Fakulta

Aktuality

Studijní oddělení

 Úřední hodiny během akademického roku

(platné pro celé Studijní oddělení včetně Referátu SIS , pokud není u kontaktu (např. referentka K. Kordíková) uvedeno jinak)

Pondělí  —
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 14.00 – 17.30
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 12.00

Proděkanka pro studium

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Čtvrtek 10.00 – 11.30


Konzultaci je během akademického roku vhodné, nikoliv nutné, předem objednat prostřednictvím emailu – ten prosím napište vedoucí studijního oddělení:

Mgr. Kateřina Volná 

 

č. dv. 126a + 420 221 619 325 (po předchozí domluvě)

Vedoucí studijního oddělení

Kateřina Volná 

Úterý 10.00 – 12.00

vždy po předchozí (nejlépe mailové) domluvě


Během akademického roku je možné dojednat si termín konzultace mailem i mimo výše stanovený čas.

č. dv. 126a + 420 221 619 325

 Studijní referentky

Jana Rišková A-F denní studium, vládní stipendisté, stipendia č. dv. 124, přepážka 9 + 420 221 619 401
Renáta Hofmanová G-KON denní studium, ceny pro studenty č. dv. 124, přepážka 8 + 420 221 619 268
Jitka Jalovecká KOP-M denní studium č. dv. 125, přepážka 7 + 420 221 619 323
Barbora Vernerová N-O denní studium, celé kombinované studium, nostrifikace vysokoškolského vzdělání, zástupkyně vedoucí oddělení č. dv. 124, přepážka 11 + 420 221 619 400
dočasně Barbora Vernerová P-S denní studium č. dv. 124 přepážka 10 + 420 221 619 400
Zuzana Rybenská Š-Ž denní studium č. dv. 125, přepážka 6 + 420 221 619 200

Závěrečné zkoušky, závěrečné práce, promoce

Z důvodu účasti na bakalářských promocích se v pátek 14. 12. a v úterý 18. 12. ruší úřední hodiny kanceláře č. 126 (Klára Kordíková, Helena Nováková a Jan Brož). Ve středu 19. 12. se začátek úředních hodin Heleny Novákové a Jana Brože posouvá na 15:00.

 Děkujeme za pochopení

Jan Brož  BZK/SZK, bakalářské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 4 + 420 221 619 324
Helena Nováková BZK/SZK, magisterské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 3 + 420 221 619 324

Poplatky za studium, studium učitelství

 

Klára Kordíková 

Úterý 9.00 – 12.00

Pátek 9.00 – 12.00


Po předchozí domluvě možné i v jiné dny v tento čas.


poplatky, studium učitelství, pedagogické praxe, SPS, exkurze

č. dv. 126, přepážka 5 + 420 221 619 815

Koordinátor péče o studenty se speciálními potřebami

PhDr. David Čáp, Ph.D.

Středa 14:00 – 15:30podpora studentů se speciálními potřebami

 

č. dv. 126a +420 221 619 325

Pod studijní oddělení FF UK dále spadá: 

Referát Studijního informačního systému

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(hl. budova, 1. p, místnosti 124 – 126)

S ohledem na skutečnost, že e-mailovou komunikaci není možné považovat za důvěrnou, neboť je poměrně snadno přístupná neoprávněným osobám, je potřeba informace požadované ze strany úřadů a ministerstev sdělovat prostřednictvím datových schránek . Tento postup je zcela v souladu s doporučením pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy. Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Důležité odkazy