Fakulta

Loga a vizuální styl

Od 1. 7. 2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy používá logo, jehož součástí je znak Univerzity Karlovy.

Ke stažení:
Šablony PPT prezentace
Pravidla definující standard užití loga FF UK (výtah z Jednotného vizuálního stylu UK)
Znak Univerzity Karlovy
Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy
Jednotný vizuální styl Univerzity Karlovy (verze 4. 1. 2017)

 

Všechny uvedené logotypy jsou ve formátu PNG a JPG (RGB). Jiné formáty (PSD, EPS) poskytne Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů.

Logo CZ barevné (PNG) Logo CZ barevné (JPG)
rgb1 rgb1
Logo CZ černobílé (PNG) Logo CZ černobílé (JPG)
rgb2 rgb2
Logo CZ reverzní – bílé na průhledném pozadí (PNG)
Logo EN barevné (PNG) Logo EN barevné (JPG)
rgb3 rgb3
Logo EN černobílé (PNG) Logo EN černobílé (JPG)
rgb4 rgb4
Logo EN reverzní – bílé na průhledném pozadí (PNG)