Fakulta

Informace k agendě OV ovlivněné koronavirovou situací

Sledujte prosím také aktualizované informace o organizaci studia po dobu mimořádných opatření zde.


Informace k odevzdávání disertačních prací:

  • Po řádném odevzdání elektronické verze disertační práce neprodleně kontaktujte svou referentku, která Vám zašle přihlášku k obhajobě.
  • Dle Opatření děkana č. 5/2020 již z hygienických důvodů nepřijímáme pomocné výtisky disertačních prací.

Distanční SDZK a Obhajoby:

V rámci mimořádných opatření bylo do konce roku 2020 umožněno konání distančních Státních doktorských zkoušek a obhajob. Distanční zkoušky se uskuteční v programu MS Teams.

Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky: