Publikace 2007

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Obsah dokumentu

Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) / Nakladatelství Karolinum
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA / Monographia
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA / Monografie
PERIODICKÉ PUBLIKACE / Nakladatelství Karolinum
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM
MISCELLANEA MUSICOLOGICA
PUBLIKACE PŘEVZATÉ DO DISTRIBUCE
LITTERARIA PRAGENSIA BOOKS
OSTATNÍ PUBLIKACE


Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis

 • VOL. III

  LOVČÍ, R.: Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

  ISBN 978-80-7308-189-8

  Filozofická fakulta – vydavatelství Togga, Praha 2007

  485 s., text čes. / resumé něm.

  420,– Kč

  anotace

  Koupit v e-shopu

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) / Nakladatelství Karolinum

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA / Monographia

ISSN 0567-8277

 • 139 ARMAND, L.: TECHNÉ. James Joyce, Hypertext & Technology

  (TECHNÉ. James Joyce, hypertext a technologie)

  ISBN 978-80-246-1382-6

  1. vyd., UK Praha 2003 – ROZEBRÁNO

  2., doplněné vyd., UK Praha 2007, 234 s., text angl. / resumé čes.

  145,– Kč

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA

viz přehled publikací zde

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA / Monografie

ISSN 0567-8307

 • 160 PELIKÁN, J.: Pomáhat být.

  Otevřené otázky teorie provázející výchovy

  (Help to Be. Open Issues of Guiding Education Theory)

  ISBN 978-80-246-0345-2

  1. vyd., UK Praha 2002 – ROZEBRÁNO

  2. vyd., UK Praha 2007, 159 s., text čes. / resumé angl.

  145,– Kč

  ROZEBRÁNO

PERIODICKÉ PUBLIKACE / Nakladatelství Karolinum

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM

ISSN 1210-6690

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 16

  BAĎURA, B.: Los Países Checos y Espa?a. Dos estudios de la realciones checo-espa?olas

  Traducción de Pablo Chacón Gil y Miguel Cuenca Drouhard

  ISBN 978-80-246-1311-6

  UK Praha 2007, 227 s., text špan.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

MISCELLANEA MUSICOLOGICA

ISSN 0544-4136

 • MISCELLANEA MUSICOLOGICA XXXVIII

  ISBN 80-246-1177-5

  UK Praha 2006, 165 s., text něm.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

PUBLIKACE PŘEVZATÉ DO DISTRIBUCE

LITTERARIA PRAGENSIA BOOKS

Oficiální stránky Litteraria Pragensia

 • ARMAND, L.: Event States. Discourse, Time, Mediality

  ISBN 80-7308-168-3

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2007, 320 s., text angl.

  300,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • FEHR, J. / KOUBA, P. (ed.): Dynamic Structure. Language as an Open System

  ISBN 80-7308-139-3

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2007, 262 s., text angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • KOLÁŘOVÁ, K. / SOKOLOVÁ, V. (ed.): Gender and Generation.

  Interdisciplinary Perspectives and Intersections

  ISBN 978-80-7308-184-3

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2007, 214 s., text angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • PILNÝ, O. / ARMAND, L. (ed.): Samuel Beckett. Textual Genesis and Reception

  ISSN 0862-8424

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2007, 102 s., text angl.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • PURVES R. / LADKIN S. (ed.): Complicities. British Poetry 1945–2007

  ISBN 978-80-7308-194-2

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2007, 355 s., text angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

OSTATNÍ PUBLIKACE

(E – vydané a distribuované edičním oddělením FF UK)

(K – vydané Nakladatelstvím Karolinum, distribuované edičním odd. FF UK)

(O – distribuované edičním oddělením FF UK)

 • BERENDOVÁ, A.: Španělský Zlatý věk v Novém světě (O)

  ISBN 978-80-7308-177-5

  Ústav románských studií FF UK, Praha 2007

  118 s., text čes., špan.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • BOŽENA NĚMCOVÁ – JAZYKOVÁ A LITERÁRNÍ KOMUNIKACE VE STŘEDOEVROPSKÉM KONTEXTU (E)

  Sborník z mezinárodního kolokvia

  R. Adam (ed.)

  ISBN 978-80-7308-200-0

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  127 s., text čes., něm., pol., slov. / resumé angl., něm

  150,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • BŘEZINOVÁ, H.: Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století (O)

  (Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 2)

  ISBN 80-7308-144-X

  Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK – Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Praha–Brno 2007

  167 s., text čes., angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • HAZAIOVÁ, L.: Skryté tváře fantastična (O)

  ISBN 978-80-7308-178-2

  Ústav románských studií FF UK, Praha 2007

  323 s., text čes., špan.

  130,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • KADLECOVÁ, K.: Dívky a girls podle českých dívčích časopisů.

  Jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup (O)

  ISBN 978-80-86807-57-7

  Nakladatelství Bor, Liberec 2007

  190 s., text čes.

  150,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • KAPITOLY Z FONETIKY A FONOLOGIE SLOVANSKÝCH JAZYKŮ (E)

  Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů

  ISBN 80-7308-149-0

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  270 s., text čes., slovin., bulh., ukr., pol., chorv., srb., rus., sloven. / resumé angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • LIZNEROVÁ, Z.: English for Humanities. Language Practice (5. vyd.) (E)

  ISBN 978-80-7308-180-5

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  155 s., text angl.

  Koupit v e-shopu

 • „TENTOKRÁT TO BOUCHNE“ (E)

  Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden–únor 1977)

  P. Blažek (ed.)

  ISBN 978-80-7308-176-8

  Filozofická fakulta UK – Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, Praha 2007

  139 s., text čes. / resumé angl.

  140,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • VACHKOVÁ, M.: Kapitoly k německo-české metalexikografii I (E)

  ISBN 978-80-7308-199-7

  Filozofická fakulta UK, Praha 2007

  228 s., text čes., něm.

  250,– Kč

 • VAVROUŠEK, P.: O rekonstrukci praindoevropštiny (O)

  ISBN 978-80-7308-179-9

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2007

  63 s., text čes.

  50,– Kč

 • VAVROUŠEK, P.: Glosář indoevropštiny (O)

  ISBN 978-80-7308-196-6

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2007

  186 s., text čes.

  100,– Kč / ROZEBRÁNO

 • ZEMÁNEK, P.: Vývoj arabštiny (O)

  ISBN 978-80-7308-201-7

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2007

  242 s., text čes.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu