Fakulta

Předsednictvo

Předsednictvo

AS FF UK

Kontakt:

pas@ff.cuni.cz

Předseda:

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

E-mail: jan.chromy@ff.cuni.cz

Místopředsedové:

doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

E-mail: marketa.krizova@ff.cuni.cz

Mgr. David Pavlorek

E-mail: d.pavlorek@seznam.cz

Členové předsednictva:

PhDr. Radek Buben, Ph.D.

E-mail: radekbuben@email.cz

Mgr. Olga Bažantová

E-mail: olga.bazantova@gmail.com

Pro účely vedení zápisů z jednání předsednictva, zajišťování listinné korespondence, archivace a další administrativní úkoly předsednictvo jmenuje sekretáře/sekretářku senátu. Současnou sekretářkou senátu je Bc. Kateřina Bělehrádková (belehradkovakaterina@gmail.com).

Zápisy z jednání předsednictva:

Rok 2016