Philosophica et Historica

  • Časopisecká řada AUC Philosophica et Historica představuje platformu pro historické obory (světové a české dějiny, historiografie, pomocné vědy historické, archeologie, etnologie), pro filosofii, sociologii, psychologii, logiku a muzikologii. Zahrnuje časopisy Studia Aesthetica, Studia Ethnologica, Studia Historica, Studia Sociologica, Studia Psychologica a Z pomocných věd historických, od roku 2010 též Miscellanea Logica, od roku 2012 Studia Historiae Artium.

 

  • Elektronická verze je dostupná v režimu Open Access prostřednictvím databáze CEEOL.

 

Vychází 2x ročně

Vydává Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Objednávky: books@ff.cuni.cz

 

Přehled vydaných čísel skladem:

2019/2 – Studia Historiae Artium III

2019/1 – Z pomocných věd historických

2018/2 – Studia Sociologica – Studies in Criminology 2

2018/1 – Studia Aesthetica

2017/2 – Miscellanea Logica

2017/1 – Studia Aesthetica

2016/2 – Studia Sociologica XXI

2016/1 – Studia Historiae Artium II

2015/2 – Studia Aesthetica VIII

2015/1 – Miscellanea Logica X

2014/2 – Studia Sociologica XX – Zdraví, rizikové chování a životní styl

2014/1 – Studia Aesthetica VII – Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka’s Thought

2013/2 – Studia Sociologica XIX – Naše společná přítomnost II

2013/1 – Studia Aesthetica VI – Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky

2012/2 – Studia Sociologica XVIII – Studies on Criminology

2012/1 – Studia Aesthetica V – K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky

2011/2 – Studia Sociologica XVII – Nerovnosti a rizika

2011/1 – Studia Aesthetica IV – Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla

2010/2 – Miscellanea Logica IX

2010/1 – Studia Historica LXI – Pojetí prostoru v historické perspektivě

2009/1 – Studia Sociologica XVI – Naše společná přítomnost I

2008/2 – Studia Historiae Artium I

2008/1 – Studia Psychologica X – Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

2007/2 – Miscellanea Logica VIII – Foundations of Logic

2007/1 – Studia Ethnologica XVI

2006/2 – Studia Historica LX – Rodina a domácnost v 16.-20. století

2005/2 – Studia Ethnologica XV

Dále vyšlo

 

Studia Historiae Artium III 2/2019

AUC Philosophica et Historica 2/2019

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 270 stran

Jazyk: česky

Doporučená cena: 150,- Kč

philosophica201902_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Z pomocných věd historických 1/2019​

 

AUC Philosophica et Historica 1/2019

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 219 stran

Jazyk: česky

Doporučená cena: 150,- Kč

philosophica201901_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Sociologica 2/2018 – Studies in Criminology 2

sociologica201802

AUC Philosophica et Historica 2/2018

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 136 stran

Jazyk: anglicky

Doporučená cena: 150,- Kč

sociologica201802_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Aesthetica 1/2018​

 

AUC Philosophica et Historica 1/2018

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 115 stran

Jazyk: anglicky

Doporučená cena: 150,- Kč

aesthetica201801_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Miscellanea Logica 2/2017

miscellanealogica201702

AUC Philosophica et Historica 2/2017

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Rozsah: 72 stran

Jazyk: anglicky

Doporučená cena: 150,- Kč

miscellanea_logica201702_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Aesthetica 1/2017

aesthetica201701

AUC Philosophica et Historica 1/2017

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Rozsah: 104 stran

Jazyk: česky

Doporučená cena: 150,- Kč

aesthetica201701_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Sociologica XXI

 sociologicaXXI

AUC Philosophica et Historica 2/2016

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 132 stran

Jazyk: česky

Doporučená cena: 150,- Kč

sociologicaXXI_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Historiae Artium II

studia_historiae_artium_II

AUC Philosophica et Historica 1/2016

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 292 stran

Jazyk: česky, slovensky

Doporučená cena: 150,- Kč

StudiaHistoriaeArtiumII_obsah-contents PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Aesthetica VIII

 aestheticaVIII

AUC Philosophica et Historica 2/2015

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 98 stran

Jazyk: česky

Doporučená cena: 150,- Kč

aestheticaVIII_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Miscellanea Logica X

miscellanealogicaX

AUC Philosophica et Historica 1/2015

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 102 stran

Jazyk: anglicky

Doporučená cena: 150,- Kč

 

Koupit v e-shopu

Studia Sociologica XX – Zdraví, rizikové chování a životní styl

sociologicaXX_web

AUC Philosophica et Historica 2/2014Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 120 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 150,- Kč

sociologicaXX_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Aesthetica VII – Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka’s Thought

aestheticaVII_web

AUC Philosophica et Historica 1/2014Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 86 stran

Jazyk: anglicky

Doporučená cena: 160,- Kč

aestheticaVII_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Sociologica XIX – Naše společná přítomnost II

sociologicaXIX_web

AUC Philosophica et Historica 2/2013Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 120 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Monotematické číslo sociologické řady AUC je věnováno současným globálním změnám, mezi něž řadíme jak změny fyzického prostředí člověka, tak proměny sociálního či kulturního charakteru úzce propojené s environmentálními procesy. Vztah člověka a životního prostředí je v článcích reflektován z pohledu různých společenských věd (především sociologie, ale i antropologie, filozofie či ekonomie). Časopis přináší články věnující se proměnám fyzického prostoru, společenské reflexi environmentálních problémů i filozofickému a etickému pojetí globálních výzev dneška. Globální trendy jsou pojednávany jednak teoreticky ve své podstatě, jednak na příkladu lokálních případových studií.

sociologicaXIX_obsah (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Aesthetica VI – Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky

aestheticaVI_web

AUC Philosophica et Historica 1/2013Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 120 stranJazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Obsah (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Sociologica XVIII – Studies on Criminology

sociologicaXVIII_web

AUC Philosophica et Historica 2/2012Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 102 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 160,- Kč

sociologicaXVIII_obsah-contents (PDF)

Koupit v e-shopu

Studia Sociologica XVII – Nerovnosti a rizika

sociologicaXVII_dok

AUC Philosophica et Historica 2/2011

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2222-4

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 127 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Sborník nabízí jak přehledové studie k problematice sociální změny v islámském světě či diferenciace sociálního státu a přístupu k nerovnostem ve světovém kontextu, tak výsledky empirických studií v oblasti bydlení nebo postojů k menšinám. Přechod k problematice delikvence zajišťuje článek E. Moravcové, sborník doplňuje metodologicky zajímavý text o výzkumu image televizních moderátorů.

 

Studia Aesthetica V – K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky

aestheticaV_web

AUC Philosophica et Historica 1/2012Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2166-1

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 200 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Sborník k životnímu jubileu prof. Vlastimila Zusky. Obsahuje autorovu bibliografii z let 1986-2013.

Koupit v e-shopu

Studia Aesthetica IV – Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla

AUC Philosophica et Historica 1/2011

Vlastimil Zuska, Miloš Ševčík (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2166-1

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 114 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Publikace přináší příspěvky věnované názorům pravděpodobně nejvýznamnějšího českého filozofa 20. století Jana Patočky, konkrétně různým motivům jeho filozofie umění. Některé z nich jsou věnovány vztahům Patočkovy filozofické a estetické koncepce ke kontextu estetiky 20. století. V této souvislosti jsou rozebrána především témata estetického postoje a estetické recepce. Jiné příspěvky se zaměřují na interpretaci jednotlivých aspektů Patočkovy filozofie umění, především na interpretaci jeho pojetí smyslu umění či vztahu umění ke společnosti. Část příspěvků je pak zaměřena na Patočkovy úvahy o historii a historičnosti umění, analyzováno je Patočkovo pojetí vztahu mezi uměním starším, moderním a současným, jeho interpretace „minulého rázu“ umění a také úvahy o vztahu umění a mýtu.

Miscellanea Logica IX

AUC Philosophica et Historica 2/2010

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2254-5

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 92 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Miscellanea Logica je akademický logický časopis Filozofické fakulty Univerzity Kralovy v Praze vycházející v řade Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica.

Studia Sociologica XVI – Naše společná přítomnost I

AUC Philosophica et Historica 1/2009

Miroslav Lapka, Jan Vávra, Jiří Šubrt

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2080-0

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 170 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Monotematické číslo sociologické řady je věnováno současným globálním změnám, mezi něž řadíme jak změny fyzického prostředí člověka, tak proměny sociálního či kulturního charakteru úzce propojené s environmentálními procesy. Vztah člověka a životního prostředí je v článcích reflektován z pohledu různých společenských věd (především sociologie, ale i antropologie, filozofie či ekonomie). Časopis přináší články věnující se proměnám fyzického prostoru, společenské reflexi environmentálních problémů i filozofickému a etickému pojetí globálních výzev dneška. Globální trendy jsou pojednávany jednak teoreticky ve své podstatě, jednak na příkladu lokálních případových studií.

 

Studia Historiae Artium I

AUC Philosophica et Historica 2/2008

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2030-5

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 176 stran

Jazyk knihy: český, anglický

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Publikace obsahuje čtyři rozsáhlé texty absolventů studia dějin umění na FF UK. Práce Tomáše Gaudka je zaměřena na problematiku české gotické knižní malby v okruhu Albrechta ze Šternberka, Kateřina Vítová se ve svém textu věnuje italské renesanční výtvarné pedagogice Federica Zuccariho. Barokním oltářním obrazům Jana Ongherse v českém regionu je zasvěcena práce Dalibora Lešovského a Marianna Holá sleduje vztah meziválečné architektury a její dobové prezentace prostřednictvím českých fotografů. Z kratších textů je třeba upozornit zejména na dvě zásadní recenze německých publikací věnovaných teorii architektury, které patří k posledním pracím prof. Mojmíra Hory­ny, a na příspěvek prof. Dalibora Veselého (University of Pennsylvania) zaměřený na architekturu jako humanistickou disciplínu. Sborník je věnován památce prof. Mojmíra Horyny, který jeho vznik inicioval.

 

Studia Historica LXI – Pojetí prostoru v historické perspektivě

AUC Philospohica et Historica 1/2010

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1939-2

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 338 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 200,- Kč

Koupit v e-shopu

Téma prostoru v historiografii je v posledních dvaceti letech velmi rozvíjeno, hovoří se dokonce o „prostorovém obratu“ jako nejnovějším velkém metodologickém zlomu v akademickém diskurzu. Sedm studií autorského kolektivu studentů Semináře obecných a komparativních dějin rozvíjí koncept prostoru v rovině/měřítku města, regionu, národa a státu, respektive makroregionu. Bára Kubecová ukazuje koncept zeleného prostoru ve městě (dle Petera Clarka a dalších) na příkladu pojetí zahrad a parků v Praze v 19. století. Stať Markéty Rubešové zkoumá poměry v multikulturních městech osmanské říše v raném novověku z pohledu židovských komunit (reflexe rabínské literatury). Jan Krajíček na základě teoretické diskuse promýšlí možnosti aplikace konceptu prostoru na příkladu regionu Vysočina (resp. Českomoravská vrchovina). Stať Tomáše Masaře aplikuje tento koncept, na základě diskuse inspirované Ansim Paassim o vnímání státních hranic, na finský stát v dlouhém 19. století. Božena Radiměřská aplikuje koncept prostoru prostřednictvím raně novověkých anglických cestovatelů na současný region střední Evropy a studuje citlivost raně novověkých vzdělanců vůči kulturní jinakosti. Stať Milana Scholze pracuje s konceptem prostoru při analýze projektů budoucího uspořádání Evropy po první světové válce. Stať Lindy Kovářové nabízí pohled na japonské vnímání prostoru jako námět pro další výzkum a mezicivilizační komparaci.

Studia Psychologica X

AUC Philospohica et Historica 1/2008

STUDIA PSYCHOLOGICA X – Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

Alena Vališová a kolektiv

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1939-2

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 338 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 200,- Kč

Koupit v e-shopu

Mezinárodní publikace vznikla ve vzájemné spolupráci vysokoškolských učitelů, vědeckých pracovníků, doktorandů a pedagogů ze školské i výchovné praxe. Tým autorů z České republiky, Slovenska a Polska si kladl za cíl inspirovat čtenáře k hlubším úvahám nad pojetím soudobého světa, hodnotové orientace, smyslu života i pojetím autority v tom nejširším slova smyslu. Úvahy o autoritě zákonitě ovlivňují teoretické otázky a souvislosti výchovy, vzdělávání či aspekty obecně spjaté s edukačními procesy. Jednotlivé kapitoly se zamýšlejí v širších filozofických, sociologických, psychologických a pedagogických kontextech nad oblastmi, které jsou společensky významné, které sama výchovná praxe velmi ostře vnímá, které však zůstávaly spíše v pozadí teoretického zájmu pedagogiky. Hlavní tematické okruhy jsou: fenomén autority v globalizovaném světě a v pluralitní společnosti; autorita a její pedagogické kontexty (historie a současnost); autorita a její odraz v edukační realitě; relativizace autority a její dopady na děti i mládež. Monografie naznačuje cesty, které přispívají k potřebné syntéze výsledků badatelských aktivit různě orientovaných specialistů. Otevírají se tak před námi i otázky, které budou vyžadovat další pozornost odborníků u nás i v zahraničí (teoretiků, praktiků i výzkumníků).

Studia Historica LX

Philosophica et Historica 2/2006

STUDIA HISTORICA LX – Rodina a domácnost v 16.-20. století

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1764-0

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 134 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Sborník obsahuje osm studií k některým otázkám dějin rodiny v 16.–20. stol., především v českých zemích. Úvodní studie podává přehled o dosavadních výsledcích bádání o rodině v české historiografii, další příspěvky, vesměs mikroanalytické povahy, se týkají nemanželské sexuality a jejího vnímání ve venkovské společnosti 17.–18. stol., proměn v chápání majetkových zájmů v rolnických rodinách od poloviny 17. do poloviny 19. stol., péče o nalezené děti a sirotčí péče počátkem 19. stol., zaměstnanosti žen v příměstské vesnici v okolí Prahy ve druhé polovině 19. stol. a charakteru rodiny a domácnosti, zejména bytových poměrů, v dělnické kolonii na Ostravsku koncem 19. a v první třetině 20. stol. České příspěvky jsou doplněny studií J. Schlumbohma, srovnávající socializaci dětí z rolnických a měšťanských rodin v předindustriálním Německu.

MISCELLANEA LOGICA VIII

Philosophica et Historica 2/2007

MISCELLANEA LOGICA VIII – Foundations of Logic

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1815-9

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 114 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu

Soubor anglických článků věnovaný novým výsledkům v oblasti filozofických základů logiky, do kterého přispěli jak přední čeští badatelé v tomto oboru, tak jejich mladí potenciální pokračovatelé. Texty se soustřeďují na průnik logiky z oblasti faktů do oblasti hodnot v podobě deontické logiky (článek V. Svobody), na místo, na kterém se logika nachází mezi filozofií a matematikou (text P. Materny), na vyjasňování významu základních logických pojmů, jako jsou platnost a úplnost (příspěvek J. Peregrina), na vztah mezi logikou a faktickou argumentací (článek S. Nevrkly) a na přehodnocení tradičních výkladů pojmu pravdivosti (text L. Koreně). Texty přinášejí nové, původní výsledky; jejich cílem je pokračovat v zapojení české filozofické logiky do mezinárodních diskusí.

STUDIA ETHNOLOGICA XVI

Philosophica et Historica 1/2007

STUDIA ETHNOLOGICA XVI

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

ISBN 978-80-246-1726-8

ISSN 0567-8293

Rok vydání: 2009 (1. vydání).

Rozsah: 208 stran.

Jazyk knihy: český, anglický, polský, slovenský.

Doporučená cena: 160,- Kč.

Koupit v e-shopu 

Šestnáctý svazek periodika Ústavu etnologie FF UK představuje odborné veřejnosti texty, které se zabývají teoretickými aspekty jazyka (Čestmír Loukotka a exotické jazyky: jazyky Formosy; Jazyk a jeho role v etnickém kontextu; Absolutní referenční rámec a kultura), příbuzenskými systémy (Generalizovaná výměna, unilinearita a simultaneita rezidenčních vzorců: co motivuje lidské akce?; Středoasijská sousedsko-teritoriální a příbuzenská komunita „mahala“ v komparaci se středoevropským lokálním společenstvím), teorií a metodologií (Antropologia semiotyczna w Polsce; Feministická kritika v polské kulturní antropologii: náčrt postsocialistického kontextu; Národní identita v etnometodologické perspektivě), interpretacemi pramenů (Nový svět jako exotická kuriozita v evropské opeře 17.–18. století; Tradiční rituály v prostředí malého města na přelomu 19. a 20. století; Pražské pověsti Popelky Biliánové a jejich folklorní autenticita) a prezentují výsledky terénních výzkumů (Sociáľna komunikácia ako prejav statusovej hierarchie; „My“ a „Oni“ z etnického hľadiska v socio-profesijnej skupine členov posádky zaoceánskych lodí).

Philosophica et Historica 1/2004

STUDIA SOCIOLOGICA XIV

Organizace, rozhodování, řád a změna

ISBN 80-246-1041-8

UK Praha 2006, 146 s., text angl., čes. / resumé angl., čes.

145,– Kč

Philosophica et Historica 1/2003

STUDIA HISTORICA LV

Staletí objevů, diplomacie a válek

ISBN 80-246-0833-2

UK Praha 2005, 553 s., text čes., něm., it., fran. / resumé čes., něm., angl.

350,– Kč

Philosophica et Historica 1–2/2002

Z POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH XVI

Inter Laurum et Olivam

UK Praha 2007, 820 s., text čes., pol., něm. / resumé čes., něm., fran., pol., angl.

350,– Kč