Fakulta

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Referát přijímacího řízení sídlí po dobu rekonstrukce kanceláře č. 130 (cca do konce roku 2019) v Knihovně Ústavu hudební vědy: hlavní budova FF UK (4. patro, č. 402).

Referát vnějších vztahů sídlí na adrese Na Příkopě 29, 5. patro.

úřední hodiny Referátu přijímacího řízení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

úřední hodiny Referátu vnějších vztahů

po předchozí domluvě

 

proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

konzultační hodiny: po domluvě na e-mailu daniel.soukup@ff.cuni.cz +420 608 183 802

kontakty na pracovníky

JMÉNO ČINNOST MÍSTNOST TELEFON
Markéta Strnadová asistentka oddělení 130 + 420 221 619 308

Referát přijímacího řízení

MgA. Jaroslava Kořínková vedoucí Referátu přijímacího řízení 130 + 420 221 619 330
Mgr. Renata Haklová referentka 130 + 420 221 619 333
PhDr. Šárka Maun Kratinová referentka 130 + 420 221 619 333

Referát vnějších vztahů

Mgr. Petr Kukal tiskový mluvčí Na Příkopě 29 + 420 770 152 810
Mgr. Václav Kříž referent: koordinátor akcí, spolupráce se středními školami Na Příkopě 29 + 420 773 742 224, +420 777 654 302
Mgr. Tereza Šindelářová referentka: web, sociální sítě, newsletter Na Příkopě 29
MgA. Zuzana Frantová koordinátorka projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK S148 (LVT) + 420 221 619 853

vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Mgr. Hana Bednářová

konzultační hodiny: po domluvě na e-mailu hana.bednarova@ff.cuni.cz Na Příkopě 29 +420 734 367 963

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz; pr@ff.cuni.cz
telefon: 221 619 330, 333 (přijímací řízení), 221 619 377, 308 (vnější vztahy)

Důležité odkazy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
NAJDETE NA WEBU UCHAZEČ