Publikace 2004-06

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Obsah dokumentu

Informace o distribuci
OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
VOL. II
VOL. I
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA monografie
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA monografie
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO AMERICANA PRAGENSIA – Supplementum
MISCELLANEA MUSICOLOGICA
STUDIA MEDIEVALIA
STUDIA ORIENTALIA PRAGENSIA
PERIODICKÉ PUBLIKACE (FF UK)
ACTA SLAVICA ET BALTICA
DVACÁTÉ STOLETÍ
FOLIA TRANSLATOLOGICA
MISCELLANEA LOGICA
OPERA LINGUAE BOHEMICAE STUDENTINUM
OPERA LITTERARUM BOHEMICARUM STUDENTIUM ET MAGISTRORUMQUE
PRAGUE PAPERS ON HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
PERIODICKÉ PUBLIKACE převzaté do distribuce
CHATREŠŠAR
LITTERARIA PRAGENSIA – BOOKS
PANDANUS
MONGOLICA PRAGENSIA
CD ROM / FF UK
OSTATNÍ PUBLIKACE


Informace o distribuci

 

Poznámka: Skladovány jsou pouze tituly s vročením 2004 a výše.

Titul spisu je uveden v jazyce, ve kterém je publikován. V případě, že se titul opakuje v dalším jazyce či v dalších jazycích, znamená to, že publikace je opatřena jedním či více shrnutími v těchto jazycích.

OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

VOL. II

MUDRA, A.

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě (Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě)

Chapters on the Early Woodcarving Tradition in Central Europe (13th Century Woodcarving in Bohemia and Moravia)

ISBN 80-903600-7-6

Filozofická fakulta – nakl. Tomáš Halama, Praha 2006

255 s., text čes. / resumé angl.

350,– Kč

Koupit v e-shopu

obálka anotace

VOL. I

INSPIRATIONS FRANÇAISES: Recueil d’interventions portant sur l’histoire de l’art

ISBN 80-903600-8-4

Filozofická fakulta – nakl. Tomáš Halama, Praha 2006

156 s., text fran.

420,– Kč

Koupit v e-shopu

obálka anotace

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA

přehled publikovaných čísel zde

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOLOGICA monografie

ISSN 0657-8277

149 CVRČEK, V.: Teorie jazykové kultury po roce 1945

(Theory of the Cultivation of Language after 1945)

ISBN 80-246-1044-2

UK Praha 2006, 123 s., text čes. / resumé angl.

145,– Kč

Koupit v e-shopu

obálka – obsah – úvod

148 ARMAND, L.: Incendiary Devices

(Discourses of the Other)

ISBN 80-246-1024-8

UK Praha 2006, 124 s., text angl.

145,– Kč

Koupit v e-shopu

obálka – obsah – úvod

 • 147 PULTROVÁ, L.: The Vocalism of Latin Medial Syllables

  (Vokalismus latinských vnitřních slabik)

  ISBN 80-246-1144-9

  UK Praha 2006, 154 s., text angl. / resumé čes., angl.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka – obsah – resumé

 • 146 SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L.: Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové

  (Communication Strategies in Božena Němcová’s Letters)

  ISBN 80-246-0927-4

  UK Praha 2005, 172 s., text čes. / resumé angl.

  145,- Kč

   

  obálka

 • 145 HOŠNOVÁ, E.: Studie z vývoje novočeské syntaxe

  (Konjunkce, pronominalizace)

  (Studien zur Entwicklung der neutschechischen Syntax. Konjunktionen, Pronominalisation)

  ISBN 80-246-0858-8

  UK Praha 2005, 139 s., text čes. / resumé něm.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • 144 CHLUPÁČOVÁ, J. / ZADRAŽILOVÁ, M.: Texty a kontexty Andreje Platonova

  (Teksty i konteksty Andreja Platonova)

  ISBN 80-246-0756-5

  UK Praha 2005, 190 s., text čes. / resumé rus.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • 143 VODIČKA, F.: Francouzské impulsy v české literatuře 19. století. Rané studie

  (Impulsions françaises dans la littérature tsch?que du 19e si?cle)

  ISBN 80-246-0682-8

  UK Praha 2004, 114 s., text čes. / resumé fran.

  145,– Kč

  obálka

 • 142 MAREŠ, P.: „Also: Nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti

  („Also: nazdar!“ Aspekte der textuellen Mehrsprachigkeit)

  ISBN 80-246-0602-X

  UK Praha 2003, 233 s., text čes. / resumé něm.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • 141 JANČÁK, P. / JANČÁKOVÁ, J.: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

  (Die Rede der tschechischen Reemigranten aus der Ukraine)

  ISBN 80-246-0509-0

  UK Praha 2004, 173 s. + mapy, text čes. / resumé něm.

  145,– Kč

  obálka

 • 140 VESELÝ, J.: Studie z francouzského osvícenství

  (Études sur les lumiéres françaises)

  ISBN 80-246-0441-8

  UK Praha 2003, 163 s., text čes. / resumé fran.

  ROZEBRÁNO

  obálka

 • 139 ARMAND, L.: TECHNÉ. James Joyce, Hypertext & Technology

  (TECHN?. James Joyce, hypertext a technologie)

  ISBN 978-80-246-1382-6

  1. vyd., UK Praha 2003

  2., doplněné vyd., UK Praha 2007, 234 s., text angl. / resumé čes.

  ROZEBRÁNO

  obálka

 • 132 ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci

  (Didaktika českého jazyka a komunikační výchova)

  (From Language to Communication)

  ISBN 80-246-0948-7

  1. vyd., UK Praha 1999 – ROZEBRÁNO

  2. vyd., UK Praha 2005, 166 s., text čes. / resumé angl.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • 126 NEBESKÁ, I.: Jazyk norma spisovnost

  (Language – Norm – Standards)

  ISBN 80-246-0688-7

  1. vyd., UK Praha 1999 – ROZEBRÁNO

  2., doplněné vyd., UK Praha 2003, 159 s., text čes. / resumé angl.

  145,– Kč

  obálka

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA

přehled publikovaných čísel zde

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – PHILOSOPHICA ET HISTORICA monografie

ISSN 0567-8307

164 JAKUBEC I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1954/1949–1989)

(Die tschechoslowakisch-deutschen verkehrspolitischen Beziehungen während des Kalten Krieges unter besonderer Berücksichtigung der Eisenbahn und der Elbschifffahrt)

ISBN 80-246-1063-9

UK Praha 2006, 187 s., text čes. / resumé něm.

145,– Kč

Koupit v e-shopu

obálka – obsah – summary

 • 163 RIEGEL, K. / JANOUŠEK, J.: Etika a psychologie v podnikání

  (Ethics and Psychology in Business)

  ISBN 80-246-1118-X

  UK Praha 2006, 117 s., text čes. / resumé angl.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka – obsah – summary

 • 162 ŠPINKA, Š.: Dialog a analogie.

  Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela

  (Dialog und Analogie)

  ISBN 80-246-0835-9

  UK Praha 2005, 190 s., text čes. / resumé něm.

  145,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

přehled publikovaných čísel zde

IBERO AMERICANA PRAGENSIA – Supplementum

ISSN 1210-6690

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 18

  Caribe/Caribes: Criollización y Proces de Cambio

  ISBN 80-246-1280-1

  UK Praha 2006, 288 s., text špan.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 17

  Emigración Centroeuropea a América Latina IV

  ISBN 80-246-1269-0

  UK Praha 2006, 189 s., text špan.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka – obsah

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 15

  OPATRNÝ, J. (ed.): Nación y Cultura Nacional en el Caribe Hispano

  ISBN 80-246-1114-7

  UK Praha 2006, 371 s., text špan.

  160,- Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 14

OPATRNÝ, J. (ed.): La Expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke

ISBN 80-246-0962-2

UK Praha 2005, 175 s., text špan.

160,- Kč

Koupit v e-shopu

obálka

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 13

  OPATRNÝ, J. (ed.): Emigración Centroeuropea a América Latina III

  ISBN 80-246-0952-5

  UK Praha 2005, 190 s., text špan.

  160,- Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 12

  KŘIŽOVÁ, M.: La Ciudad Ideal en el Desierto

  ISBN 80-246-0811-1

  UK Praha 2004, 245 str., text špan.

  160,- Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 11

  OPATRNÝ, J. (ed.): Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX

  ISBN 80-246-0779-4

  UK Praha 2004, 296 s., text špan.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

MISCELLANEA MUSICOLOGICA

ISSN 0544-4136

 • MISCELLANEA MUSICOLOGICA XXXVIII

  ISBN 80-246-1177-5

  UK Praha 2006, 165 s., text něm.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

STUDIA ORIENTALIA PRAGENSIA

ISSN 0587-1255

STUDIA ORIENTALIA XXIV

HONS, P.: Auxiliarity in Tamil with Special Reference to Auxiliary Verb iru, viTu and koLLu

(Pomocná slova v tamilštině se zvláštním zřetelem ke slovesům iru, viTu a koLLu)

ISBN 80-246-1057-4

UK Praha 2006, 92 s., text angl. / resumé česky

145,– Kč

obálka – obsah – úvod – resumé

 • STUDIA ORIENTALIA XXIII

  LOMOVÁ, O.: Recarving the Dragon

  ISBN 80-246-0691-7

  UK Praha 2003, 387 s., text angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

PERIODICKÉ PUBLIKACE (FF UK)

ACTA SLAVICA ET BALTICA

ACTA SLAVICA ET BALTICA, VOLUMEN VI

Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských

Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů

H. Gladková, V. Cvrček (eds.)

ISBN 80-7308-155-5

Filozofická fakulta UK / Euroslavica 2006, 172 s., text čes., rus., bul., pol., srb., sloven.

100,– Kč

 

obálka

 • ACTA SLAVICA ET BALTICA, VOLUMEN IV

  Gustavsson, S. R.: Jihoslovanští Rusíni jejich kultura a jazyk

  H. Vaňková (překlad)

  ISBN 80-7308-137-7

  Filozofická fakulta UK 2006, 83 s., text čes., rusín.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • ACTA SLAVICA ET BALTICA, VOLUMEN III

  ŁYSOHORSKÝ, Ó.: Poručénstvo / Odkaz

  ISBN 80-7308-096-6

  Filozofická fakulta UK 2005, 111 s., text čes., „lašsky“

  100,– Kč

  obálka

 • ACTA SLAVICA ET BALTICA, VOLUMEN II

  České vědomí Ukrajiny. Budoucnost v tradici

  ISBN 80-7308-089-3

  Filozofická fakulta UK 2005, 84 s., text čes.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • ACTA SLAVICA ET BALTICA, VOLUMEN I

  Pocta Čelakovskému

  Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele

  české baltistiky F. L. Čelakovského

  ISBN 80-7308-069-9

  Filozofická fakulta UK 2004, 89 s., text čes.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

FOLIA TRANSLATOLOGICA

 • FOLIA TRANSLATOLOGICA 9

  International Series of Translation Studies

  J. Králová (ed.)

  ISBN 80-7308-115-6

  Filozofická fakulta UK 2005, 132 s., text angl., fran.

  140,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

MISCELLANEA LOGICA

 • MISCELLANEA LOGICA VI

  From Truth to Proof

  V. Kolman (ed.)

  ISBN 80-7308-145-8

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006, 122 s., text angl.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka – obsah

OPERA LINGUAE BOHEMICAE STUDENTINUM

 • OLBS 7 / Úvahy o jazyce a literatuře

  ISBN 80-7308-109-1

  Filozofická fakulta UK 2005, 149 s., text čes. / resumé angl., něm.

  140,– Kč

  obálka

OLBS 6 / ŠTĚPÁN, P.: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech

ISBN 80-7308-067-2

Filozofická fakulta UK 2004, 158 s. + příloha, text čes. / resumé angl.

120,– Kč (poslední výtisky!)

obálka

OPERA LITTERARUM BOHEMICARUM STUDENTIUM ET MAGISTRORUMQUE

OLBSM 3 / Views form the Inside. Czech Underground Literature and Culture

(1948–1989)

M. Machovec (ed.)

ISBN 80-7308-129-6

Filozofická fakulta UK 2006, 95 s., text angl.

120,– Kč

Koupit v e-shopu

obálka

PRAGUE PAPERS ON HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

přehled publikovaných čísel zde

PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN

přehled publikovaných čísel zde

PERIODICKÉ PUBLIKACE převzaté do distribuce

CHATREŠŠAR

 • CHATREŠŠAR 2004–2005

  ISBN 80-7308-111-3

  Ústav srovnávací jazykovědy

  FF UK, 2005, 146 s., text čes.

  90,- Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

LITTERARIA PRAGENSIA – BOOKS

Oficiální stránky Litteraria Pragensia

ARMAND, L. (ed.): Avant-Post. The Avant-Garde under „post-“ Conditions

ISBN 80-7308-123-7

Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

FF UK, Praha 2006, 328 s., text angl.

250,– Kč

obálka

 • ARMAND, L. (ed.): Joycemedia. James Joyce, Hypermedia & Textual Genetics

  ISBN 80-239-5046-0

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2004, 175 str., text angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • ARMAND, L.: Literate Technologies. Language, Cognition, Technicity

  ISBN 80-7308-138-5

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2006, 231 s., text angl.

  250,– Kč

  obálka

 • ARMAND, L. (ed.): Mind Factory

  ISBN 80-7308-104-0

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2005, 341 s., text angl.

  250,– Kč

  obálka

 • ARMAND, L. / PILNÝ, O. (ed.): Night Joyce of a Thousand Tiers. Petr Škrabánek: Studies in Finnegans Wake

  ISBN 80-238-8853-6

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2002, 173 str., text angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • ARMAND, L.: Solicitations. Essays on Criticism and Culture

  ISBN 80-239-5045-2

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2005, 331 str., text angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • ČERMÁK, J. / KLÉGR, A. / MALÁ, M. / ŠALDOVÁ, P. (eds.): Patterns

  A Festschrift for Libuše Dušková

  ISBN 80-7308-108-3

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2005, 305 s., text angl.

  180,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka není k dispozici

 • PILNÝ, O. / WALLACE, C. (eds.): Global Ireland

  ISBN 80-7308-103-2

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2005, 241 s., text angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • PILNÝ, O.: Irony and Identity in Modern Irish Drama

  ISBN 80-7308-126-1

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2006, 186 s., text angl.

  200,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka není k dispozici

 • PROCHÁZKA, M. / PILNÝ, O. (eds.): Time refigured

  Myths, Foundation Texts and Imagined Comunities

  ISBN 80-7308-102-7

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2005, 383 s., text angl.

  250,– Kč

  obálka není k dispozici

 • WALLACE, C. (ed.): Monologues. Theatre, Performance, Subjectivity

  ISBN 80-7308-122-9

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2006, 330 s., text angl.

  300,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • WALLACE, C. (ed.): Suspect Cultures

  Narrative, Identity and Citation in 1990s New Drama

  ISBN 80-7308-124-5

  Litteraria Pragensia – Ústav anglistiky a amerikanistiky

  FF UK, Praha 2006, 337 s., text angl.

  300,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

PANDANUS

PANDANUS ’06

Nature in Literature and Ritual

ISBN 80-7254-899-9

Ústav jižní a centrální Asie

FF UK, Praha 2006, 322 s., text angl.

160,– Kč

Koupit v e-shopu

 • PANDANUS ’05

  Nature in Literature, Myth and Ritual

  ISBN 80-903325-2-8

  Ústav jižní a centrální Asie

  FF UK, Praha 2005, 296 s., text angl.

  160,– Kč

  Koupit v e-shopu

 • PANDANUS ’04

  Nature in Literature

  ISBN 80-903325-1-X

  Ústav jižní a centrální Asie

  FF UK, Praha 2004, 262 s., text angl.

  160,– Kč

MONGOLICA PRAGENSIA

 • MONGOLICA PRAGENSIA ’06

  Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony

  ISBN 80-7254-920-0

  J. Vacek, A. Oberfalzerová (eds.)

  Ústav jižní a centrální Asie

  FF UK, Praha 2006, 240 s., text angl.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • MONGOLICA PRAGENSIA ’05

  Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony

  ISBN 80-7254-754-2

  J. Vacek, A. Oberfalzerová (eds.)

  Ústav jižní a centrální Asie

  FF UK, Praha 2005, 197 s., text angl.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • MONGOLICA PRAGENSIA ’04

  Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony

  ISBN 80-7254-606-6

  J. Vacek, A. Oberfalzerová (eds.)

  Ústav jižní a centrální Asie

  FF UK, Praha 2004, 230 s., text angl.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

CD ROM / FF UK

 • KOUKOLÍK, F.: Přednášky o třetí kultuře; únor – květen 2004

  FF UK, Praha 2005

  Koupit v e-shopu

OSTATNÍ PUBLIKACE

(E – vydané a distribuované edičním oddělením FF UK)

(K – vydané a distribuované nakladatelstvím Karolinum)

(O – distribuované edičním oddělením FF UK)

 • ARMAND, L.: Menudo (E)

  ISBN 80-239-6197-7

  Antigen Books – UAA FF UK, Praha – New York 2006, 141 s., text angl.

  250,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • BIČOVSKÝ, J.: Úvod do vývoje keltských jazyků (O)

  ISBN 80-7308-059-1

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2005

  123 s., text čes.

  70,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • COMPENDIUM ETHNOLOGICUM (E)

  M. Tomandl (ed.)

  ISBN 80-7308-120-2

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  25+14 s., text čes., angl.

  60,– Kč  ROZEBRÁNO

  obálka

 • Český překlad II (1945–2004) (E)

  M. Hrala (ed.)

  ISBN 80-7308-101-6

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  394 s., text čes.

  212,– Kč

  obálka není k dispozici

  ROZEBRÁNO

 • ČÍTANKA TEXTŮ Z KOGNITIVNÍ LINGVISTIKY I (E)

  L. Saicová Římalová (ed.)

  ISBN 80-7308-072-9

  Filozofická fakulta UK, Praha 2004

  119 s., text čes.

  90,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • DIALOGUE DES CULTURES: INTERPRÉTATION, TRADUCTION (E)

  Actes du Colloque international organisé par l’Institut de Traductologie, Université Charles de Prague, en collaboration avec l’association Gallica et l’Union des interpr?tes et des traducteurs (JTP) 3–5 novembre 2005, Pruague

  ISBN 80-7308-147-4

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  210 s., text fran. / resumé čes.

  140,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • DON QUIJOTE V PROMĚNÁCH ČASU A PROSTORU / DON QUIJOTE A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO (O)

  Sborník ze sympozia pořádaného v Praze 24. a 25. února 2005

  M. Fousek (ed.)

  ISBN 80-7308-098-2

  Ústav románských studií FF UK, Praha 2005

  233 s., text čes., špan. / resumé špan., čes.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • EÖRY, V. / SCHREIEROVÁ, A.: Maďarská gramatika (E)

  Filozofická fakulta UK, Praha 2002

  48 s., text čes.

  60,– Kč

  obálka  ROZEBRÁNO

 • ETNOLOGIE A KURIOZITY (E)

  M. Tomandl (ed.)

  ISBN 80-7308-090-7

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  198 s., text pol., čes., angl. / resumé angl., čes.

  170,– Kč ROZEBRÁNO

  obálka

 • FLEMROVÁ, A.: Protagonisté italského modernistického románu (O)

  ISBN 80-7308-080-X

  Ústav románských studií FF UK, Praha 2004

  211 str., text čes. / resumé it.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • “FOR ECONOMIC NATIONAL POSSESSION” (E)

  J. Hájek, D. Jančík, E. Kubů (eds.)

  ISBN 80-7308-135-0

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  45 s., text angl.

  90,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • GRAMATIKA A KORPUS (O)

  Anotace příspěvků z konference (23.–25. 11. 2005)

  ISBN 80-86496-24-4

  Ústav pro jazyk český AV ČR – oddělení gramatiky, Praha 2005

  86 s., text čes., angl., něm.

  60,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka není k dispozici

 • INSTUTITE OF ETHNOLOGY (INFORMATION) (E)

  M. Tomandl (ed.)

  ISBN 80-7308-159-8

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  147 s., text angl.

  120,– Kč  ROZEBRÁNO

  obálka není k dispozici

 • JAZYKY A JAZYKOVĚDA (O)

  Sborník k 65. narozeninám prof. F. Čermáka

  ISBN 80-7308-0796

  Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2004

  525 str., text čes.

  350,- Kč  ROZEBRÁNO

  obálka

 • K SOCIOLOGICKÉ REFLEXI MODERNÍHO RIZIKA (E)

  O. Suša (ed.)

  ISBN 80-7308-071-0

  Filozofická fakulta UK, Praha 2004

  75 str., text čes.

  80,– Kč  ROZEBRÁNO

  obálka

 • KADLECOVÁ, K.: Ženské časopisy pro pokročilé (O)

  Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne

  ISBN 80-86807-25-8

  Nakladatelství Bor, Liberec 2006

  114 s., text čes.

  100,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • KAPLICKÝ, M.: O estetických motivech ve filosofickém díle A. N. Whiteheada (E)

  ISBN 80-7308-097-4

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  52 str., text čes.

  70,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • KAŠPAR, O.: Bohemika ve španělských a mexických fondech. Bibliografie a první zprávy o výzkumu / Los Materiales Bohémicos en los Fondos Espa?oles y Mexicanos. Bibliografía y primeros informes de investigación (E)

  ISBN 80-7308-112-1

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  61 + 60 s., text čes., špan.

  120,– Kč

  obálka

 • KAŠPAR, O.: Kapitoly z dějin vztahů knižní kultury českých zemí, Španělska a španělského zámoří v XV.–XVIII. století / Capítulos de la Historia de Relaciones del a Cultura Literaria entre los Países Bohémicos, Espa?a y Regiones Ultramarinas Espa?olas en los Siglos XV–XVIII (E)

  (Chapters from the History of Literary Culture of the Czech Lands, Spain and the Spanish Overseas in the 15th–18th Centuries)

  ISBN 80-7308-150-4

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  63 + 57 s., text čes., špan. / resumé angl.

  190,– Kč

  obálka

 • KOKAISL, P. a kol. / PARGAČ, J.: Pastevecká společnost v proměnách času:

  Kyrgyzstán a Kazachstán (E)

  ISBN 80-7308-119-9

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  297 s., text čes.

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ I (E)

  Slavistika dnes: trendy a perspektivy

  D. Filippovová (ed.)

  ISBN 80-7308-133-4

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  118 s., text čes., pol. / resumé angl., něm.

  130,– Kč  ROZEBRÁNO

  obálka

 • KUBŮ, E. / SCHULTZ, H.: Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten (O)

  ISBN 80-86493-10-5; ISBN 3-3805-0853-0

  Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Publishing house Aleš Skřivan ml. (Praha)

  a Berliner Wissenschafts-Verlag (Berlin), 2004

  280 str. + vyobr., text něm.

  200,- Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • KUČERA, K., a kol.: Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními (4. vyd.) (E)

  ISBN 80-85899-97-3

  Filozofická fakulta UK, Praha 2006

  101 s., text čes.

  200,– Kč ROZEBRÁNO

  obálka

 • LAS LENGUAS ROMÁNICAS: SU UNIDAD Y DIVERSIDAD (E)

  Homenaje al Profesor Bohumil Zavadil noc ocasión de su 650 cumplea?os

  P. Čermák, J. Tláskal (eds.)

  ISBN 80-7308-110-5

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  275 s., text fran., it., port., rom., špan.

  220,– Kč ROZEBRÁNO

  obálka

 • LAWITSCHKA, J.: Lipo naše selo. Paměti jihomoravského Chorvata (O)

  ISBN 80-902774-2-X

  Miroslav Kouba Aequitas 2005

  180 s., text čes., chorv.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • LUSCHÜTZKY, H. CH.: Uvedení do typologie jazyků (O)

  ISBN 80-7308-054-0

  Ústav srovnávací jazykovědy FF UK, Praha 2003

  81 s., text čes.

  70,– Kč

  obálka

 • MEZI NÁBOŽENSTVÍM A POLITIKOU (E)

  Lidová kultura raného novověku

  (Sešity Ústavu českých dějin – řada A, Sborníky, sv. 2)

  Z. R. Nešpor (ed.)

  ISBN 80-7308-099-0

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  149 s., text čes.

  140,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • „RÝŽOVIŠTĚ ZLATA A DOLY DRAHOKAMŮ …“ (E)

  Sborník pro Václava Huňáčka

  V. Lendělová, M. Řoutil (eds.)

  ISBN 80-86818-30-6

  ISBN 80-7308-143-1

  Filozofická fakulta UK – Pavel Mervart, Praha 2006

  579 s., text čes., angl., rus., ukr. / resumé angl., germ., rus.

  300,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • SKÁLOVÁ, I.: Podíl Bulharska na potlačení Pražského jara 1968 (E)

  (Sešity Ústavu českých dějin – řada B, sv. 2)

  ISBN 80-7308-106-7

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  93 s., text čes.

  130,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • SROVNÁVACÍ POETIKA V MULTIKULTURNÍM SVĚTĚ (O)

  V. Svatoň, A. Housková (eds.)

  ISBN 80-7308-066-4

  Ústav románských studií FF UK, Praha 2004

  318 s., text čes. / resumé angl., fran., špan., něm.

  120,– Kč (poslední výtisky!)

  obálka ROZEBRÁNO

 • STUCHLÁ, P.: Prachatický vikariát 1676–1750 (E)

  Vybrané otázky církevní správy

  ISBN 80-7308-082-6

  Filozofická fakulta UK, Praha 2004

  272 s., text čes.

  200,– Kč ROZEBRÁNO

  obálka

 • SVATOŇ, V.: Proměny dávných příběhů.

  O poetice ruské prózy (O)

  ISBN 80-7308-051-6

  Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK, Praha 2004

  343 s., text čes.

  140,– Kč ROZEBRÁNO

  obálka

 • ŠEVČÍK, M.: Umění jako odkaz na realitu času (E)

  ISBN 80-7308-100-8

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  120 s., text čes. / resumé angl.

  120,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka

 • TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V PRACÍCH

  „PRAŽSKÉ ETNOGRAFICKÉ ŠKOLY“ (E)

  M. Tomandl (ed.)

  ISBN 80-7308-105-9

  Filozofická fakulta UK, Praha 2005

  109 s., text čes.

  130,– Kč ROZEBRÁNO

  obálka

 • JOSEF LUX A ČESKÁ POLITIKA 90. LET(O)

  M. Znoj, M. Pehr (eds.)

  ISBN 80-7308-086-9

  Ústav politologie FF UK, Praha 2005

  96 str., text čes.

  70,– Kč

  Koupit v e-shopu

  obálka