Publikace v distribuci

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Tato sekce zahrnuje přehled ostatních titulů, jejichž vydavatelem je Filozofická fakulta UK v Praze (mimo ediční řady a časopisy FF UK a řady AUC) nebo se na jejich vydání podílela jako spoluvydavatel. Přehled je řazen podle roku, počínaje kterým je titul dostupný v distribuci Vydavatelství FF UK.

Mezi nejčastěji zastoupené patří publikace následujících ústavů a kateder: Ústav románských studií, Ústav srovnávací jazykovědy, Ústav pro klasickou archeologii, Ústav anglofonních literatur a kultur (edice Litteraria Pragensia), Ústav jižní a centrální Asie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a další.