Fakulta

KREAS

Ing. Barbara Poslušná, ředitelka projektu

kancelář: Kampus Hybernská, budova D, 4. patro, č. 401

tel. 773 741 800

_________________________________________________

Mgr. et MgA. Alena Orten, administrátorka projektu, sekretariát

kancelář: Kampus Hybernská, Hybernská 4, budova D, 3. p. č. 313, tel. 604 206 857

Úřední hodiny

pondělí 12.00 – 15.00
úterý 12.00 – 15.00
středa 12.00 – 15.00
čtvrtek 12.00 – 15.00
pátek dle domluvy
Cestovní dohody, zahraniční cesty projektu KREAS
dr. Roman Zaťko Ph.D., referent zahraničních cest , roman.zatko@ff.cuni.cz
Bc. Miroslava Tichá, cestovní dohody,miroslava.ticha@ff.cuni.cz, tel. 736 611 372
Hybernská 4, budova D, 1. patro, místnost 113
Úřední hodiny
úterý 09.00 – 12.00
středa po předchozí domluvě
čtvrtek po předchozí domluvě
pátek 10.00 – 14.00

 

Tým oddělení projektu KREAS
Ing. Barbara Poslušná, ředitelka projektu KREAS
Ing. Markéta Hlavinková, projektová manažerka
Mgr. et MgA. Alena Orten, administrátorka
Ing. Hana Zlatová, finanční manažerka
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. referent pro zahraniční cesty
Bc. Miroslava Tichá, referentka pro zahraniční cesty
Hlavní budova FF UK, Jana Palacha 1/2, Praha 1
Kateřina Tutková, personalistka (Osobní oddělení)
Mgr. Eliška Horáčková, administrátorka veřejných zakázek
Soňa Bolfová, referentka pro nákupy (právní oddělení)
Andrea Simmons Květová, nákupy (databáze aj.)
Zuzana Šindelářová, knihovnice
Markéta Charvátová, knihovnice akvizitérka, nákup knih pro KREAS
Jiřina Popelíková, Open Access, publikace KREAS (PPP), právní odd.

 

Kontakt

Kampus Hybernská, Hybernská 4,
budova D, 1. a 3. patro
Praha 1, 116 42
místnost 315

Důležité odkazy

Webová stránka projektu