Mimo řady

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Přehled vydaných svazků:

Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

Zrcadla a masky. Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center

Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu

Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře

Fanfikce. Ženská literatura nového věku

Afekt, výraz, performance. Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla

Egon Hostovský a jeho radosti života

Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky

Dotazník vývoje komunikace II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 a 30 měsíců (Příručka a normy + 5 ks Dotazníku)

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Hrdinové v básních. Eseje o poezii

Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy

Cesta do neznáma. Život v kapitalistickém ráji

Italská literatura v Čechách a na Slovensku. Bibliografie italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny vydaných od počátku knihtisku do současnosti a přeložených netištěných divadelních her a operních libret inscenovaných od 18. století

Dusk and Dawn. Literature Between Two Centuries

„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury

Lidský život a každodennost v jazyce / literatuře

Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku

Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

Básně a místa. Eseje o poezii

(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století

Literární studie a stati II

Literární studie a stati I

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

Služebníci vědy

A Centenary of English Studies at Charles University: From Mathesius to Present-day Linguistics

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček

Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace

Cesty filozofie a práva 1882–2012

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců

Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

Jan Palach ’69

Korunovační řád českých králů

Připravujeme:

Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

Koupit v e-shopu

VÁCLAV VANĚK – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-887-3

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 146 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 200,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov – 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konferenci věnovanou jeho dílu. Předložená kolektivní monografie je komponovaným výstupem z tohoto mezinárodního odborného setkání. Texty obsažené v knize jsou rozvrženy do tří oddílů. V prvním z nich, nazvaném Dílo Egona Hostovského. O ctihodném povolání kouzla zbaveném, jsou zastoupeny tři texty, které rozvíjejí několik klíčových témat a otázek, jež byly editory vytyčeny jako výchozí pro jednání konference. Druhý oddíl s titulem Šestkrát v hlavní úloze. Poetika díla Egona Hostovského v letech první Československé republiky a prvního exilu (1923–1948) zahrnuje šest kapitol, které se různorodým způsobem dotýkají rozličných aspektů poetiky Hostovského děl v prvních dvou desetiletích jeho umělecké tvorby. Třetí oddíl s názvem Nezvěstný? Tvorba a recepce díla Egona Hostovského v období druhého exilu (1948 – 1973) se zaměřuje na otázky poválečné Hostovského tvorby a její odborné a kritické recepce.

Zrcadla a masky. Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center

Koupit v e-shopu

ALICE FLEMROVÁ – ŠÁRKA GRAUOVÁ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-873-6

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 202 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha Zrcadla a masky vychází jako výraz poděkování a pocty hispanistce a komparatistce Anně Houskové. Prof. Anna Housková (* 1948) vystudovala španělštinu v kombinaci s češtinou a tento dvojí základ byl a je určující pro její odbornou i lidskou dráhu. Přestože svým životem a studiem vstoupila do doby, která humanitně zaměřené osobnosti často vedla k sebezáchovnému oddělování života a myšlení a během níž mnozí hledali ve studiu cizích literatur hájemství vnitřní svobody ve vnějšně nesvobodném světě, ona od počátku trvala na propojení toho, co se žije, s tím, co se promýšlí. Témata, jimiž se zabývá, nejsou výsledkem prvoplánových souvztažností ani laciných aktualizací dějin. To, oč jí jde, hledá hlouběji – v reflexi základního zakotvení života a smyslu lidského pobývání na zemi. Na rozdíl od obvyklých sborníků motivovaných životními jubilei se tentokrát všichni přispěvatelé skromně stáhli do role překladatelů a nechali promlouvat zahraniční autory, kteří se v češtině zatím ke slovu nedostali vůbec, nebo jen v omezené míře. A poctou Anně Houskové je i borgesovský titul, který nejenže odkazuje k jejímu oblíbenému tématu, ale je i výsledkem toho, že se ve většině esejů hovoří přímo či nepřímo o sebezrcadlení v druhém nebo o maskování jednoho před druhým či za druhého.

Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-879-8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 137 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2018 na FF UK u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě republikánského a demokratického Československa. Z pražského univerzitního prostředí vzešli T. G. Masaryk, první prezident republiky, i Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí a Masarykův nástupce v prezidentském úřadě, pedagogové FF UK se během dynamického dvacetiletí první republiky (1918–1938) objevovali mezi politickými představiteli, diplomaty, státními úředníky a veřejnými intelektuály. Prostřednictvím biogramů jsou v knize představeny takřka tři desítky mužů a žen, přičemž na náš seznam je nutně výběrový a řada vynikajících jmen samozřejmě chybí. Záměrem bylo připomenout alespoň některé osobnosti, které svým životem a fakultním angažmá propojovaly první republiku s bývalým Rakouskem–Uherskem i Československem restituovaným po druhé světové válce, neboť tak mohla vyniknout často vytěsňovaná kontinuita zdejších intelektuálních tradic, z nichž vyrůstá naše společná česká a evropská identita i přináležitost k západnímu civilizačnímu okruhu.

Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře

 Koupit v e-shopu 

DUŠAN ANDRŠ (ed.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-865-1

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 120 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Výbor studií československých sinologů světového renomé, Jaroslava Průška (1906–1980), Mileny Doleželové – Velingerové (1932–2012) a Zbigniewa Słupského (1934), kteří svým badatelským dílem z šedesátých a sedmdesátých let 20. století založili mezinárodně uznávanou tradici pražské sinologické školy (The Prague School of Sinology). Pětice původně anglickojazyčných studií v českém překladu se zabývá řadou klíčových otázek souvisejících s hlubokou proměnou, kterou čínské písemnictví prošlo na cestě od tradiční literatury k literatuře moderní. Součástí výboru je stať představující fenomén pražské sinologické školy v historických souvislostech (Olga Lomová) a studie mapující metodologickou blízkost pražské sinologické školy k českému literárnímu strukturalismu (Dušan Andrš).

Fanfikce. Ženská literatura nového věku

 Koupit v e-shopu 

VERONIKA ABASSOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-775-3

Rok vydání: 2018 (1. vydání).

Rozsah: 174 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 260,- Kč

Typografie: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

„Když se Harry Potter zamiluje do Voldemorta“ či „Snape a Potter v posteli, Sherlock a Watson v poutech. Proč ženy píší homosexuální romance?“ – to jsou jen dva z poněkud senzacechtivých článků na téma fanfikce, fanouškovské povídky, které se v posledních letech objevily v médiích. Specifický typ fanfikcí, tzv. slash, pojednávající o homosexuálních vztazích obvykle původně nehomosexuálních nebo v tomto ohledu nevyhraněných postav z původních děl, představuje ovšem jen jeden z aspektů mnohotvárného fenoménu fanouškovského psaní. Tato kniha tento aspekt neopomíjí – je pro ni jedním z důvodů, proč ustavuje fanfikci jako nový druh ženské literatury; jejím cílem je ovšem hlavně definovat fanfikci jako literární formu, popsat její historii a žánrovou typologii. Dále se věnuje erotice ve fanfikci a zpětnému vlivu fanouškovských děl na díla původní. K analýze byly použity v prvé řadě české texty a kniha obsahuje jednu kapitolu věnovanou specifikům česky psaných fanfikcí.

Ohlasy v médiích:

Když se setká Severus Snape a František Ladislav Čelakovský (iLiteratura, 27. 3. 2019)

Novinky z knihovny Gender Studies (21. 11. 2018)

Fenomén Reflexu – S kým spí Harry Potter (Reflex, 39/2018)

Když je mezi Sherlockem a Watsonem něco víc aneb Fanfikce v Česku (rozhovor s Veronikou Abbasovou, Evou Veselou a Lanevrou Silver, ČRo – Vltava – ArtCafé, 31. 5. 2018) 

Afekt, výraz, performance. Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla

Koupit v e-shopu 

JIŘÍ ANGER

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-768-5

Rok vydání: 2018 (1. vydání).

Rozsah: 175 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha usiluje o dialog mezi současným afektivním obratem v humanitních vědách a zkoumáním filmové formy. Východisko tvoří model dvousměrného pohybu mezi melodramatickým excesem a afektovou teorií. Melodramatický (nad)žánr využívá určitý repertoár excesivních výrazových prostředků k vyjádření krajních emocionálních stavů či situací, zejména utrpení, které plyne z nedosažitelnosti objektu touhy. Tento melodramatický exces se typicky uplatňuje v momentech, kdy děj ustrne v symbolickém uspořádání a vše se soustředí na gesta a pózy ohromených postav. S daným druhem excesu pracují také četné experimentální filmy, které jej však skrze expresivní a performativní operace s prostorem, časem a tělesností proměňují natolik, až se stává afektivním. Pojem afekt, často vymezovaný jen abstraktně či negativně, lze potom chápat jako výsledek ozvláštnění emocionálních znaků, který vyjevuje, jakým způsobem se těla a objekty zasažené patosem mohou měnit, aniž by se ustálily v rozpoznatelných gestech či symbolech. Na základě specifických stylistických mechanismů tak afekt získává svébytnou estetickou variantu, totiž variantu melodramatickou. Rozbor konkrétních filmů Wernera Schroetera, Kennetha Angera či Carmela Beneho v kontextu spřízněné umělecké a experimentální tvorby ukazuje, jak tento dvousměrný model funguje a jaké podněty může přinést jak pro studium afektů, tak pro filmovou teorii.

Ohlasy v médiích:

O afektu a melodramatu (ILUMINACE 2018/3)

Egon Hostovský a jeho radosti života

egon_hostovsky_web

Koupit v e-shopu 

OLGA HOSTOVSKÁ – VÁCLAV SÁDLO – BARBORA SVOBODOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-764-7 (print)

ISBN 978-80-7308-765-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání).

Rozsah: 103 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 195,- Kč

Typografie: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Životopisný portrét Egona Hostovského z pera jeho dcery, redaktorky a překladatelky Olgy Hostovské a spoluautorů skládá dohromady mozaiku životního příběhu významného českého romanopisce a přináší množství dosud nepublikovaných archivních fotografií. Spisovatel Egon Hostovský (1908 Hronov – 1973 Montclair, USA) pocházel z rodiny drobného židovského podnikatele. Studoval na filozofické fakultě v Praze, poté se živil jako nakladatelský redaktor a lektor. Po okupaci Československa emigroval do USA, domů se nakrátko vrátil v roce 1946, ale od roku 1950 zůstal v USA natrvalo. Působil mj. jako redaktor Svobodné Evropy a jako učitel, v závěru života se věnoval pouze literatuře. Jeho romány Sedmkrát v hlavní úloze (1942) a Úkryt (1943) patřily k prvním beletristickým reflexím druhé světové války. V nápaditě komponovaných poválečných dílech využíval postupů experimentální, ale např. i detektivní a špionážní prózy (Nezvěstný, 1955, Půlnoční pacient, 1958). Především jsou ale tyto prózy, počínaje románem Cizinec hledá byt (1947) přes vrcholné Všeobecné spiknutí (1961) po pozdní Tři noci (1964), kritickou reflexí traumat a odcizenosti moderního světa. Hostovského životní osudy, které formovala především zkušenost s dvojí totalitou a s ní spojené zásadní rozhodnutí o emigraci, jsou v mnohém jedinečné a unikátní, v mnohém se v nich však také dokonale odrážejí dějiny 20. století.

Ohlasy v médiích:

Ukázka (Literarky.cz, 18. 4. 2018)

Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky

NA_CESTE_EVROPSKYM_web

Koupit v e-shopu

VLADIMÍR SVATOŇ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-746-3

Rok vydání: 2017 (1. vydání).

Rozsah: 216 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy“ jako principu, kterým je kontext scelen. Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním rozporem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy lidského jedince. Vznik komparatistiky autor klade do počátků novověku, kdy si evropští myslitelé uvědomili, že jejich současnost vnímá tento rozpor jinak než antický svět. Vědomí o protikladu těchto epoch se stalo osou evropské filosofie dějin a později i historické poetiky: sloužilo jako východisko pro srovnání antické a novověké (především shakespearovské) tragédie nebo klasického eposu a moderního románu. Kapitoly o tragédii jsou věnovány problému katarze, v románovém žánru je zdůrazněna jeho skrytá mytologická osnova.

Dotazník vývoje komunikace II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 a 30 měsíců (Příručka a normy + 5 ks Dotazníku)

ROZEBRÁNO, CHYSTÁ SE DOTISK

FILIP SMOLÍK – JAROSLAVA TURKOVÁ – KLÁRA MARUŠINCOVÁ – VERONIKA MELECHOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-753-1

Rok vydání: 2017 (1. vydání).

Rozsah: 99 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 350,- Kč

Sazba: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o., České Budějovice

 

Velikost slovní zásoby je důležitým indikátorem mentálního vývoje. Osvojování slovníku patří k nejnápadnějším aspektům osvojování jazyka a z běžné zkušenosti víme, že s věkem rychle roste velikost i různorodost slovní zásoby. Proto je užitečné mít k dispozici nástroje, které měří úroveň vývoje slovní zásoby v různých obdobích života dětí i dospělých. Tato příručka předkládá jednu takovou metodu, která je zaměřena na studium osvojování slovní zásoby v začátcích procesu osvojování, od doby, kdy děti říkají teprve několik desítek až stovek slov, případně ještě méně. Metoda pokrývá období, kdy dochází k rychlému rozvoji jazykových schopností a slovní zásoby: typický výkon na počátku sledovaného období je méně než 20 slov, zatímco na konci je to kolem 400 slov. Předkládaná metoda se opírá o informace od rodičů, kteří jsou ve sledovaném raném věku nejlepším zdrojem informací o dítěti. Metoda v praxi umožňuje ověřit, zda děti v období do 2,5 roku splňují věková očekávání ve vývoji slovní zásoby a některých dalších aspektů používání jazyka. Dovolí tak včasnou identifikaci dětí, u kterých lze pozorovat zvýšené riziko vývojových poruch jazyka. Nástroj má celou řadu dalších možných aplikací v praxi i ve výzkumu, a česká profesionální komunita tak získává prostředek, který se s úspěchem používá už v několika desítkách jazyků. (Manuál s pěti kusy Dotazníku.)

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

RUSOVE_V_PRAZE_web

 Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK – MYCHAJLO FESENKO

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-748-7

Rok vydání: 2017 (1. vydání).

Rozsah: 155 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Kniha Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce, kvůli níž odešly z někdejšího Ruského impéria tisíce učenců, literátů a umělců. Mnozí z nich nalezli útočiště právě v Československu a v Praze založili své exilové vzdělávací instituce. Příchod Rudé armády v květnu 1945 pro ně ovšem neznamenal svobodu. Československé politické a intelektuální elity z vděčnosti k Sovětskému svazu přivřely oči a neviděly vraždy a deportace těchto svých sousedů a spoluobčanů. Katastrofa ruského exilu v Československu byla o to bolestnější, že se o ní více než čtyři desetiletí nesmělo hovořit, neboť památka na toto nekomunistické „Rusko mimo Rusko“ byla pro sovětsko-ruský imperiální narativ zcela nepřijatelná.

Hrdinové v básních. Eseje o poezii

hrdinove v basnich_web

 Koupit v e-shopu

JOSEF HRDLIČKA – MATOUŠ JALUŠKA – MARTIN PŠENIČKA (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978‑80‑7308‑735‑7 (print)

ISBN 978-80-7308-736-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání).

Rozsah:  271 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 325,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Hrdinů je na světě velmi mnoho – alespoň potenciálně. Každý z lidí může vystoupit z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů na onom pomezí, v němž se z obyčejných lidí i věcí stávají hrdinové. Všímají si přitom především nečekaných modů heroismu, příběhů o hrdinech, kteří se své úlohy chopili překvapivým způsobem či kterým při díle nechyběla bázeň ani hana. Zde přítomné eseje byly znovu přehlédnuty, protříbeny a byl připojen poznámkový aparát. Eseje jsou doplněny literárněhistorickou a interpretační studií, která mapuje základní repertorium literárního hrdinství v evropském písemnictví a v literaturách Evropou inspirovaných. Kniha svým pojetím volně navazuje na publikaci Básně a místa (2015).

Ohlasy v médiích:

Stát se někým jiným. Eseje o hrdinství v básních (A2 4/2018)

Hrdina a velryby u D. H. Lawrence – ukázka z knihy (Literarky.cz, 23. 11. 2017)

Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy

ceska_popularni_kultura_web

Koupit v e-shopu

PETR A. BÍLEK – JOSEF ŠEBEK (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-725-8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 434 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

 

Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetiletích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svoji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozornosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na transferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná díla oživuje, nově rámuje, adaptuje a v důsledku pak oživuje dění na celém dobovém popkulturním poli. Tato monografie zkoumá formou případových studií jednotlivé mechanismy, s jejichž pomocí k těmto transferům či transponováním dochází. Nesnaží se postulovat univerzální vzorce, jež by tyto mechanismy vyjádřily v co nejobecnější podobě, protože takto se pohyby na poli populární kultury zjevně neodehrávají. Jde o mechanismy dílčí, projevující se na mikroúrovni jednotlivých žánrů, období či konkrétního média. Kniha tudíž neobjevuje jakési globálně kulturní strategie, ale spíše zkoumá repertoár taktických manévrů, jež vykazuje vzorek děl a jevů, lokalizovaných více či méně markantně v českém kulturním kontextu. Čtenáři tak kniha umožňuje nejen tradiční lineární čtení, ale i čtení výběrové, zacílené jen na to, co konkrétního jedince zajímá. Stejně tak ponechává na čtenáři, zda ji bude číst spíše kvůli konkrétnímu materiálu, který jednotlivé studie analyzují, anebo kvůli obecnějším otázkám, jež tyto případové studie implikují či explicitně kladou.

Ohlasy v médiích:

O Dominiku Haškovi i booktuberech (iLiteratura, 5. 11. 2017)

Ukázka (Literárky.cz, 7. 10. 2017)

Cesta do neznáma. Život v kapitalistickém ráji

cesta_do_neznama_web

 Koupit v e-shopu

VÁCLAV SUCHÝ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-731-9

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 119 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 110,- Kč

Obálka a typografie: Dušan Neumahr

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobila Togga, spol. s. r. o., Praha

 

Kniha Cesta do neznáma. Život v kapitalistickém ráji odráží životní zkušenosti čtyřiadevadesátiletého autora, sociologa, který působil na vysokých školách ve Spojených státech i v České republice, a přináší také rozbor několika národních společností, zvláště americké. Dílo bylo vydáno pod autorovým rodným jménem. Jedná se o jeho vzpomínky na odchod z vlasti v roce 1950 a na život v několika zemích, v nichž žil po skončení druhé světové války. Toto dílo je věnováno převážně Spojeným státům a napsáno je z pohledu imigranta, který se prodíral na vlastní pěst. Poznal tak Ameriku v jejím nitru, ničím neokrášlenou, jež se nakonec stala zemí, kde se usadil a přijal ji za svou novou vlast.

Italská literatura v Čechách a na Slovensku. Bibliografie italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny vydaných od počátku knihtisku do současnosti a přeložených netištěných divadelních her a operních libret inscenovaných od 18. století

italska_literatura_web

 Koupit v e-shopu

JITKA KŘESÁLKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-720-3 (print)

ISBN 978-80-7308-721-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 644 stran

Jazyk: anglický, španělský, francouzský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobila Togga, spol. s. r. o., Praha

 

Publikace je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, částečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská apod. V druhé části jsou zařazeny překlady netištěných divadelních her a oper uvedených v Čechách a na Slovensku od 18. století dodnes. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání, u titulů pouze inscenovaných i informace o provedení: jméno divadla a jeho sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra. Kromě předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i rejstříkem chronologickým a česko­italskými seznamy divadel a vydavatelů uvedených pro úsporu místa zkratkami.

Dusk and Dawn. Literature Between Two Centuries

DUSK_AND_DAWN_web

Koupit v e-shopu

EVA VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ – ŠÁRKA GRAUOVÁ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-704-3

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 509 stran

Jazyk: anglický, španělský, francouzský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 650,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

This monograph, penned by an interdisciplinary team of philologists from the Faculty of Arts of Charles University and their European colleagues, examines European and American literatures from the turn of the nineteenth and twentieth centuries, tracing not only the trends common to the whole cultural region but also the differences manifested in particular national literatures. The book is divided into two parts: the first explores the transformation of paradigms in literature and literary criticism; the second offers portraits of individual writers, figures and myths from the period broadly understood as the „epoch of Symbolism“.The book attests very clearly to the fact that despite local differences, Euro ‑American literatures faced a common set of problems that included the crisis of modern culture, the confutation of Positivism, the relativisation of art forms and genres, and the problematisation of the subject.The book makes a contribution to a re-evaluation of this period and to a greater awareness of its significance for self‑reflection by and a possible renaissance of modern culture.

Ukázka (PDF)

„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury

i_do_daleka_web

Koupit v e-shopu

JOSEF ČERMÁK

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-700-5

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 575 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Tyto studie zachycují autorovo celoživotní dílo (nejstarší z nich je z roku 1949, nejmladší z roku 2015) a jsou členěny do tří velkých okruhů představujících hlavní pole autorova zájmu. První oddíl je věnován studiím ze světové literatury a komparatistiky a obsahuje vedle textů zaměřených na komparatistickou analýzu textů z francouzské a německé literatury též syntetickou studii o fenoménu tzv. černého románu a vzpomínky na Václava Černého, dokumentující mj. vývoj literární komparatistiky v Československu. Druhý okruh textů je věnován česko-německým kulturním vztahům se zvláštním důrazem na pražskou německo-židovskou literaturu. Konečně oddíl poslední se zabývá tématem, kterému se Josef Čermák věnoval nejvíce, totiž životem a dílem Franze Kafky a jeho českou a světovou recepcí.

Ukázka (PDF)

Ohlasy v médiích:

Cenné ohlédnutí za cenným dílem (Oko Kosmasu, 8. 6. 2017)

Franz Kafka v Assicurazioni Generali (ukázka z knihy, Litikon roč. 2, č. 1)

Věda i umění (iLiteratura.cz, 4. 5. 2017)

Lidský život a každodennost v jazyce / literatuře

lidsky_zivot_J_webKoupit v e-shopu

JAN WIENDL – LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ – IRENA VAŇKOVÁ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-443-1

Rok vydání: 2016 (1. vydání).

Rozsah: 268 stran

Jazyk: český, polský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 270,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Po svazcích „Obraz člověka v jazyce/literatuře“ (2010) a „Tělo, smysly, emoce v jazyce/literatuře“ (2012) přináší kolektiv bohemistů a polonistů již třetí pokračování česko-polské a lingvisticko literární spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Varšavskou univerzitou, jejímž výsledkem je vedle konference vždy tematická „dvojkniha“. Třetí publikace má v titulu poukaz k lidskému životu. Snad by se toto téma mohlo zdát příliš obecné, ale hlavní motivací autorského kolektivu je trvalé zaměření ke skutečnostem, které člověka ukotvují do světa nejbytostněji a od nichž se v soustředných kruzích odvíjí mnoho dalšího: reflexe lidského života – života „jako takového“, realizovaného prostřednictvím živého a žitého těla, tj. fyzicky, smyslově i emocionálně, života lineárně plynoucího či cyklicky se vracejícího, života v dětství, mládí i stáří, života ve vztazích k druhému a k druhým, života v každodennosti, která může mít a mívá i rozměr sakrálna.

Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku

starodavne_bejli_webKoupit v e-shopu

SYLVIA FISCHEROVÁ – JIŘÍ STARÝ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-696-1 (FF UK).

Rok vydání: 2016 (1. vydání).

Rozsah: 419 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 420,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Příručky literární vědy nám obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha, kterou držíte v ruce, se pokouší představit jiný pohled na věc. Jejím cílem je demonstrovat, že pojmy „populární literatura“, „triviální literatura“ či „brak“ můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance. Nad těmito texty se ukazuje, že hranice braku a „vysoké“ literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Že zdánlivě „nízká“ témata jako sex, násilí apod. se opakovaně kříží s těmi, která jsou používána v literatuře svrchovaně „umělecké“ a vysoké. Že schematičnost nízké literatury se pojí se silným sklonem k variaci a vzájemné mezihry mezi konvencí a inovací jsou v ní často daleko rafinovanější, než jsou badatelé ochotni připustit. Že bývá nejednou podstatně nápaditější a subverzivnější než literatura kanonická. A že – konečně – její bizarnost, parodický nádech a neochota podřídit se pravidlům vysoké literatury nejsou tak efemérní a pomíjivé hodnoty, jak se často říká. Že se zkrátka s tím váchalovským literárním bejlím můžeme znamenitě bavit i dnes – tisíce let poté, co vzniklo.

Ukázka (PDF)

Ohlasy v médiích:

Lidožravé kněžky a záchodový ďábel. O starobylých textech bez servítků a s gustem (iLiteratura.cz, 1. 3. 2017)

Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

belorusko_webKoupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK – PAVEL KOTAU

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-687-9 (FF UK).

Rok vydání: 2016 (1. vydání).

Rozsah: 144 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Kniha Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2016 na FF UK. Prostřednictvím biogramů významných osobností někdejší běloruské exilové komunity připomíná pražské akademické obci i širší české veřejnosti často tragická dilemata běloruských intelektuálů, vědců a literátů první poloviny 20. století, kteří výrazně přispívali k dynamice kulturního, intelektuálního i politického života v prvorepublikové Praze. Zároveň je poukazem na tradici česko‑běloruské interakce v akademickém prostředí, pokračující také v dnešních časech, kdy Bělorusko hledá své místo mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Kniha vznikla u příležitosti 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce (1921–2016), díky níž se mohli v Československu usadit exulanti z někdejšího Ruského impéria, nejen Rusové a Ukrajinci, ale i poněkud opomíjení Bělorusové. Budiž nám, dnešním Čechům a Češkám, tento výraz lidské solidarity inspirací i v aktuálních turbulencích současné Evropy a světa.

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

proc_jsme_zapad_webKoupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ MICHAEL ROMANCOV et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-581-0

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 318 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka: Dušan Neumahr

Typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Co je vlastně Západ? Jsme my, Češi, skutečně jeho součástí? A pokud ano, proč? Jaká je budoucnost Evropy? Existuje ještě Střední Evropa? Jak se stavět k Východu? Je pro nás Rusko hrozbou nebo výzvou? I takové a podobné otázky si klade naše kniha, přičemž nenabízí žádné definitivní odpovědi, nýbrž se především snaží být inspirativní, provokativní a dialogická, jak je ostatně naší evropské a obecně západní civilizaci vlastní. Evropská a západní identita byla a je principiálně dialogická, nehotová – evropanství a západnictví národů se stále znovu rodí z krizí, otázek, odvahy a víry. Snad může někomu otázka, vetknutá do názvu naší knihy, znít pateticky a sebestředně. Proč jsme Západ? Inu, proto, že se nemíníme vzdát kritického myšlení, pochybujeme sami o sobě, abychom vždy znovu pokračovali v onom dobrodružství, jež se rodí z pravdivého sebe-vědomí svobodných jedinců a národů.

Ohlasy v médiích:

Jsme východ Západu, nebo západ Východu? (Reflex, 6. 10. 2016)

Odpudivá rozpínavá slitina, hybrid či slušná civilizace? Sborník o naší přináležitosti k Okcidentu (iLiteratura, 27. 8. 2016) 

Víkend podle… (rozhovor s Petrem Hlaváčkem, Český rozhlas Plus, 31. 7. 2016)

Básně a místa. Eseje o poezii

basne_a_mista_webKoupit v e-shopu

JOSEF HRDLIČKA KLÁRA SOUKUPOVÁ MICHAL ŠPÍNA (EDS.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-577-3

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 315 stran + CD

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 345,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Knihu tvoří šestapadesát esejů věnovaných konkrétním básnickým textům a autorům od starověku až po současnost, které výběrově zachycují různé lokality a typy míst v poezii. Každá báseň někde je a jednotlivé texty nabízejí odpovědi na otázku kde. Autorský kolektiv, koordinovaný Josefem Hrdličkou a složený ze studentů literární komparatistiky, filozofie a příbuzných oborů na Univerzitě Karlově, ukazuje, že spojení mezi poezií a místem je velmi podnětnou oblastí v myšlení o literatuře. Do širokého kontextu tohoto mnohovrstevnatého vztahu básní a míst uvádí souhrnná studie, jádro publikace představují eseje, které komentují a odhalují díla slavných autorů, jako jsou Walt Whitman, Ovidius, Vítězslav Nezval nebo Friedrich Hölderlin, ale i tvorbu básníků méně známých nebo pro český kontext nově objevovaných a překládaných. Texty původně vznikly pro cyklus Důvěrná sdělení na stanici Český rozhlas Vltava a publikaci doprovází CD se záznamy vybraných pořadů. Čtenář tedy může porovnávat jejich psanou podobu s rozhlasovým ztvárněním. Uspořádání i zpracování antologie poskytuje inspirativní pohled na vybrané kapitoly světové i české poezie.

Ukázky:

Básně a místa (Issuu)

Místa viděná verši (iLiteratura, 9. 6. 2016)

Video:

Básně a místa. Eseje o poezii (trailer)

Ohlasy v médiích:

Vzývat závrať beze jména. Eseje o vztahu poezie a míst (A2 4/2017)

Rozhlas, kniha, konference (Česká literatura 4/2016, s. 600-605)

Kapitoly z imaginativní básnické topografie (iLiteratura, 9. 6. 2016)

Básně číst, slyšet, dýchat, žít (Tvar 4/2016, 25. 2. 2016)

Liberatura: S knihou Básně a místa procestujete Altiplano i český obývák (Radio Wave, 20. 1. 2016)
Pedagogové a studenti FF UK mapují poetiku míst (iForum, 20. 1. 2016)
Rozhovor s Josefem Hrdličkou a Michalem Špínou (Český rozhlas Vltava, Mozaika, 19. 1. 2016)
Co všechno se dá z básně dozvědět o místě jejího vzniku (Oko Kosmasu, 18. 1. 2016)

(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

nestastna_ukrajina_webKoupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK MYCHAJLO FESENKO

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-581-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Brožovaná

Rozsah: 164 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

 

Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla pražské akademické obci, širší české veřejnosti a zdejší ukrajinské komunitě připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a mezinárodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné z kapitol mnohovrstevnaté historie česko-ukrajinských vztahů.

 

Ohlasy v médiích: 

Osudy ukrajinských intelektuálů byly často tragické (rozhovor s Petrem Hlaváčkem, ČRo Plus)

Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století

ruze_chuti_prerozkosne_webKoupit v e-shopu

KATEŘINA SMYČKOVÁ ŠÁRKA HÁLEČKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-563-6

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 180 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Značnou část repertoáru přejímají rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné produkce, ale mnoho písní se dochovalo pouze v rukopisné podobě a díky orálnímu předávání z generace na generaci. Antologie Růže chuti přerozkošné vybírá z tohoto rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, antologie ji přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem, textově a hudebně kritickým aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymnografie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje písně zařazené do antologie.

Ohlasy v médiích:

Recenze (Hudební věda 53/2-3, 2016)

Literární studie a stati II

literarni_studie_stati_2_webKoupit v e-shopu

OTOKAR FISHER

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-536-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 642 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883-1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině. Pro přítomný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů ve dvou svazcích. Sv. 2: Práce germanistické přinášejí kromě goethovských, nietzschovských, wedekindovských či krausovských pojednání též jednu z prvních Fischerových studií, o H. W. Gerstenbergovi jako literárním kritikovi a recenzentovi Hamburgische Neue Zeitung; studie a stati o ostatních literaturách, práce komparativní a články o překladech se v sedmatřiceti textech věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, Nietzschovým, Strindbergovým nebo vztahům mezi literární látkou anglickou a francouzskou, německou a anglickou, českou a německou apod. Studie k otázkám formy pojednávají o specifice volného verše, charakteru českého rýmu a přízvuku nebo o podobě Kollárova sonetu či Březinova rýmu. Do následujícího oddílu, Literární publicistika, jsou vybrány osobněji laděné články či vzpomínky, stati, které se zabývají spisovatelskými biografiemi či situací v Německu po nacistickém převratu.

Ohlasy v médiích:

Otokar Fischer: Sen v koutku oka přelévá se v realitu (H-aluze 35/2016)

Michael Špirit o Otokaru Fischerovi v pořadu U zavěšené knihy (ČT Art, 6. 5. 2015)
Práce Otokara Fischera se po 30 letech konečně dočkaly vydání (Forum 29/2015)
Splácení dluhu (Kultura21, 14. 4. 2015)
Píše Michael Špirit (Echa, 30. 10. 2013)

Literární studie a stati I

literarni_studie_stati_1_webKoupit v e-shopu

OTOKAR FISHER

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-535-3

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 585 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině.  Pro přítomný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů ve dvou svazcích. Sv. 1: 1. Problémové studie soustřeďují obecně koncipované texty o problematice tvorby a jejích nevysvětlitelných či intuitivních momentech, stati o dramatu a dramaturgii, o historii a metodologii literární kritiky, o nových literárněvědných směrech třicátých let 20. století nebo o podstatě literárního překladu; 2. Práce bohemistické představují ve třiceti statích českou literaturu od Máchy po Mahena, se zvláštními důrazy na dílo J. Vrchlického, O. Březiny, A. Sovy, O. Theera, F. X. Šaldy a K. Čapka; 3. Studie s tematikou česko‑německou ukazují roli českého živlu v Goethově díle, básníkovu inspiraci pro Čelakovského a  Erbena nebo seznamují s předlohami Kollárovy Slávy dcery, s relacemi mezi K. H. Máchou a A. Klarem  či F. Hebbelem a českým národem.

 

Ohlasy v médiích:

Otokar Fischer: Sen v koutku oka přelévá se v realitu (H-aluze 35/2016)

Michael Špirit o Otokaru Fischerovi v pořadu U zavěšené knihy (ČT Art, 6. 5. 2015)

Práce Otokara Fischera se po 30 letech konečně dočkaly vydání (Forum 29/2015)

Splácení dluhu (Kultura21, 14. 4. 2015)

Píše Michael Špirit (Echa, 30. 10. 2013)

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

cyril_metodej_webKoupit v e-shopu

MAREK JUNEK (ED.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s vydavatelstvím Togga

ISBN 978-80-7308-513-1 (Univerzita Karlova v Praze)

ISBN 978-80-7476-057-0 (Togga)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 268 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Kolektivní monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmennou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20 století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.

Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Evropa_webKoupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-511-7

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 153 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: nakladatelství Togga s. r. o.

 

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo „Celá Evropa na nás hledí!“, dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918–1948 pak představovalo klíčovou epochu sebereflexe českých politických, intelektuálních a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ–Východ. Kniha Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989, vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.

 

Ohlasy v médiích:

České vize Evropy – Host Studia Leonardo: historik Petr Hlaváček (Český rozhlas Leonardo, 10. 6. 2014)

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

KREISKEHO_ERA_V_RAKOUSKU_webKoupit v e-shopu

MICHAL STEHLÍK – GERALD M. SPRENGNAGEL (EDS.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-480-6 (FF UK)

ISBN 978-80-7476-040-2 (Togga)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 245 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna PROTISK s.r.o., České Budějovice

 

Publikace je jedním z výstupů Stálé konference rakouských a českých historiků, která vznikla v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou moderních česko-rakouských dějin. Pohled na situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně žily obě země v odlišných politických systémech – nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, na straně druhé jsou si četné kulturní či sociální fenomény na obou stranách této hranice mnohdy překvapivě blízké. Různorodost a originalita přístupů k tomuto období a mnohá srovnání pak jednoznačně dokazují, že dějiny normalizovaného Československa nelze v žádném případě vnímat jako izolovanou historii.

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK ET AL.

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-481-3 (FF UK).

ISBN 978-80-7476-037-2 (Togga).

Rok vydání: 2013 (1. vydání).

Rozsah: 159 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou distancí vůči „husitství“, tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybraných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou pozdního středověku a raného novověku, se pokoušíme ukázat, že i tehdy byla Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.

Služebníci vědy

Koupit v e-shopu

FILIP MALÝ – LIVIA VRZALOVÁ (EDS.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-478-3

Rok vydání: 2013

Vazba: V2

Rozsah: 225 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 199,- Kč

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Publikace přináší rozhovory s dvanácti bývalými i současnými neakademickými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří vyprávějí jak o sobě, tak především o fakultě samotné – o svých spolupracovnících, o akademicích a studentech. Vzpomínky pokrývají období od roku 1955, kdy na fakultu přišla první z pamětnic, až po dnešek, včetně zlomových roků 1968 a 1989. Pamětníky jsou tři knihovnice, ekonomka fakulty, dvě sekretářky ústavů, dvě vedoucí osobního oddělení, sekretářka děkana a pozdější vedoucí studijního oddělení, audiovizuální technik, vedoucí správy budov a fakultní řidič. Závěr v podobě rozhovoru se členy týmu je věnován metodologickým východiskům a průběhu realizace projektu. [Fotografie na obálce: Vedoucí správy budov, Vladislav Jiřík, provádí výškové práce na střeše auly FF UK, 18. 6. 2007 (foto J. Stibor).]

A Centenary of English Studies at Charles University: From Mathesius to Present-day Linguistics

Koupit v e-shopu

MARKÉTA MALÁ – PAVLÍNA ŠALDOVÁ (EDS.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-449-3

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 222 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 290,- Kč

 

The year 2012 marks an important milestone for English studies at Charles University in Prague – the centenary of their existence. It was in the academic year 1912/1913 that the first specialised department of English philology was established in Prague, with Vilém Mathesius its first Professor.It is impossible to celebrate a hundredth anniversary with a single act, as it is impossible to separate the results of scholarly work from the lives of the scholars, their students and the institution. Consequently, a series of commemorative events were organized including an anniversary colloquium, an exhibition, meetings where several generations of teachers and students shared their memories and gratitude, acknowledging the fruitfulness of the path established a hundred years ago – and, last but not least, this book. The present volume looks back at the past hundred years through tracing down salient topics of English linguistics dealt with originally by the distinguished professors of the Department, and surveying them from today’s perspective, attesting to the “continuity of the Prague approach to linguistics, which has persisted and grown over this hundred years of English studies” (G. Leech). Themes and observations that Mathesius, Trnka, Vachek, Poldauf, Nosek and others have confronted us with were selected, and their students and followers were invited to take them up.

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

vytesnena_elita_webKoupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK – DUŠAN RADOVANOVIČ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-441-7 (FF UK)

ISBN 978-80-7476-022-8 (Togga)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 172 stran

Jazky: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: nakladatelství Togga s. r. o.

 

Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita Herrmann Goedsche (1815-1878), uctívaný nacionálními socialisty. Fotografie je propagandisticky inscenována a představuje koláž skutečných židovských obyvatel Prahy. Ti měli být nejprve vizuálně vytěsněni a tím izolováni v rámci pražské městské komunity, aby pak byli z jejího středu odstraněni také fyzicky a nakonec zavražděni v koncentračních táborech. Snímek je tak symbolickým úvodem ke knize Vytěsněná elita, jež se snaží upozornit na významné osobnosti Německé univerzity v Praze, vytěsňované z naší národní paměti nacionálně-socialistickým a později i komunistickým režimem.

Rezensionen (Bohemia_54_2014)

Výstava „Vytěsněná elita“ připomíná židovské učence z předválečné Německé univerzity v Praze (Český rozhlas, 4. 12. 2011)

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček

Koupit v e-shopu

LEA TAKÁCS – JITKA SEIDLEROVÁ A KOL.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-431-8

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: brožovaná

Rozsah: 120 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

 

Výzkumný tým Katedry psychologie FF UK realizoval v letech 2010-2012 výzkum zaměřený na psychosociální aspekty péče v českých porodnicích. Publikace přináší aktuální informace o spokojenosti žen s péčí v českých porodnicích na základě dat od reprezentativního souboru 1195 českých rodiček, které porodily v letech 2005-2012 ve zdravotnických zařízeních v ČR. Obsahuje výsledky hodnocení perinatální péče pro celou ČR, pro jednotlivé kraje a její součástí je i vyhodnocení některých vybraných porodnic. Porovnávány jsou fakultní a nefakultní nemocnice, malé a velké porodnice (podle hranice 500 a 800 porodů za rok) a různé skupiny zdravotníků (porodní asistentky a lékaři na porodnickém oddělení a zdravotníci pečující o rodičky a zdravotníci pečující o novorozence v rámci poporodní péče). Pozornost je věnována i rozdílům ve spokojenosti u prvorodiček a vícerodiček, žen po přirozeném porodu a po císařském řezu, žen s nižším a vyšším vzděláním, žen ubytovaných na nadstandardním a na běžném pokoji a žen, které porodnici hodnotily do dvou měsíců/jednoho roku po porodu a později.

 

Ohlasy v médiích:

Personál malých porodnic byl hodnocen jako vstřícnější – rozhovor s Leou Takács (Zdravotnické noviny, 3/2013, 11. 2. 2013)

Co chtějí české ženy (Respekt, 13. 1. 2013)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zveřejňuje výsledky výzkumu zaměřeného na spokojenost žen s péčí v českých porodnicích (Tisková zpráva FF UK, 7. 1. 2013)

Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace

Koupit v e-shopu

JAKUB JAREŠ – MATĚJ SPURNÝ – KATKA VOLNÁ A KOL.

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-426-4 (FF UK)

ISBN 978-80-7476-001-3 (Togga)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 405 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 390,- Kč

 

Publikace představuje přední humanitní fakultu socialistického Československa v době „normalizačního“ dvacetiletí – Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, sídlící na pražském náměstí Krasnoarmějců. Nepřináší jen popis organizačních a politických struktur jedné konkrétní instituce, ale soustředí se především na jednání akademiků a studentů v tehdejších podmínkách a na jejich dilemata. Situaci na fakultě před rokem 1989 se snaží podat tak, aby nezanikla její spletitost a složitost. Zejména učitelé fakulty se potýkali s různými závazky, které si mnohdy konkurovaly: vedle politické loajality k režimu stála loajalita k oboru, vědě, katedře, kolegům a rovněž ke studentům, kterým chtěli předávat své znalosti. To přináší řadu otázek. Na jaké kompromisy musel humanitní intelektuál po roce 1968 přistoupit, aby mohl učit na vysoké škole? Jak porozumět tomu, že většina tehdejších učitelů vzpomíná na svou katedru jako na „ostrůvek pozitivní deviace“, ačkoli šlo o instituci plně loajální k normalizační KSČ? V jaké míře a jakými cestami se navzdory ideologizaci a politickým tlakům dařilo udržovat kvalitní úroveň humanitního vzdělání? Proč téměř všichni učitelé FF UK odsoudili Chartu 77? Co konkrétně pro vysokoškolského učitele znamenala spolupráce se Státní bezpečností? Monografie nepřináší k těmto otázkám pouze množství zpracovaného materiálu či dokumentaci konkrétních případů, ale také alternativní interpretaci období normalizace. Kniha je završením výzkumu, který skupina mladých badatelů zahájila v roce 2007.

 

Zvolený badatelský přístup tak imanentně odmítá černobílé hledání „dobra“ a „zla“ či jakoukoliv „stranickost“ a přibližuje tak interpretované děje k „neuchopitelnému“, totiž k historii „jaká opravdu byla“.

Z lektorského posudku – historik Pavel Urbášek

Pokus o celistvý a diferencovaný obraz ostře sledované a důsledně prověřované fakulty je celkově úspěšný, pro období normalizace průkopnický a hodný následování.

Z lektorského posudku – historik Jiří Suk

Ukázky:

Ukázky z knihy Náměstí Krasnoarmějců 2 (www.proverenafakulta.cz)

Nová kniha o normalizaci na univerzitě. Státní bezpečnost vyslýchala v děkanově pracovně (Deník Insider, 16. 11. 2012)

Nová kniha o normalizaci na univerzitě. Jak napsat kádrový posudek a neublížit (Deník Insider, 15. 11. 2012)

Nová kniha o normalizaci na Filozofické fakultě UK. Příběh Evy Fojtíkové, manželky ideologa (Deník Insider, 14. 11. 2012)

Ohlasy v médiích:

Normalizace na pražské filozofické fakultě a sociální dějiny pozdního socialismu (Soudobé dějiny 1-2/2015, s. 193-196)

Recenze (Marginalia historica 1/2013, s. 165-168)

Kniha, o které se hovoří: Filozofická fakulta za časů normalizace (Dějiny a současnost 10/2013)

Recenze (Práce z dějin akademie věd 1/2013, s. 126-128)

Glosy historické XLVI (Souvislosti 4/2012, 14. 3. 2013)

Rudá fakulta (A2 6/2013, 13. 3. 2013)

Naše obyčejná normalizace – rozhovor s Matějem Spurným (Literární noviny, 9. 1. 2013)

Rudá, nikoli modrá fakulta (Radio Wave, 18. 12. 2012)

Sine ira et studio? (Neviditelný pes, 11. 12. 2012)

Prověřená fakulta v normalizaci (Neviditelný pes, 3. 12. 2012)

Pražská filosofická fakulta za normalizace (ČRo 7 – Praha, Historické obzory, 1. 12. 2012)

Voříšek z kontextu vytržený (Lidové Noviny, Orientace – Salon, 1. 12. 2012)

Filozofové a StB: Filozofická fakulta UK v období normalizace (ČŘo 6, Historie věčně živá, 1. 12. 2012)

Voříšek je zcela okrajová kauza, zlobí se autoři knihy o normalizaci na Filozofické fakultě (Český rozhlas, zprávy, 30. 11. 2012)

Na obranu historiků z Filozofické fakulty (socialniteorie.cz, 30. 11. 2012)

Nový pohled na normalizaci nabízí výzvu k reflexi humanitních věd (Rozhovor s autory publikace Náměstí Krasnoarmějců 2, FF UK, 26. 11. 2012)

Náměstí Krasnoarmějců 2 skrývalo i „ostrůvky pozitivní deviace“ (iForum, 26. 11. 2012)

Odstíny rudé fakulty (Česká pozice, 24. 11. 2012)

Voříšek a ti druzí (Respekt – Fokus, 24. 11. 2012)

Normalizace není jen minulostí (blog.aktualne.cz, 23. 11. 2012)

Náměstí Krasnoarmějců 2: Adresa „ostrůvku pozitivní deviace“ (ČT24, 22. 11. 2012)

Nová publikace Náměstí Krasnoarmějců 2 o normalizaci na FF UK (ČRo 3 – Vltava, Mozaika, 22. 11. 2012)

Za vodou s historikem Matějem Spurným (Radio Wave, 19. 11. 2012)

Článek na Lidovky.cz (14. 11. 2012)

Článek na Aktuálně.cz (14. 11. 2012)

Cesty filozofie a práva 1882–2012

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

ISBN 978-80-7308-423-3

Rozsah: 60 stran, barev. foto

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 95,- Kč

 

Katalog stejnojmenné výstavy, která se konala ve dnech 6. dubna až 27. května v Křížové chodbě Karolina u příležitosti výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou v roce 1882. Katalog mapuje nejen počátky a vývoj budov Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK během jednoho století, ale i osudy konkrétních oso…bností akademické obce a poukazuje na širší souvislosti role univerzity ve společnosti. Výstava ukázala dosud nezveřejněné materiály, reprodukce původních plánů budov fakulty filozofické a právnické, unikátní třírozměrné modely obou budov, málo známé fotografie části Josefova a Starého Města z přelomu 19. a 20. století či univerzitní zápisové archy významných osobností – absolventů fakult (např. Jaroslava Heyrovského, Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Vojtěcha Cepla, atd.) a také reprodukce archivních dokumentů zachycujících působení filozofa Jana Patočky na filozofické fakultě.

 

Ohlasy v médiích:

Výstava odhaluje skrytá tajemství dvou budov Univerzity Karlovy (iForum, 5. 4. 2012)

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců

Koupit v e-shopu

JIŘÍ KUTHAN

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK ve vydavatelství Togga

ISBN 978-80-7308-313-7 (FF UK)

ISBN 978-80-87258-12-5 (Togga)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 616 stran, 799 fotografií

Jazyk: český

Doporučená cena: 1490,- Kč

Obálka a typografie a sazba z písma Regent Františka Štorma: Lukáš Přibáň

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod

 

První svazek plánovaného dvousvazkového projektu detailně mapuje a analyzuje veškeré dochované kulturní (architektonické, sochařské, malířské) památky spojené s panováním králů Jiřího z Poděbrad, Vladislava a Ludvíka Jagellonského jak na českém území, tak na územích, kam zasahoval jejich mocenský vliv (tzv. země Koruny české). Publikace překračuje tuzemský rámec a pojednává o kultuře a dějinách území – z dnešního hlediska – visegrádské čtyřky. Umělecké památky z tohoto období představují návrat k řemeslné kvalitě uměleckých děl, která byla nenávratně zničena v husitských revolučních bouřích. Proto díla především jagellonské epochy tvoří nejzachovalejší, nejucelenější a nejrozsáhlejší dobový katalog uměleckých památek na českém území. Součástí knihy bude v prvé řadě detailní obrazová dokumentace stavebních epoch Pražského hradu, doplněná o historické fotografie z přelomu 19. a 20. století, jež dokumentují stav před veškerými novodobými rekonstrukcemi.

 

Ohlasy v médiích:

l’Europa Jagiellonica a-t-elle existé ? Quelques nouvelles de la recherche sur l’art en Europe centrale et orientale (1386-1572) (Perspective – La revue de l’INHA, 2 | 2014)

Choix des publications (Perspective – La revue de l’INHA, 2 | 2012, p. 413-418)

Recenze (Umění/Art LIX, 2011, No. 2)

Dílo hodné králů (MF Dnes – Kavárna, 2. 10. 2010)

Recenze (stavitele-katedral.cz, Knižní novinky)

Ministr školství Dobeš ocenil za vědu a výzkum lékaře, fyzika a filozofa (novinky.cz, 24. 11 2010)

Zvláštní uznání ministra MŠMT získal prof. Jiří Kuthan (iForum, listopad 2010)

Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

Koupit v e-shopu

ZLATA ČERNÁ – OLGA LOMOVÁ (EDS.)

Vydavatel: Masarykova univerzita / FF UK Praha / Moravské zemské muzeum 2010

ISBN 978-80-210-4942-0 (MU), 978-80-7308-277-2 (FF UK), 978-80-7028-357-8 (MZM)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 202 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 297,- Kč

Obálka a grafická úprava: Eva Lufferová

Tiskárna: Expodata-Didot, s.r.o.

 

Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají o čínské filozofii a náboženství, medicíně, uspořádání domu a o řemeslech, jako je výroba porcelánu, hedvábí a papíru, jimiž se Čína proslavila. Na první pohled překvapivé propojení témat z nové perspektivy ukazuje, co tvořilo základy čínské kultury a jak se náboženství a fi lozofie promítaly do každodenního života. V obsáhlé stati věnované symbolice výzdoby na výrobcích čínských řemesel se otevírá čtenářům bohatý a propracovaný systém významů skrývajících se pod povrchem zdánlivě jen ozdobných motivů a nejlépe tak dokumentuje úzké propojení různých vrstev a aspektů čínské kultury.

 

Ohlasy v médiích:

Rozhovor se Zlatou Černou (CRI, 4. 2. 2010)

Ukázka z knihy (Portalknihy.cz)

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

Koupit v e-shopu

HANA BENEŠOVSKÁ – HANA NOVÁKOVÁ – ŠTĚPÁN MACHÁČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem

ve vydavatelství Togga

ISBN 978-80-7308-288-8 (Univerzita Karlova v Praze)

ISBN 978-80-87258-25-5 (Togga)

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Rozsah: 318 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 490,- Kč

Grafická úprava a sazba: Lukáš Přibáň

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec – i proto byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé „slohy“ se zde nerušeně vyvíjely od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al-Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Na rozdíl od jiných islámských metropolí nikdy nebyla zničena vpádem vojsk, a dochovaly se v ní tudíž i stavby z nejstarších období arabského osídlení. Dnešní mnohamiliónová Káhira v sobě stále skrývá tento historický odkaz. Naší ambicí je přispět k jejich lepšímu poznání a pochopení celé bohaté kultury islámského Egypta vůbec. Vždyť Káhiru hojně navštěvují i čeští cestovatelé. Ti se zde obvykle poprvé setkávají s islámským městem, jež však často zůstává nepochopeno, a jeho bohatství neodkryto. Naše kniha Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta může být prvním krokem k novému objevování tohoto živého, pulzujícího místa. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy by čtenáři měly usnadnit základní orientaci. Text pochází z pera autorů, kteří se Egyptem dlouhodobě odborně zabývají a v Káhiře dlouhodobě pobývají: islámskou architekturu a urbanismus zpracoval Štěpán Macháček, umělecké řemeslo a historické přehledy Hana Nováková, kapitoly o koptských dějinách a umění Hana Benešovská. Početný soubor fotografií Jana Brodského přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek. Tato originální série vznikala v říjnu 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci této metropole na kulturním rozhraní Afriky, Asie a Evropy obyčejně nezavítají.

 

Ohlasy v médiích:

Přemýšlení v šedé barvě. Složitý svět a život káhirské architektury v rozhovoru s Hanou Benešovskou (iForum)

Recenze: Káhira, skrytý půvab islámské architektury (ČT24.cz, 28. 12. 2009)

Jan Palach ’69

PETR BLAŽEK – PATRIK EICHLER – JAKUB JAREŠ A KOL.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro studium totalitních režimů v nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-237-6

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 640 str. + vlepené DVD

Jazyk: český (resumé anglicky, německy, francouzsky, španělsky)

Doporučená cena: 690,- Kč

Obálka a grafický koncept: Jana Vahalíková, Studio Marvil, s. r. o.

Sazba z písma Fedra: Václav Sinevič, Studio Marvil, s. r. o.

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod

 

16. ledna 1969 ve 14:30 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý student Filozofické fakulty Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili nastupující normalizaci. Ačkoliv na jeho protest i smrt bezprostředně reagovaly statisíce lidí, dalšímu omezování občanských svobod se již zabránit nepodařilo. Od Palachovy doby je tak nasnadě otázka, zda měl jeho čin vůbec smysl, a pokud ano, tak jaký? Sborník Jan Palach ’69 nabízí řadu textů, úvah a dokumentů, které by měly napomoci v hledání odpovědí. Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií, které shromáždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci Veřejné i Státní bezpečnosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály. Kniha obsahuje také filmový DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých snímků, které se k tématu Jana Palacha a jeho činu vztahují.

 

Ohlasy v médiích:

Palachova zkratka na cestě do dějin (Lidové noviny, 16. ledna 2009)

Nová fakta o Palachovi: chtěl obsadit rozhlas (Týden, 09. 01. 2009)

Chtěl probudit národ z letargie – rozhovor s Petrem Blažkem (Xantypa, 2/2009)

Palach? To je hamletovské drama dneška – rozhovor s Petrem Blažkem (MF Dnes, Kavárna, 16. ledna 2009)

Textové přepisy: „Palachovy motivy byly výsostně politické“ – rozhovor s Petem Blažkem (ČT24, 17. 1. 2009)

Historik Petr Blažek o Janu Palachovi (Český rozhlas Regina, 15. 01. 2009)

Jan Palach ve fotografiích (Český rozhlas – Devítky, 16.01.2009)

Rezension (H-Soz-u-Kult, 21. 09. 2010)

Korunovační řád českých králů

JIŘÍ KUTHAN – MIROSLAV ŠMIED (EDS.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy ve vydavatelství Togga

ISBN 978-80-7308-266-6 (Univerzita Karlova v Praze)

ISBN 978-80-87258-09-5 (Togga)

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Rozsah: 435 stran

Jazyk: český, latinský

Doporučená cena: 990,- Kč

Obálka, typografie a sazba z písma Maiola: Jana Vahalíková

Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, a.s.

 

Reprezentativní monografie, která pojednává o základním dokumentu české státnosti a o jeho zasazení do celoevropského kontextu. Knihu uvádí studie prof. Jiřího Kuthana věnovaná královské hodnosti českých vladařů, jejich dílu a reprezentaci. Dále jsou v ní zařazeny jednotlivé listiny vážící se k udělení královské hodnosti českým vladařům, například Zlatá bula sicilská císaře Friedricha II., a především faksimile, latinský přepis a český překlad korunovačního řádu českých králů, na jehož sepsání se podílel český král a římský císař Karel IV. Text je doplněn o stěžejní studii Josefa Cibulky, který korunovační řád českých králů interpretuje z historického a kunsthistorického hlediska. Cibulkovu studii dále rozšiřuje a prohlubuje komentář prof. Jaromíra Homolky. Bohatá obrazová příloha pak dokumentuje královský status českých panovníků. Publikace překračuje svým významem tuzemský kontext a je cenným příspěvkem k historii a formování národní identity v panevropském kontextu.

 

Ohlasy v médiích:

Kniha týdne (Česká televize – Knižní svět, 21. 6. 2009)

Knižní šperk: korunovační řád českých králů (Právo – Salon, 18. 7. 2009)

Korunovační řád českých králů (Dějiny a současnost 1/2010)

Korunovační řád českých králů vychází v reprezentativní knižní podobě (stavitele-katedral.cz, Knižní novinky)

Korunovační řád českách králů. Slavnostní prezentace knihy bude ve Faustově domě (iForum, 1. 11. 2009)

Prezentace knihy „Korunovační řád českých králů“ (Arcibiskupství pražské, 4. 11. 2009)

Připravujeme