Fakulta

Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2016 – 2018

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu. Více o akademickém senátu a jeho jednání naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2016-2018. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2016–2018

datum program zápis
1. 9. 6. 2016 Program Zápis
2. 15. 9. 2016 Program Zápis
3. 13. 10. 2016 Program Zápis
4. 10. 11. 2016 Program Zápis
5. 8. 12. 2016 Program Zápis
6. 12. 1. 2017 Program Zápis
7. 9. 2. 2017 Program Zápis
8. 9. 3. 2017 Program Zápis
9. 13. 4. 2017 Program Zápis
10. 11. 5. 2017 Program Zápis
11. 25. 5. 2017 Program Zápis
12. 8. 6. 2017 Program Zápis
13. 14. 9. 2017 Program Zápis
14. 12. 10. 2017 Program Zápis
15. 26. 10. 2017 Program Zápis
16. 9. 11. 2017 Program Zápis
17. 14. 12. 2017 Program Zápis
18. 11. 1. 2018 Program Zápis
19. 8. 2. 2018 Program Zápis
20. 8. 3. 2018 Program Zápis
21. 12. 4. 2018 Program Zápis
22. 10. 5. 2018 Program
1. 14. 6. 2018 (nové volební období) Program