Fakulta

Povinně zveřejňované informace

Akademický senát FF UK

volební období
2016 – 2018

senatff@ff.cuni.cz

 

Dříve projednávané vnitřní předpisy

 1. Návrh opravy Pravidel pro organizaci studia FF UK – vráceno Legislativní komisí AS UK 1. června 2017, předloženo 2. června 2017, schváleno AS FF UK se zapracováním předložené změny 8. června 2017
 2. Návrh opravy Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK – předloženo 31. května 2017, schváleno se zapracováním změny doporučené LK FF UK 8. června 2017
 3. Návrh opravy Statutu FF UK – předloženo 17. května 2017, schváleno AS FF UK 2. května 2017
 4. Návrh opravy Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK – předloženo 17. května 2017, schváleno AS FF UK se zapracováním změny doporučené LK FF UK 2. května 2017
 5. Návrh opravy Pravidel pro organizaci studia na FF UK – předloženo 17. května 2017, schváleno AS FF UK se zapracováním změny doporučené LK FF UK 2. května 2017
 6. Návrh opravy Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK (legislativně technické opravy) – předloženo 17. května 2017, schváleno AS FF UK 2. května 2017
 7. Návrh opravy Jednacího řádu Vědecké rady FF UK (legislativně technické opravy) – předloženo 17. května 2017, schváleno AS FF UK 2. května 2017
 8. Návrh Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK – předloženo 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017
 9. Návrh opravy Disciplinárního řádu pro studenty FF UK – předloženo 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017
 10. Návrh opravy Volebního řádu AS FF UK – předloženo 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017
 11. Návrh opravy Jednacího řádu AS FF UK (legislativně technické opravy) – zveřejněno 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017
 12. Návrh Statutu FF UK – předloženo 5. dubna 2017, schváleno AS FF UK 13. dubna 2017
 13. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK – předloženo 5. dubna 2017, schváleno AS FF UK 13. dubna 2017
 14. Návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK – předloženo 5. dubna 2017, schváleno AS FF UK 13. dubna 2017
 15. Návrh Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK – předloženo 5. dubna 2017, schváleno AS FF UK 13. dubna 2017
 16. Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK – předloženo 5. dubna 2017, schváleno AS FF UK 13. dubna 2017
 17. Návrh Volebního řádu AS FF UK – předloženo 1. března 2017, schváleno AS FF UK 9. března 2017
 18. Návrh Jednacího řádu AS FF UK – předloženo 1. března 2017, schváleno AS FF UK 9. března 2017
 19. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK – předloženo 1. března 2017, schváleno AS FF UK 9. března 2017

Ostatní povinně zveřejňované návrhy

 1. Návrh Výroční zprávy o činnosti FF UK za rok 2016, přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 – předloženo 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017
 2. Návrh výroční zprávy o hospodaření FF UK za rok 2016  – předloženo 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017
 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2017 – předloženo 3. května 2017, schváleno AS FF UK 11. května 2017

Za správnost

předsednictvo AS FF UK