Psychologie pro praxi

 • Časopis navazující na Psychologii v ekonomické praxi, uznávané odborné periodikum vydávané Univerzitou Karlovou již 43 let. Publikovány jsou zde původní příspěvky z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Nový časopis obohacuje stávající záběr i o příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

 

 • Elektronická verze je dostupná v režimu Open Access prostřednictvím databáze CEEOL.

 

Vydává Nakladatelství Karolinum

Vychází 2x ročně

ISSN 1803-8670 (print)

ISSN 2336-6486 (online)

Domovské stránky časopisu: http://ppp.ff.cuni.cz

Předplatné:

A.L.L. Production, s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77 – Hala A7
139 00 Praha 9
tel.: +420 840 306 090
e-mail: predplatne@predplatne.cz
web: www.predplatne.cz

Přehled vydaných čísel:

2018/2 – vyjde

2018/1

2017/2

2017/1

2016/3-4

2016/1-2

2015/3-4

2015/1-2

2014/3-4

2014/1-2

2013/3-4

2013/1-2

2012/3-4

2012/1-2

2011/3-4

2011/1-2

2010/3-4

2010/1-2

2009/3-4

2009/1-2

 Databáze:ceeol

 

Psychologie pro praxi 1/2018

 

Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2018

ISSN 1803-8670

75 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

(PDF)

Koupit v e-shopu

 

Psychologie pro praxi 2/2017

 

Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2017

ISSN 1803-8670

70 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

(PDF)

Koupit v e-shopu

 

Psychologie pro praxi 1/2017

Obalka PPP 1 2017.indd

Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2017

ISSN 1803-8670

70 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP201701_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

 

Psychologie pro praxi 3-4/2016

ppp20160304

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2016

ISSN 1803-8670

104 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP20160304_obsah-contents

Koupit v e-shopu

Psychologie pro praxi 1-2/2016

ppp201601

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2016

ISSN 1803-8670

104 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP2016_1-2_obsah-contents

Koupit v e-shopu

Psychologie pro praxi 3-4/2015

ppp20150304

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2015

ISSN 1803-8670

134 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP2015_3-4_obsah-contents

Koupit v e-shopu

 

 

 

Psychologie pro praxi 1-2/2015

ppp20150102 Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2015
ISSN 1803-8670

134 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP20150102_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

 

 

Psychologie pro praxi 3-4/2014

ppp20140304_web2

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2014

ISSN 1803-8670

134 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP2014_3-4_obsah-contents

Koupit v e-shopu

 

 

Psychologie pro praxi 1-2/2014

ppp20140102_web

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2014

ISSN 1803-8670

134 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

PPP2014_1-2_obsah-contents

Koupit v e-shopu

 

 

 

Psychologie pro praxi 3-4/2013

ppp20130304_web

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2013

ISSN 1803-8670, 130 s.

Doporučená cena: 80,- Kč

ppp2013_3-4_obsah-contents

Koupit v e-shopu

 

Psychologie pro praxi 1-2/2013

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2013

ISSN 1803-8670

Doporučená cena: 80,- Kč

Obsah:

1. Čas sú peniaze…alebo nie? Rozdiely pri investovaní času a peňazí a vplyv utopených nákladov – N. Bakošová

2. Instrumentální obohacení a rozvoj kognitivních funkcí – kvalitativní studie šesti pražských školáků –T. Miková

3. Selektívny mutizmus ako úzkostná porucha? Stručný prehľad o etiológii selektívneho mutizmu –G. Majerechová

4. Interkulturní aspekty spolupráce v mezinárodní firmě. Sociálně psychologické zřetele –P. Pečenka

5. Škála spokojenosti dotazníku SIPP– L. Kolman, L. Gralton, H. Chýlová

6. Duálny model zvládania: slovenská verzia dotazníka RSQ – M. Vavricová

7. Dotazník typologie osobnosti –GPOP (Golden Profiler of Personality) – I. Wagnerová

Koupit v e-shopu

Psychologie pro praxi 3-4/2012

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2012

ISSN 1803-8670

Doporučená cena: 80,- Kč

Obsah:

1. Konflikty v manželství a partnerství – L . L a c i n o v á

2. Životní spokojenost u osob s rozdílnými nutričními návyky – L . Č a b l o v á

3. Adaptace mužů a žen na ztrátu zaměstnání – K . P a u l í k , P. S a f o r e k

4. Současný vývoj přístupu zaměřeného na člověka – D . Š i f f e l o v á

5. Motivace lidského chování – vývoj a přehled základních pojetí – H . C h ý l o v á , P. R y m e š o v á , L . K o l m a n

6. Principy psychologické diagnostiky v dopravněpsychologickém vyšetření – M . Š u c h a

7. Teleworking a jeho vnímání z pohledu zaměstnanců a managementu – D . M i c h a l í k , M . P a l e č e k

Recenze

Koupit v e-shopu

Psychologie pro praxi 1-2/2012

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2012

ISSN 1803-8670

Doporučená cena: 80,- Kč

Obsah:

1. Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti – F . B a u m g a r t n e r , E . K a r a f f o v á

2. Pojetí těsných interpersonálních vztahů ve vybraných metodách jejich měření – Z . H o r á k o v á H u r y c h o v á , I . S l a m ě n í k

3. Vývoj lhaní v dětství – L . M y n a ř í k o v á

4. Dyslexie u studentů vysokých škol – O . Z e l i n k o v á

5. Školský a poradenský psychológ pri pomoci deťom a mládeži – J . I h n a c í k

6. Role dobrodružné terapie v psychiatrické léčbě – J . K i r c h n e r , B . H á t l o v á , V. H o š e k

7. Zakotvení v soudní síni – Š . B a h n í k

8. Zkušenosti s případy dětské obezity, které byly označeny jako důsledek zanedbávání péče o dítě – H . V č e l a ř o v á , M . B e n d o v á .

9. Zkušenosti s vedením skupinového poradenství formou „motivačních kursů“ – K . M a l i n d o v á . 111

10. Kazuistika žáka ZŠ s Aspergerovým syndromem – B . R a j c h l o v á

Recenze

Koupit v e-shopu

Psychologie pro praxi 3-4/2011

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2011

ISSN 1803-8670

Doporučená cena: 80,- Kč

Obsah:

Psychosociální klima porodnice a jeho vliv na emoční pohodu rodičky – L . T a k á c s , E . K o d y š o v á , K . K e j ř o v á , M . B a r t o š o vá;

Význam vnějších podmínek pro profesní orientaci a kariérové nasměrování u vysokoškolských studentů – P. R y m e š o v á;

Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku – J . P r o c h á z k a , V. K u l h a v ý ;

Testovanie osobnosti a inteligence v práci – E . L i s á ;

Společensko-ekonomické změny v postavení ženy ve 20. století – Z . H u b i n k o v á ;

Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? – M . Š u c h a , J . K u b á t o v á , K . B e n d o v á ;

Ovlivňuje příjmení vnímání fyzické atraktivity? – M . F r a n ě k , M . B í l e k ;

Kazuistika – Škola a rodina – K . D a v i d o v á ;

Recenze ;

Zprávy

Koupit v e-shopu

Starší čísla

 • Psychologie pro praxi 1-2/2011

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2011

  ISSN 1803-8670

  Doporučená cena: 80,- Kč

  Koupit v e-shopu

  Obsah:

  Editorial

  1. Subjektivní determinanty profesní orientace a kariérového nasměrování u vysokoškolských studentů

  P. R y m e š o v á

  2. Prosociální rysy a tendence u studentů pomáhajících profesí

  H . Z á š k o d n á

  3. Hranie videohier, ich preferencia a vnímanie adolescentnými hráčmi a hráčkami

  B . K o v á č o v á H o l e v o v á

  4. Oddanosť organizácii a povolaniu u lekárok vo vzťahu k vybraným osobným a organizačným premenným

  I . U r b a n č í k o v á , J . F e r j e n č í k , M . Č i ž m á r i k

  5. Autentický leadership

  E . N o v o t n á

  6. Krátkodobá efektivita kombinovaného tréninku (trénování paměti a tělesného cvičení) u seniorů

  M . P r e i s s , D . S t e i n o v á , H . J a r k o v s k á , I . W a i d i n g e r o v á , P. Š p a t é n k a

  7. Výzkum a klinická aplikace meditace

  L . O n d ř e j

  Recenze

 • Psychologie pro praxi 3-4/2010

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2010

  ISSN 1803-8670

  Doporučená cena: 80,- Kč

  Koupit v e-shopu

   

  Obsah:

  Editorial

  1. K pojetí těsných interpersonálních vztahů

  I . S l a m ě n í k , Z . H u r y c h o v á

  2. K některým problémům osobnosti dítěte s nadváhou

  S . F r a ň k o v á , P. N o v o t n á , E . M a l i c h o v á

  3. Principy dynamického přístupu k diagnostice schopností

  K . K r e j č o v á

  4. Zmena v sebahodnotení účastníkov programu na rozvoj sociálnych zručností žiakov

  M . D o b e š

  5. Pojetí autority a její proměny v pedagogickém kontextu

  A . Va l i š o v á

  6. Využívanie individualizovaného prístupu v rozvoji zamestnancov v personálnej praxi

  M . H o l i c k á

  7. Úskalí výchovy nadaného dítěte s Aspergerovým syndromem:

  Kazuistika z psychologické praxe, dlouhodobé vedení dvakrát

  výjimečných dětí

  I . S m í t k o v á

  Recenze

 • Psychologie pro praxi 1-2/2010

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

  ISSN 1803-8670

  Doporučená cena: 80,- Kč

  Koupit v e-shopu

  Editorial

  1. Využití Kohonenovy mapy generalizačního gradientu klasifikační umělé neuronové sítě jako uživatelsky vstřícného nástroje výběru, umisťování a rozvoje zaměstnanců

  L. Stehlík

  2. Vývojové aspekty suicidálneho správania

  K. Komadová

  3. Dospělí s dyslexií

  L. Krejčová

  4. Srovnání korelací škál NEO-PI-R a HPI u amerického a českého vzorku a jejich vizualizace pomocí metody sociomapování

  E. Rozehalová, M. Škrábová

  5. Kazuistika z forenzní praxe

  I. Běhalová

  Recenze

 • Psychologie pro praxi 3-4/2009

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

  ISSN 1803-8670

  Doporučená cena: 80,- Kč

  Koupit v e-shopu

  Editorial

  1. Zařazování nových pracovníků do organizace – metodika adaptačního programu

  L. Vybíralová, M. Rymeš

  2. Stalking pohledem jeho obětí

  K. Zbořilová

  3. Výzkum intersexuálních rozdílů uchazečů o službu v Armádě České republiky

  R. Pospíšil

  4. Osobnosť Róma v kontexte kognícií a motivácie: v perspekíve ekonomického úspechu

  V. Čavojová, E. Ballová-Mikušková

  5. Kyberšikana

  J. Lidická

  6. Kooperativní učení: od teorie k praxi výuky založené na spolupráci žáků

  H. Kasíková

  Recenze

 • Psychologie pro praxi 1-2/2009

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

  ISSN 1803-8670

  Doporučená cena: 80,- Kč

  Koupit v e-shopu

   

  Editorial

  1. Psychologické souvislosti audiovizuální produkce z hlediska potenciálního rizika pro děti a mládež

  V. Mertin, I. Gillernová

  2. Genderové aspekty pracovno-rodinnej (ne)rovnováhy

  G. Svianteková

  3. Niektoré aspekty vnímania rizika ako súčasti procesu rozhodovania

  J. Bavoľár

  4. Psychické poruchy ako rizikový faktor v suicidálnom procese

  K. Komadová

  5. Školský systém z pohledu psychologa

  V. Mertin

  6. Kazuistika ze školní praxe

  Š. Macková

  Recenze