Fakulta

Rekonstrukce budov FF UK 2016–2019

Hlavní budova FF UK

nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

telefon: +420 221 619 211

Šporkův palác

Hybernská 3
116 42 Praha 1

telefon: +420 221 619 511

 

Úřední hodiny kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Na této stránce naleznete základní informace o probíhajících rekonstrukčních pracích v jednotlivých objektech využívaných Filozofickou fakultou UK. V tomto roce a v následujících letech budou probíhat akce, které se dotknou většiny fakultních objektů:

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2)

Generální rekonstrukce hlavní budovy FF UK bude probíhat etapovitě v letech 2016 – 2019.

Podrobné informace v roce 2018 s přehledem všech omezení:

  • ODCHYLKY OD PŮVODNÍHO HARMONOGRAMU UVEDENÉHO VE VÝŠE ODKAZOVANÉ TABULCE:
  • Termíny uvedené v tabulce u jednotlivých místností se mohou měnit – odchylky sdělí správa budov příslušným pracovištím nejméně s týdenním předstihem,
  • Kontakty pro řešení krizových situací:

Opletalova 47–49

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. Předpokládaný harmonogram prací:

  • 2016 ……….. Proběhla architektonická soutěž
  • 2017-2019 … Projektování a získání potřebných povolení
  • 2020-2022 … Realizace (pokud bude schválen příslušný navazující investiční záměr)

Celetná 13

Správa budov a zařízení UK, která spravuje tento objekt, předpokládá, že generální rekonstrukce bude probíhat do konce roku 2019. 

Další objekty

V roce  2018 – 2019 by měla rovněž probíhat rekonstrukce objektu ve Voršilské ulici, který patří Kolejím a menzám UK a kde by naše fakulta měla získat přibližně dvě patra pro projekt KREAS.

Předem děkuji za to, že snesete určitou míru nepohodlí. Výsledek bude stát za to!

O historii fakulty a některých jejích budov se můžete dočíst např. v publikaci Karolíny Chundelové a kol. “Cesty filozofie a práva, kterou si můžete zakoupit ve fakultním eshopu.

Ing. Jaromír Buchta, proděkan pro infrastrukturu