Fakulta

Rekonstrukce budov FF UK

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2)

  • Rekonstrukce teras I, III, IV – v druhém čtvrtletí 2021 bude zahájena plánovaná rekonstrukce teras hl. budovy.

Opletalova 47–49

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. Předpokládaný harmonogram prací:

  • 2021: dodání potřebných podkladu na MŠMT a následné dodání zadávací dokumentace na RUK, připojení optického vlákna
  • 2022 – 2027 realizace rekonstrukce objektů projektu

Prezentace architektonického řešení – autor Ing. arch. Václav Škarda, Atelier K2.

Celetná 20

Od 12. ledna 2021 probíhá rozsáhlá rekonstrukce chodeb budov univerzity v Celetné ulici, která potrvá po celý kalendářní rok 2021. Rekonstrukce je rozdělena do následujících fází:

„Fáze I: Rekonstrukce v období leden-květen 2021“

Rekonstrukce se v této fázi týká prostor Rektorátu UK, tj. budov Stockhaus (Ovocný trh 5), Rektorát (Ovocný trh 3), a Mázhaus (přízemí Celetné 20) (viz link názvy budov). Fungování FF UK tato I. fáze rekonstrukce omezuje především tím, že je uzavřen vchod z Celetné 20 a místo něho je nutné využívat vchod z Celetné 16. Rovněž jednotlivá patra budov Rektorátu UK a průchod mezi budovami v Celetné a na Ovocném trhu je průběžně omezován v závislosti na průběhu stavebních prací. Pro časovým harmonogram klikněte zde (viz link I. fáze harmonogram). Pro označení jednotlivých budov klikněte zde (viz link názvy budov). Pro vysvětlivky významu jednotlivých barev klikněte zde (viz link Legenda harmonogramu).

„Fáze II: Rekonstrukce v období květen-říjen 2021“

Rekonstrukce v této fázi se bude týkat budov Buquoyský palác jih-východ-západ, Buqoyuský palác sever, Stará Astorie, Jeřábkův dům, Stockhaus (viz link názvy budov). Pro jednotlivé týdny, kdy bude konkrétní patro uzavřené a nebo s omezeným přístupem, můžete nahlédnout do harmonogramu.

„Fáze III: Rekonstrukce v období listopad 2021-únor 2022“

Rekonstrukce v této fázi se bude týkat budovy Nová Astorie (viz link názvy budov). Pro jednotlivé týdny, kdy bude konkrétní patro uzavřené a nebo s omezeným přístupem, můžete nahlédnout do harmonogramu.

 

Další objekty

  • V současné době není aktuálně prováděna rekonstrukce dalších objektů

 Kontakty pro řešení krizových situací:

  • Průběh stavebních prací: Bc. Tomáš Šedivý, vedouci OSIP (popř. Mário Poslední, technik přípravy a realizace)

Předem děkujeme za to, že snesete určitou míru nepohodlí. Výsledek bude stát za to!

O historii fakulty a některých jejích budov se můžete dočíst např. v publikaci Karolíny Chundelové a kol. “Cesty filozofie a práva, kterou si můžete zakoupit ve fakultním eshopu.