Fakulta

Grantové oddělení

Úřední hodiny:

úterý 09.00 – 12.00
středa 14.00 – 17.30
čtvrtek 14.00 – 16.00
pátek 09.00 – 12.00

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí odd.
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 436, č.m. 424
GAČR, NAKI, UNCE, PRVOUK, Vnitřní soutěž

Ing. Adriána Harnúšková
adriana.harnuskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č.m. 424
GAUK, Vnitřní granty – SVV, Úřad vlády České republiky

Bc. Kornélia Smiešková
kornelia.smieskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424
GAUK, Vnitřní granty FF UK, AKTION, projekty ministerstev, nadace a jiné zdroje

Mgr. Pavel Cedivoda
pavel.cedivoda@ff.cuni.cz, tel. 221 619 397, č. m. 424
HORIZONT 2020, HERA, Erasmus+ (Erasmus Mundus, Jean Monnet, KA2), Kreativní Evropa, projekty Evropské komise a parlamentu

Mgr. Petra Soukupová (zástup za Mgr. Zdeňku Filipovou, t. č. na mateřské dovolené)
petra.soukupova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 424
Evropské strukturální fondy

Ing. Lenka Zeisková
lenka.zeiskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 435, č. m. 451
Projektový manažer – Evropské strukturální fondy