Fakulta

Grantové oddělení

Úřední hodiny:

úterý 09.00 – 12.00
středa 14.00 – 17.30
čtvrtek 14.00 – 16.00
pátek 09.00 – 12.00

Úřední hodiny jsou v období od 21. – 31. 12. 2018 zrušeny. Pokud byste potřebovali konzultaci nebo vyřídit cokoliv z agendy oddělení, obraťte se na příslušnou osobu e-mailem nebo telefonicky.


Kontakty na pracovníky:

Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí odd.
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 436, č.m. 424
GAČR, TAČR, NAKI, UNCE, PRVOUK, Vnitřní soutěž

Ing. Adriána Harnúšková
adriana.harnuskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č.m. 424
HORIZONT 2020, HERA, Erasmus+ (Erasmus Mundus, Jean Monnet, KA2), Kreativní Evropa, projekty Evropské komise a parlamentu, Mezinárodní visegradský fond

Mgr. Lenka Prasličáková
lenka.praslicakova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424
GAUK, Vnitřní granty FF UK, SVV, AKTION, projekty ministerstev, nadace a jiné zdroje

Michaela Horáková
michaela.horakova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 397, č. m. 424
GAUK, Vnitřní granty FF UK, SVV, projekty ministerstev, nadace a jiné zdroje

Mgr. Petra Soukupová (zástup za Mgr. Zdeňku Filipovou, t. č. na mateřské dovolené)
petra.soukupova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 424
Evropské strukturální fondy

Bc. Jana Kvapilová
Jana.Kvapilova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 435, č. m. 450
Evropské strukturální fondy

Ing. Lenka Zeisková
lenka.zeiskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 435, č. m. 450
Projektový manažer – Evropské strukturální fondy