Publikace 2015

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Sons of the Sun. Rise and Decline of the Fifth Dynasty

Son of the Sun_webKoupit v e-shopu FF UK

MIROSLAV VERNER

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-541-4

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Vázaná

Rozsah: 306 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 880,- Kč

Obálka, grafický design, sazba: Jolana Malátková, Oleg Man

Tisk: Serifa s.r.o.

 

Monografie se zabývá dosud neobjasněným zánikem 4. a nástupem legendami opředeného nového královského rodu, 5. dynastie, a jeho úsilím řešit vzrůstající moc byrokracie a rozvíjet hlavní státní instituce, královské zádušní kulty, aj.

The monograph deals with the so far unclear decline of the 4th and the legend-clouded rise of the new royal family ? the Fifth Dynasty, the reign of individual kings of the dynasty and their efforts to cope with the growing power of the bureaucracy and develop principal state institutions, royal mortuary cults, etc.

Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept

mitteleuropa_webKoupit v e-shopu FF UK

JOHANN P. ARNASON, PETR HLAVÁČEK, STEFAN TROEBST et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; FILOSOFIA

ISBN 978-80-7308-549-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: Brožovaná

Rozsah: 204 stran

Jazyk: německý, anglický

Doporučená cena: 200,- Kč

Obálka, grafický design, sazba: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Existuje ještě kulturně-politický fenomén „Mitteleuropa“? Jakou úlohu by mohly středoevropské státy hrát v rámci Evropské unie? Jak středoevropské tradice rezonují na východě a západě Evropy? Mnoho témat a ještě více otázek! V říjnu 2011 zorganizovalo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, Institutem pro Podunají a Střední Evropu ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze mezinárodní konferenci „Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept“. Z několika referátů pak vznikly rozšířené studie, k nimž editor Petr Hlaváček připojil ještě několik dalších pojednání předních českých i zahraničních odborníků. Vznikla tak německo-anglická kolektivní monografie, v níž je mnohovrstevnatý fenomén střední Evropy nahlížen z české, rakouské, německé, maďarské, polské i globální perspektivy.

Neolitizace aneb setkání generací

neolitizace_webKoupit v e-shopu FF UK

RENATA ŠMIDTOVÁ, MIROSLAV POPELKA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-538-4

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Brožovaná

Rozsah: 336 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka, grafický design, sazba: Kateřina Řezáčová, ak. mal.

Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov spol. s. r. o.

 

Publikace „Neolitizace aneb setkání generací“ předkládá čtenáři výběr příspěvků ze stejnojmenné konference, kterou uspořádal Ústav pro archeologii FF UK v Praze ve dnech 13. a 14. března 2014.Tematicky jsou příspěvky věnovány řadě dílčích problémů studia mladší doby kamenné se záměrem určitého bilancování dosavadních výsledků.

Helixtrolysis. Cyberology and the Joycean „Tyrondynamon Machine“

helixtrolysis_webKoupit v e-shopu FF UK

LOUIS ARMAND

Vydavatel: Litteraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-539-1

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Brožovaná

Rozsah: 256 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč

Tisk: PB tisk

 

It is an intriguing feature of cybernetics, cognitive science, psychoanalysis, critical theory & particle physics that at key moments in their recent evolution their major practitioners have turned to the work of one particular „experimentalist“ writer, James Joyce, in whose key works — Ulysses & Finnegans Wake — they have sought an articulation of the emergent virtuo-real universe which since the mid-20th century we have increasingly come to inhabit. From these two books have directly been drawn the name for the fundamental constituent of the nucleon (Murray Gell-Mann’s quark), a new model of cognition (Daniel Dennett’s Joycean machine), a radical cybernetic conception of language (Jacques Derrida’s Joyceware), a psycho-analytical paradigm (Jacques Lacan’s sinthome), & the foundations of post-War media theory (Marshall McLuhan’s Gutenberg Galaxy, originally called The Road to Finnegans Wake).This volume examines a series of counter arguments to the conventional account of literary cybernetics in light of developments which have accompanied the encounter between critical theory and cultural studies, namely ‚hypertextuality‘ and ‚posthumanism.‘ In each instance, the continuing legacy of Joyce’s works is examined in detail.

Terrain. Essays on the New Poetics

terrain_webKoupit v e-shopu FF UK

OLGA PEK, DAVID VICHNAR (eds.)

Vydavatel: Litteraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-526-1

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Brožovaná

Rozsah: 208 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč

Tisk: PB tisk

 

Within our global-local environment there reverberates a polyphony of realities that are inter-actual, intersecting, constantly contested, and always in the process of assuming new forms, forming new hybrids, taking new plunges in transversal directions. The essays collected in the present volume have been written in and between London, Paris, Berlin and Prague and first appeared in the arts and poetics magazine VLAK. As such, the essays position themselves „in between“–internationally, in-terculturally, and intertextually–in order to present the first tentative mapping of the new poetics terrains. Contributors include: Guillermo Suarez Ara, Matthew Hall, Louis Armand, Jeroen Nieuwland, David Vichnar & Olga Pek.