Fakulta

Formuláře

Grantové oddělení UK FF
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
4. patro, místnost 424

Návrh pro přiznání stipendia dle článku:

Formuláře se z důvodu změny Stipendijního řádu UK momentálně aktualizují.

Čl. 7c

  • pro řešitele projektů GA UK pro výplatu svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele zde
  • pro řešitele Vnitřních grantů FF UK v magisterské či doktorské formě studia (prezenční i kombinované) zde
  • stipendia z rozpočtu projektu SVV pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované zde
  • stipendia z rozpočtu projektu PRVOUK pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované zde
  • stipendia na projekty vědy a výzkumu – např. NAKI, MŠMT (věda a výzkum), MZV (věda a výzkum) zde

Čl. 8a2

  • pro řešitele Vnitřních grantů FF UK pro vyplacení stipendií pro spoluřešitele v bakalářské prezenční formě studia zde

Čl. 9

  • pro stipendia z jiných zdrojů – rozvojové projekty, Evropská komise (DG, LLP), projekty nadací a nadačních fondů, projekty ambasád a zastupitelských úřadů, zahraničních vlád apod., pro projekty mimo vědu a výzkum zde

Odpovědná osoba (dle podpisového vzoru, tj. zpravidla řešitel) doručí na grantové oddělení vyplněný a podepsaný originál návrhu.
Stipendium lze na základě návrhu zadat pouze studentům, kteří mají uvedené číslo účtu v SISu.

Nepojmenovaná smlouva

  • Vyplacení cestovného v rámci GA UK: zde