Fakulta

Formuláře

Grantové oddělení UK FF
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
4. patro, místnost 424

Návrh pro přiznání stipendia dle článku:

Čl. 6

Čl. 9

Odpovědná osoba (dle podpisového vzoru, tj. zpravidla řešitel) doručí na grantové oddělení vyplněný a podepsaný originál návrhu.
Stipendium lze na základě návrhu zadat pouze studentům, kteří mají uvedené číslo účtu v SISu.