závěrečná zpráva ve věci podnětu dr. Jaroslava Dibelky.pdf
2015-06-24 Zápis z jednání etické komise.docx
2015-06-10 Závěrečná zpráva ve věci podnětu týkajícího se prof. Lenky Šulové.pdf
2015-06-09 Zápis z jednání etické komise.docx
2015-05-28 Zápis z jednání etické komise.docx
2015-04-02 Zápis z jednání etické komise.doc

(Z důvodu platnosti GDPR jsou některé níže odkazované dokumenty znepřístupněny)