Grantové oddělení

Úřední hodiny:

úterý  9:00–12:00
středa 14:00–17:00
čtvrtek 14:00–16:00

 

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí odd.
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 436, č.m. 424
GAČR, TAČR, NAKI, UNCE, Primus, Progres

Mgr. Lenka Žitková (roz. Prasličáková; v období 26. 6. 2023-7. 1. 2024 na mateřské dovolené – vedoucí Grantového oddělení poskytne informaci na koho se obrátit v dané agendě)
lenka.zitkova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424
NAKI, Úřad vlády, AKTION, COST, Erasmus+ (Erasmus Mundus, Jean Monnet, KA2), projekty ministerstev, nadace a jiné zdroje

Mgr. Kornélia Smiešková (částečný úvazek, v kanceláři po-čt)
kornelia.smieskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 398, č. m. 450
SVV, START, Fondy EHP a Norska, MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury, Ukazatel P

Mgr. Petra Soukupová
petra.soukupova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 458
Evropské strukturální fondy, OP JAK

Mgr. Milan Cmár
milan.cmar@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 458
Evropské strukturální fondy, NPO-SYRI, CRP

Bc. Romana Hudousková

romana.hudouskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 458

Metodická podpora grantového financování, NPO-Transformace, PPSŘ

Mgr. Lothar Filip Rudorfer
lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424
H2020, HORIZONT Evropa, HERA, CELSA, ERC, AHRC, SSHRC, RCN, SPS NATO, Diku.No, projekty Evropské komise a parlamentu, IVF, projekty zahraničních nadací (Japan Foundation, Toshiba foundation)

Mgr. Monika Sechovcová (částečný úvazek, v kanceláři po odpoledne, stř, pá)
monika.sechovcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 397, č. m. 424
GA UK, SVV, START, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy

Mgr. Jiří Tříska (částečný úvazek)
jiri.triska@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424

Česko-německý fond budoucnosti, GA UK, stipendia z projektů

Mgr. Andrea Gröschlová, Ph.D.

andrea.groeschlova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 398, č. m. 450
NPO-Transformace

 

RNDr. Renata Novotná
renata.novotna@ff.cuni.cz, tel. 221 619 435, č. m. 424
SHUV, ESF, ERDF

 

Danica Dimitrijević, M.A., M.Sc.
danica.dimitrijevic@ff.cuni.cz
ERC, Horizon Europe


Ing. Lenka Zeisková
lenka.zeiskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 435, č. m. 424
MSCA DN – MOVES