Publikace 2014

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

ctrnact_mucedniku_webKoupit v e-shopu FF UK

P. BENEŠ, P. HLAVÁČEK, T. STERNECK et al.

Vydavatel: Filozofická fakulta UK, FILOSOFIA

ISBN 978-80-7308-529-2

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Brožovaná

Rozsah: 176 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Sazba: studio Lacerta

Tisk: PROTISK s.r.o., České Budějovice

 

Kniha nahlíží rozporuplný konec panování římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského z mnoha úhlů a v různých kontextech. Velká pozornost je věnována otázkám církevně-politickým, kulturním i vojenským, zejména vpádu Pasovských roku 1611. Hlavní osou tohoto pozdně rudolfinského příběhu ovšem zůstává Čtrnáct pražských mučedníků z františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze, jejichž násilná smrt stále podněcuje živé debaty historiků a teologů i představitelů různých křesťanských tradic v dnešní České republice. Autorsky se na této kolektivní monografii vedle Petra Hlaváčka jakožto editora podíleli i Jaroslava Hausenblasová, Zdeněk Munzar, Martin Elbel, Tomáš Sterneck, Bonaventura O. Čapek, Petr R. Beneš, Pavel B. Kůrka, Ota Halama, Michal Šroněk, Petr Adámek, Olga Kotková, Eliška Zlatohlávková, Oldřich Chládek, Marie Opatrná, Štěpán Vácha a Martin Zlatohlávek.

Archiv Matouše Konečného II. Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618

archiv_matouse_konecneho_webKoupit v e-shopu FF UK

MARKÉTA RŮČKOVÁ (ed.)

Vydavatel: Scriptorium

ISBN 978-80-87271-90-2

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: Vázaná

Rozsah: 640 stran

Jazyk: český, německý, anglický, latinský

Doporučená cena: 500,- Kč

Sazba: Marek Lašťovka

Tisk: PBtisk Příbram

 

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem druhého svazku je ta část Konečného archivu, která se týká studia kněžského dorostu Jednoty bratrské na zahraničních vzdělávacích institucích. Cílem tohoto svazku je podat zevrubnou analýzu písemností studentů, budoucích církevních služebníků Jednoty bratrské, kteří byli v letech 1610–1618 vysíláni svými biskupy za dalším vzděláním především do Brém a dolnoslezské Bytomi nad Odrou, zasadit je do širších dobových souvislostí a v neposlední řadě zpřístupnit tyto písemnosti odborné i laické veřejnosti.

Reflexe indiánského světa v hispanoamerickém eseji 20. století

reflexe_indianskeho_sveta_webKoupit v e-shopu FF UK

LUCIA NÚŇEZ TAYUPANTA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-499-8

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 132 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 130,- Kč

Sazba: Pavel Šidák

Tisk: BETIS, spol. s. r. o.

 

Tato studie se zabývá analýzou hispanoamerických esejistických děl, která reflektují přítomnost indiánského světa a dotýkají se otázky, jakým způsobem přispělo dědictví indiánských kultur k vytvoření národní svébytnosti. Jednotliví esejisté zdůrazňují odlišné prvky tohoto procesu a vyznačují se specifickým pojetím této problematiky. Práce tak představuje harmonickou koncepci míšení kultur v díle mexického esejisty A. Reyese, dramatickou představu střetávání kultur u Peruánců M. Gonzáleze Prady, J. C. Mariáteguiho a částečně J. M. Argeudase a v neposlední řadě také koncepci vrstvení kultur, která je rozvíjena v díle Mexičana O. Paze a paraguayského spisovatele A. Roy Bastose.

Abolishing Prague. Essays & Interventions

abolishing_prague_webKoupit v e-shopu FF UK

LOUIS ARMAND (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-532-2

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 240 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč

Tisk: PB Tisk

 

Abolishing Prague began as a collaborative urban archaeological project and psychogeographical investigation into the „other“ Prague. The current volume represents only a small selection of work belonging to that on-going project: a combination of theoretical, historical, ficto-critical, photo-essayistic and poetic research into the city’s parallel dimensions. Abolishing Prague brings together a series of writings on a Prague uncharted by the conventional tourist guide: the Prague of suppressed or forgotten pasts, the amnesiac city of deserted docklands and depopulated islands, the Prague of shabby riverside colonies, a Prague slowly vanishing from the face of the earth, giving way to current urban planning and corporate redevelopment. Topics include Prague’s counterculture, brutalist architecture, the work of Karel Teige, Viteslav Nezval, Lukas Tomin, Franz Kafka, as well as „interventions“ by contemporary prague-based artists, writers & photographers. Contributors include: Benjamin Tallis, David Vichnar, Ian Mikyska, Michel Delville, Robert Carrithers, Holly Tavel, Vadim Erent, Bonita Rhoads, Karen Pearlman, Dustin Breitling, Vit Bohal, Louis Armand.

Crossroads Poetics. Text, Image, Music, Film & Beyond

crossroads-poetics-webKoupit v e-shopu FF UK

MICHEL DELVILLE

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-452-3

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 258 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 150,- Kč

Tisk: PB Tisk

 

This collection of essays on twentieth-century poetry and poetics is written from a wide-ranging perspective, working analytically and comparatively with literature, music, video, film, architecture and performance art. Bringing together readings of Virgil Thomson, Gertrude Stein, Max Jacob, Louis Feuillade, Rosmarie Waldrop, Frank Zappa, Bill Viola and Pierre Alechinsky, this book attempts to delineate the possibility of a truly transversal poetics, one which creates a space for a reconsideration of contemporary poetics while navigating the complex interactions between the theory and practice.