Fakulta

KREAS

Mgr. Zdeňka Filipová, proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost, ředitelka projektu KREAS a vedoucí oddělení projektu

 

Kancelář: Kampus Hybernská, Hybernská 4, budova D, 3. patro, místnost 313
Mgr. et MgA. Alena Orten, administrátorka projektu
pondělí, úterý, středa, čtvrtek
tel. 604 206 857, alena.ortenova@ff.cuni.cz
12.00 – 15.00
pátek
(často na hlavní budově)   tel. 604 206 857
dle domluvy

 

Cestovní dohody, zahraniční cesty projektu KREAS

Kampus Hybernská, Hybernská 4, budova D, 1. patro, místnost 113
Ing. Roman Zaťko, referent zahraničních cest            roman.zatko@ff.cuni.cz
Bc. Miroslava Tichá, cestovní dohody                         miroslava.ticha@ff.cuni.cz
tel. 736 611 372
úterý 09.00 – 12.00
středa po předchozí domluvě
čtvrtek po předchozí domluvě
pátek 10.00 – 14.00

 

Tým oddělení projektu KREAS

Mgr. Zdeňka Filipová, ředitelka projektu KREAS

 

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Ing. Markéta Hlavinková, projektová manažerka
Mgr. et MgA. Alena Orten, administrátorka
Ing. Filip Kessler, finanční manažer
Ing. Roman Zaťko, referent pro zahraniční cesty
Bc. Miroslava Tichá, referentka pro zahraniční cesty

 

Hlavní budova FF UK, Jana Palacha 1/2, Praha 1
Kateřina Tutková, personalistka
Ing. Anna Csabová, administrátorka veřejných zakázek
Soňa Bolfová, referentka pro nákupy
Andrea Simmons Květová, referentka pro nákupy
Zuzana Šindelářová, knihovnice
Markéta Charvátová, knihovnice akvizitérka

 

Kontakt

Kampus Hybernská, Hybernská 4,
budova D, 1. a 3. patro
Praha 1, 116 42
místnost 315

Důležité odkazy

Webová stránka projektu