Mongolo-Tibetica Pragensia

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Mezinárodní recenzovaný odborný časopis publikující původní práce věnované Mongolsku, Tibetu a širšímu regionu centrální Asie. Přispěvateli časopisu v anglickém jazyce jsou uznávaní odborníci i studenti jazyků, kultury a náboženství této oblasti, a to napříč pracovišti v široké mezinárodní spolupráci. V letech 2002 až 2007 periodikum vycházelo pod názvem Mongolica Pragensia. V roce 2008 vyšlo speciální číslo Média a šamani centrální Asie, které založilo tradici příležitostných tematických čísel.

ISSN 1803-5647

vychází 2x ročně

vydává Triton

Domovské stránky časopisu: http://mongolistika.ff.cuni.cz/mongolo-tibetica-pragensia

Objednávky a předplatné: books@ff.cuni.cz

Mongolo-Tibetica Pragensia ’14

 mongolotibetica20140702_web  Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 7, No. 2 (2014)

 

mongolotibetica20140702_obsah-contents

 

Koupit v e-shopu

mongolotibetica20140701_web Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 7, No. 1 (2014)

 

mongolotibetica20140701_obsah-contents


Koupit v e-shopu

Mongolo-Tibetica Pragensia ’13

 mongolotibetica0602_web

Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 6, No. 2 (2013)

Special Commemorative Issue in Honour of prof. Jaroslav Vacek on his 70th Birthday

 

Koupit v e-shopu

mongolotibetica0601_web

Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 6, No. 1 (2013)

Special Commemorative Issue in Honour of prof. Jaroslav Vacek on his 70th Birthday

 

Koupit v e-shopu

Mongolo-Tibetica Pragensia ’12

 

Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 5, No. 2 (2012)

 

Koupit v e-shopu

Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 5, No. 1 (2012)

 

Koupit v e-shopu

Mongolo-Tibetica Pragensia ’11

 

Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 4, No. 2 (2011)

Koupit v e-shopu

Contents

 • Daniel Berounský: Entering dead bodies and the miraculous power of the Kings: The landmark of Karma Pakshi’s reincarnation in Tibet, Part II

 • Nyima Woser Choekhortshang: The Ya-ngal Family of Tibetan Royal Priests in Dolpo

 • Zuzana Vokurková: The use of epistemic verbal endings in different syntactic structures in spoken Tibetan

 • Ondřej Srba – Gegeenhas: Nomc’ Bayandeleg (1891–1967): The oral history of a mysterious hermit from Mo’nhhairhan

 • Klára Kočková: The depiction of battles in the Mongolian heroic epic “Old Dragon Wise Khan”

Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture

Volume 4, No. 1 (2011)

Koupit v e-shopu

Contents

 • J. Lubsangdorji: On the Chinese transcription, Ming Glossary and on translations of the Secret History of the Mongols into European languages

 • Alena Oberfalzerová: The use of onomatopoeic words in spoken Mongolian

 • Veronika Zikmundová: The function of descriptive verbs in Khalkha Mongolian: The basic pair of verbs of motion ou- ‘to visit’ vs. up- ‘to come’

 • Veronika Kapišovská: Some remarks on loanwords in Mongolian lexical pairs

 • Kozo Yoshino: A consideration of communicative behaviours – Focusing on the kinship terminology and personal names/pronouns in the Mongolian language

 • Jaroslav Vacek: Verba dicendi and related etyma in Dravidian and Altaic. 5.2. Etyma with initial vowels (i-, e-, u-, o-, a-) and root-final liquids