Publikace 2008

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Obsah dokumentu

Publikace 2008
OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
VOL. V
VOL. IV
PERIODICKÉ PUBLIKACE Nakladatelství Karolinum
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM
STUDIA ORIENTALIA PRAGENSIA
PERIODICKÉ PUBLIKACE FF UK
OPERA LITTERARUM BOHEMICARUM STUDENTIUM ET MAGISTRORUMQUE
PUBLIKACE PŘEVZATÉ DO DISTRIBUCE
CHATREŠŠAR
LITTERARIA PRAGENSIA – BOOKS
PANDANUS
OSTATNÍ PUBLIKACE
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) / Nakladatelství Karolinum
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA / Monographia


V roce 2008 vyšlo:


(objednat lze naedice@ff.cuni.cz)

OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

VOL. V

 • PELIKÁN, J.: Jugoslávie a pražské jaro

  Vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofi cká fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1a vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5

  © Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008

  © TOGGA, 2008

  Překlady resumé: Stanislav Tumis, Sandra Vlainić

  Redakční spolupráce: Věra Marková, Ondřej Pittauer, Iva Sokolová, Anna Vondřichová

  Obálka a typografie: Jana Vahalíková

  Foto na obálce: © Oldřich Škácha

  Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

  Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

  Vydání první, Praha 2008

  ISBN 978-80-7308-220-8 (Univerzita Karlova v Praze)

  ISBN 978-80-903589-4-2 (TOGGA)

  anotace

  Koupit v e-shopu

VOL. IV

 • BOBKOVÁ, L. / KONVIČNÁ, J. (eds.): Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století

  (Korunní země v dějinách českého státu III)

  Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.–31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze

  ISBN 978-80-7038-188-1

  Filozofická fakulta – vydavatelství Togga, Praha 2007

  608 s., text čes., pol., něm. / resumé pol., čes., něm.

  750,– Kč

  anotace

  Koupit v e-shopu

PERIODICKÉ PUBLIKACE Nakladatelství Karolinum

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM

ISSN 1210-6690

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 21

  KŘÍŽOVÁ, M.: The Strenght and Sinews of this Western World

  (African slavery, American colonies and the effort for reform of European society in the Early Modern Era)

  ISBN 978-80-246-1514-1

  UK Praha 2008, 264 s., text angl.

  180,- Kč

   

  Koupit v e-shopu

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 20

  OPATRNÝ, J. (ed.): Las Relaciones Checo-Espanolas

  ISBN 978-80-246-1464-9

  UK Praha 2007, 324 s., text špan.

  180,– Kč

   

  Koupit v e-shopu

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 19

  OPATRNÝ, J. (ed.): Pensamiento Caribeno. Siglos XIX y XX

  ISBN 978-80-246-1469-4

  UK Praha 2007, 472 s., text špan.

  180,– Kč

  Koupit v e-shopu

STUDIA ORIENTALIA PRAGENSIA

ISSN 0587-1255

 • STUDIA ORIENTALIA XXVI

  Paths Toward Modernity

  Conference to Mark the Centenary of Jaroslav Průšek

  O. Lomová (ed.)

  ISBN 978-80-246-1519-6

  UK Praha 2008, 421 s., text angl., čín., resumé angl.

  250,– Kč

   

  Koupit v e-shopu

 • STUDIA ORIENTALIA XXV

  VACEK J.: Flowers and Formulas

  Nature as Symbolic Code in Old Tamil Love Poetry

  (Květiny a formule. Příroda jako symbolický kód ve staré tamilské milostné poezii)

  ISBN 978-80-246-1424-3

  UK Praha 2007, 249 s., text angl., resumé česky

  Koupit v e-shopu

PERIODICKÉ PUBLIKACE FF UK

OPERA LITTERARUM BOHEMICARUM STUDENTIUM ET MAGISTRORUMQUE

 • OLBSM 6 / Solitude, Vanity, Night

  K. Lodge (ed.)

  ISBN 978-80-7308-216-1

  Filozofická fakulta UK 2008, 102 s., text angl.

  150,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • OLBSM 5 / Literatura a kánon

  J. Wiendl (ed.)

  ISBN 978-80-7308-193-5

  Filozofická fakulta UK 2007, 72 s., text čes.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • OLBSM 4 / Studium, co není výukou

  Psychosomatické studium inspirované Katedrou autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU)

  J. Tulka, O. Škochová Bláhová (eds.)

  ISBN 978-80-7308-192-8

  Filozofická fakulta UK 2007, 54 s., text čes.

  100,– Kč

   

  Koupit v e-shopu

PUBLIKACE PŘEVZATÉ DO DISTRIBUCE

CHATREŠŠAR

 • CHATREŠŠAR 2006

  T. Mařík (ed.)

  ISBN 80-7308-158-X

  Ústav srovnávací jazykovědy

  FF UK 2007, 122 s., text čes.

  70,- Kč

  Koupit v e-shopu

LITTERARIA PRAGENSIA – BOOKS

Oficiální stránky Litteraria Pragensia

 • ARMAND, L., ČERNOVSKÝ, P. (eds.): Language Systems

  After Prague Structuralism

  ISBN 978-80-7308-171-3

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2007, 150 s., text angl.

  Koupit v e-shopu

PROCHÁZKA, M. (ed.): After History

ISBN 80-7308-127-X

Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

FF UK, Praha 2006, 442 s., text angl.

 

Koupit v e-shopu

WALLACE, C. (ed.): Suspect Cultures

Narrative, Identity and Citation in 1990s New Drama

ISBN 80-7308-124-5

Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

FF UK, Praha 2006, 337 s., text angl.

300,– Kč

 

Koupit v e-shopu

PANDANUS

 

 • PANDANUS ’07

  Nature in Literature, Art, Myth and Ritual

  ISSN 1802-7997

  Ústav jižní a centrální Asie

  FF UK, Praha 2007, 312 s., text angl.

  180,– Kč

   

  Koupit v e-shopu

OSTATNÍ PUBLIKACE

(E – vydané a distribuované edičním oddělením FF UK)

(K – vydané Nakladatelstvím Karolinum, distribuované edičním odd. FF UK)

(O – distribuované edičním oddělením FF UK)

 • RANDÁK, J. / NOVÁK, A. (eds.): K čemu dnes humanitní vědy? (E)

  ISBN 978-80-7308-234-5

  Filozofická fakulta – vydavatelství Togga, Praha 2008

  99 s., text čes.

  110,-

  Koupit v e-shopu

  Ohlasy v médiích:

  Recenze (Aula, 4/2010)

  Recenze (Deník referendum, 15. 7. 2010)

  Knihu lze zakoupit v knihkupectví Kosmas

 • VERNER, M. / BENEŠOVÁ, H.: Unearthing Ancient Egypt.

  Fifty Years of the Czech Archaeological Exploration in Egypt (O)

  ISBN 978-80-7308-206-2

  Filozofická fakulta – vydavatelství Togga, Praha 2008

  252 s., text angl.

  180,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • VAVROUŠEK, P.: Ad perpetuam rei memoriam (O)

  Památce Lubora Matouše (1908–2008)

  ISBN 978-80-7308-210-9

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2008

  70 s., text čes.

  50,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • ŠEVČÍK, M.: Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu (E)

  ISBN 978-80-7308-214-7

  Filozofická fakulta UK, Praha 2008

  87 s., text čes. / resumé angl.

  150,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • „… und jedes Wort hat fließende Grenzen …“ (E)

  Gedenkschrift für Prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc.

  E. Berglová, M. Vachková, L. Vodrážková-Pokorná (eds.)

  ISBN 978-80-7308-218-5

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  157 s., text něm. / abstract angl.

  160,– Kč

 • OBRAZ SVĚTA V JAZYCE II (E)

  Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci XIX. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference

  J. Šlédrová (ed.)

  ISBN 978-80-7308-213-0

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  143 s. , text čes., pol. / resumé čes., angl.

  160,– Kč

 • OLIVA, M.: Gravettien na Moravě (O)

  (Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 1)

  ISBN 978-80-254-1010-3

  Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK – Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Praha–Brno 2007

  257 s., text čes. / resumé fran.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • ŠÍDA, P.: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné (O)

  Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří

  (Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 1)

  ISBN 978-80-7308-207-9

  Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK – Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Praha–Brno 2007

  283 s., text čes. / resumé angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • JAZYKY, ROZUMĚNÍ, POROZUMĚNÍ (E)

  Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové

  P. Mareš, I. Vaňková (eds.)

  ISBN 978-80-7308-204-8

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  207 s., text čes. / resumé angl.

  230,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • ČÍTANKA TEXTŮ Z KOGNITIVNÍ LINGVISTIKY II (E)

  L. Saicová Římalová (ed.)

  ISBN 978-80-7308-212-3

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  103 s., text čes.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • OBERFALZEROVÁ, A.: Metaphors and Nomads (O)

  ISBN 80-7254-849-2

  Ústav jižní a centrální Asie FF UK, Praha 2006

  199 s., obrázková příloha, text angl.

  450,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • ARMAND, L.: Menudo

  ISBN 80-239-6197-7

  Antigen Books

  Antigen Books – UAA FF UK, New York – Praha 2006, 141 s., text angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • CHARTA 77. OD OBHAJOBY LIDSKÝCH PRÁV K DEMOKRATICKÉ REVOLUCI. 1977–1989 / CHAPTER 77: FROM THE ASSERTION OF HUMAN RIGHTS TO A DEMOCRATIC REVOLUTION, 1977–89. (O)

  Sborník z konference k 30. výročí Charty 77, Praha, 21.–23. března 2007

  The Proceedings of the Conference to Mark the 30th Anniversary of Charter 77. Prague, 21–23 March 2007.

  M. Devátá, J. Suk, O. Tůma (eds.)

  ISBN 978-80-7285-090-7

  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007

  415 s., text čes., angl., něm.

  219,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • KAŠPAR, O.: Soupis bohemik ve španělských, portugalských a mexických fondech / Registro de los Materiales Bohémicos en los Fondos Espa?oles, Portugueses y Mexicanos (E)

  (The Registry of Czech Sources in Spanish, Portugal and Spanish-American Archives and Historical Libraries)

  ISBN 978-80-7308-205-5

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  135 s., text čes. / resumé angl.

  200,– Kč

 • PAROLEK, R.: Zlatý fond baltických literatur (E)

  ISBN 80-7308-153-9

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  175 s., text čes.

  150,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • SKŘIVAN ml., A.: Hospodářské reformy v ČLR v letech 1979–1989 (E)

  ISBN 978-80-7308-202-4

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  190 s., text čes.

  220,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • VAVROUŠEK, P.: Glosář praindoevropštiny (O)

  ISBN 978-80-7308-196-6

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2007

  186 s., text čes.

  100,– Kč

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) / Nakladatelství Karolinum

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA

viz přehled publikací zde

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA / Monographia

ISSN 0567-8277

 • 138 GLADKOVA H. / LIKOMANOVA I.: Jazykovaja situacija: Istoki i perspektivy (bolgarsko-češskije paraleli)

  ISBN 978-80-246-0400-8

  1. vyd., UK Praha 2002 – ROZEBRÁNO

  2. vyd., UK Praha 2008, 452 s., text rus. / resumé angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

ISSN 0567-8277

 • CL Jiří Rejzek: The Proto-Slavic World-Initial

  ISBN 978-80-246-1356-7

  1. vyd., UK Praha 2008, 119 s., text angl.

  160,- Kč

  Koupit v e-shopu