Publikace 2013

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Alephbet. Essays on Ghost Writing, Nutshells & Infinite Space

alephbet_web

Koupit v e-shopu FF UK

DARREN TOFTS

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-479-0

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 141 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč; 12 EUR

Obálka: lazarus

Sazba: lazarus

Tisk: PB Tisk

 

Alephbet is a selection of essays on the uncanny prescience of the writer Jorge Luis Borges for the age of cyberspace and beyond. Darren Tofts explains how in the 1990s he turned his practice as a literary theorist towards media studies of the emergent internet and its remote time-spaces of interaction and presence at a distance. De rigueur at the time, the perception of similarities between the worlds of literature and cyberspace are here inflected with Borges’s profound and inscrutable influence. Looking back to this convergence of one form of textual alchemy with another, Tofts is startled by those moments when Borges‘ fiction anticipated ways of understanding the ambience of the computer network, often creeping unknowingly into his writing to announce the otherzones of social media that we now take for granted. As Tofts observes in the Preface, in these selected essays Borges prompted, often unconsciously, ways of thinking on the specific non-Borges topic at hand. But he also fugitively crept into the text as direct reference to and quotes from his writing. Here Tofts proffers a new ABC prefigured in Borges, an alephbet capable of anticipating all things before they have been written.

Text + Work. The Menard Case

Koupit v e-shopu FF UK

TOMÁŠ KOBLÍŽEK, PETR KOŤÁTKO, MARTIN POKORNÝ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-483-7

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 152 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč; 12 EUR

Obálka: lazarus

Sazba: lazarus

Tisk: PB Tisk

 

The influence and reputation of Pierre Menard, Author of the Quixote, is easily comparable to the impact of groundbreaking theoretical texts. Numerous philosophers, aestheticians and theorists of literature, music, or visual arts have been induced by this short story by J.L. Borges to reconsider the status of the literary work of art, to rethink the relationship between work and text. The essays collected here move from analyses of the identity of the literary work of art, as it is explicitly established by Borges? narrator, to arguments that simply employ the Menard case as an opportunity for discussing broader issues of literary studies and the philosophy of literature. Selected essays even abandon the field of literature altogether, moving on to analogous issues in the theory of visual arts and music.

Měď v eneolitických Čechách

MIROSLAV DOBEŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-476-9

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 153 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka: Vítězslav Švalbach

Sazba: Michal Lutovský

Tisk: Powerprint, s.r.o.

 

Autor předkládá práci, která je podrobným soupisem eneolitických měděných předmětů od raného po střední eneolit Čech. V rozboru měděných artefaktů se snaží kromě standardních metod používaných v archeologické praxi využít rovněž výsledků analýz složení kovu. V závěrečné syntéze se pokusil o stanovení významu české eneolitické měděné industrie ve středoevropském kontextu. Prokazuje, že již od raného eneolitu nebyly Čechy izolovány od technologicky pokročilejšího jihovýchodu a že i na našem území poměrně brzy došlo k pyrotechnologickému zpracování mědi, jehož tradice vyvrcholila produkcí cínových bronzů únětické kultury.

O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona

 

PETR HLAVÁČEK et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR

ISBN 978-80-7308-453-0

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 332 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 250,- Kč

Obálka: studio Lacerta

Sazba: studio Lacerta

Tisk: tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kniha, která nese název „O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace“, je mimo jiné vyjádřením naší společné úcty vůči prof. Davidu R. Holetonovi, výrazem našeho přesvědčení, že se stal plnohodnotnou a nepominutelnou součástí české akademické obce. Tento „knižní dar“ vznikl u příležitosti významného životního jubilea našeho přítele, který právě v roce 2013 slaví 65. narozeniny a zároveň 40. výročí své kněžské služby. O felix Bohemia – Ó, šťastné Čechy! Tato sentence z utrakvistické liturgie ke svátku sv. Jana Husa je i naším přesvědčením ve vztahu k oslavenci, neboť pro bádání o české reformaci i pro jeho české a evropské přátele je opravdovým štěstím, že David R. Holeton nalezl svůj domov právě v Čechách. Kolektivní monografie obsahuje dvaadvacet studií mapujících fenomén české reformace z pohledu historického, církevně-politického, teologického, filosofického, liturgického, muzikologického i uměnovědného v transdisciplinárním kontextu.

The Organ-Grinder´s Monkey. Culture after the Avant-Garde

Koupit v e-shopu FF UK

LOUIS ARMAND

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-466-0

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 286 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč; 12 EUR

Obálka: lazarus

Sazba: lazarus

Tisk: PB Tisk

 

Theorising the „poetic turn“ in cultural discourse from the post-War era to the present, The Organ Grinder’s Monkey meditates on the post-avant-garde condition mapped out in the work of an international roster of artists, writers, philosophers and film-makers, from Abstract Expressionism to the New Media, including Andy Warhol, Jean-Luc Godard, Cy Twombly, Jacques Derrida, Rosalind Krauss, Samuel Becket, Katherine Hayles, Harold Rosenberg and Clement Greenberg, Alain Badiou, Dusan Makavejev, Marjorie Perloff, Michael Dransfield, Charles Olson, Jean-Michel Basquiat, Veronique Vassiliou, Guy Debord, Joshua Cohen, Pierre Joris, Philippe Sollers, Karen Mac Cormack, Marshall McLuhan, Lukas Tomin, John Kinsella, Zadie Smith and Vincent Farnsworth.

Vlak 4/2013

Koupit v e-shopu FF UK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISSN 1804-512X

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah:

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 250,- Kč; 12 EUR

Obálka: lazarus

Sazba: lazarus

Tisk: PB Tisk

 

Contributors to VLAK 3 include Shane Anderson, Louis Armand, Mark Atkins, Tim Atkins, Micah Ballard, Anselm Berrigan, Javant Biarujia, Sean Bonney, Bev Braune, Dustin Breitling, Pam Brown, Ondrej Buddeus, Sean Carswell, Morgan Childs, Ewelina Chiu, Fernando Corona, Emily Critchley, Vincent Dachy, Steve Dalachinsky, Jennifer K. Dick, Tray Drumhann, Vadim Erent, Amy Evans-Bauer, Michael Farrell, Amalia Roxana Filip, Allen Fisher, Frederic Forte, Steven J. Fowler, Iris Fraser-Gudrunas, Brentley Frazer, Thor Garcia, Harry Gilonis, Stephanie Gray, Ian Haig, Ann Hamilton, Stu Hatton, Ian Hays, Robert Herbert, Fiona Hile, Jeff Hilson, Andrew Robert Hodgson, Zuzana Husarova, Glendyn Ivin, Jill Jones, Vincent Katz, David Kelly, Robert Kiely, John Kinsella, Chris Kraus, Sam Langer, Mat Laporte, Jane Lewty, Sandra Lewty, Niall Lucy, Kent MacCarter, Christodoulos Makris, Katherine Oktober Matthews, Mark Melnocove, Andrew P. McLeod, Rod Mengham, Hara Miko, Peter Milne, Jeroen Nieuwland, Maldo Nolimerg, Alice Notley, Tamarin Norwood, Damien Ober, Scott O’Connor, Olga Pekova, Jan Picha, Daniele Pintano, Karel Piorecky, Vanessa Place, Hal Porter, Brett Price, Nat Raha, DglsN.Rthsjchld, Lou Rowan, Jim Ruland, Robert Shepherd, Phil Shoenfelt, Marcus Slease, Philippe Sollers, Stephanie Strickland, Peter Sulej, Benjamin Tallis, Holly Tavel, Philip Terry, Nathan Thompson, Darren Tofts, Adam Trachtman, Prudence Trinca, David Vichnar, Corey Wakeling, Marjorie Welish, J.T. Welsch, Cecilia White, Fakie Wilde, Jessica Wilkinson, John Wilkinson. …

Tis to Create & in Creating Live. Essays in Honour of Martin Procházka

Koupit v e-shopu FF UK

ONDŘEJ PILNÝ, MIRKA HOROVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-445-5

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 327 stran

Jazyk: anglický, český

Doporučená cena: 250,- Kč; 12 EUR

Obálka: lazarus

Sazba: OP

Tisk: HRG, s.r.o., Litomyšl

 

The essays gathered here to celebrate the sixtieth birthday of Martin Procházka Professor of English, American and Comparative Literature at Charles University, Prague testify to the range of both his scholarly interests and his international collaborations. Thematically arranged, this collection is offered by long-term professional associates, colleagues and former students as an engagement with the multiple areas of Professor Procházka’s expertise (Romanticism, Shakespeare Studies, Critical and Cultural Theory, American Studies) and a personal tribute to a formidably passionate intellectual, fervent in argument but unwaveringly generous and benevolent to friends and associates alike, a dedicated organiser and instigator, a paver of challenging paths, and, last but not least, a creative thinker.

Arkheologicheskoye issledovaniye Dzhandavlattepa i Sherabadskogo rayona. 10 let Cheshsko-Uzbekskoy arkheologicheskoy ekspeditsii

Koupit v e-shopu FF UK

 

KAZIM ABDULLAEV, LADISLAV STANČO, ALIŠER ŠAJDULLAEV, PETRA TUŠLOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-401-1

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 91 stran

Jazyk: ruský, anglický

Doporučená cena: 180,- Kč

Obálka, sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.

 

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli spolupracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i skutečné archeologické mapě. Knížka, která se vám právě dostává do rukou, představuje stručný souhrn hlavních informací o této expedici, o její činnosti a výsledcích její práce.

 

Upravená ruská verzečeského vydání.

Podoby Koreje. Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám

Koupit v e-shopu FF UK

 

MIRIAM LÖWENSTEINOVÁ – VLADIMÍR GLOMB (EDD.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-447-9

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 305 stran

Jazyk: český, slovenský, anglický, korejský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 280,- Kč

Obálka, sazba a zlom: Togga

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Čeští a slovenští koreanisté se v Podobách Koreje věnují jednotlivým aspektům korejských dějin, kultury a jazyka, a snaží se tak postihnout to, co tvoří korejskou svébytnost a výjimečnost. Sinolog Oldřich Král poukazuje svým příspěvkem o vztahu historie a fikce v čínském románu na společné fundamenty literatury čínské i korejské. Miriam Löwensteinová se ptá po roli historika v jedné z nejstarších korejských kronik, Samguk jusa, a Vladimír Glomb analyzuje otázku korejské identity v tradičním konfuciánském vzdělávání. Marek Zemánek zkoumá střet buddhistických hodnot s moderními ideologiemi na příkladu Manhä Han Jonguna a Tomáš Horák představuje zásadní postavu buddhismu období Korjo, Mistra Činula. Korejská bohemistka Yu Sonbi pak nabízí pohled opačný, korejskou interpretaci Karla Čapka. Zdenka Klöslová sumarizuje informace o Korejcích a Koreji v Československém denníku, listu československých legionářů v Rusku. Právě kontakty legionářů a korejského národního hnutí jsou jednou ze zásadních kapitol překvapivě hlubokého vztahu mezi oběma zeměmi. Ten ilustruje i studie Jaroslava Olši jr., věnovaná postavě Maxe Taublese, prvního pražského rodáka na Korejském poloostrově, a práce Zuzany Vavrincové, popisující kontakty obou zemí v rámci již rozděleného poloostrova na příkladu československého působení v Dozorčí komisi neutrálních států. Doyen korejské bohemistiky Kwon Jaeil pak analyzuje specifické a také společné rysy předválečné literární avantgardy v obou zemích. Překotný vývoj moderního korejského jazyka a jeho jednotlivé aspekty popisují Blanka Ferklová ve své studii o korejských onomatopoiích a Vladislava Mazaná při zkoumání nejnovějších vývojových tendencí korejštiny. Jozef Genzor doplňuje lingvistickou sekci příspěvkem věnovaným ohroženým jazykům. Závěrečný text věnovaný tibetským onomastikám pochází z pera Josefa Kolmaše.

Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře

Koupit v e-shopu

IRENA VAŇKOVÁ – JAN WIENDL (EDS.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN: 978-80-7308-443-1

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 391 stran

Jazyk knihy: český, polský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 320,- Kč

Grafická úprava: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře (2010).

Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí

Koupit v e-shopu

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-437-0

108 stran česky, příloha: barev. foto

160,- Kč

 

Autoři knihy vycházejí z předpokladu, že duchovní život na konci 19. století nastoluje principy, jež se rozvíjejí ve století dvacátém. Jeho tendence se projevují nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění, kritice, filosofii a životním stylu. Sílí zájem o specifičnost kulturních regionů; filosofie se rozchází s pozitivismem 19. století, opouští velké metafyzické systémy a nastiňuje nové otázky v pojetí člověka i epistemologii; v literatuře prochází evropskou i americkou kulturou proud, který pod rozmanitými názvy (vitalismus, symbolismus, dekadence, secese, impresionismus, modernismus, generace 98 ad.) tvoří duchovní hnutí zakládající literaturu a kulturu následujícího století. Společná je potřeba revize modernosti, reflektovaná v jednotlivých kulturních regionech různě, ve specifických „verzích“ západní kultury. Zejména v oblastech na „okrajích“ evropského dosahu (v amerických a asijských zemích, ve východní a jihovýchodní Evropě s přesahem do Asie) se s touto revizí vyrovnává myšlení a literatura jako s problémem vlastní kulturní či národní identity. Práce týmu se zaměřuje na reflexi společných aspektů i odlišností tohoto hnutí v jednotlivých zemích. Projekt je součástí výzkumného úkolu Kultury jako metafory světa v rámci „Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově“. První společnou reflexí a konfrontací pohledů na literaturu přelomu 19. a 20. století v zemích Evropy a Ameriky bylo kolokvium uspořádané časopisem Svět literatury na Filozofické fakultě UK v únoru 2012. Naše společná publikace na podněty diskuse navazuje a tvoří první fázi pokračujícího výzkumu literatury a kultury tohoto přelomového období.