Fakulta

Loga a vizuální styl

Od 1. 7. 2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy používá logo, jehož součástí je znak Univerzity Karlovy.

Užití znaku Univerzity Karlovy v závěrečných pracích

Ke stažení:
Šablony PPT prezentace
Pravidla definující standard užití loga FF UK (výtah z Jednotného vizuálního stylu UK)
Znak Univerzity Karlovy (grafická podoba III)
Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy
Jednotný vizuální styl Univerzity Karlovy (verze 4. 1. 2017)

 

Všechny uvedené logotypy jsou ve formátu PNG a JPG (RGB). Jiné formáty (PSD, EPS) poskytne Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů.

Logo CZ barevné (PNG) Logo CZ barevné (JPG)
rgb1 rgb1
Logo CZ černobílé (PNG) Logo CZ černobílé (JPG)
rgb2 rgb2
Logo CZ reverzní – bílé na průhledném pozadí (PNG)
Logo EN barevné (PNG) Logo EN barevné (JPG)
rgb3 rgb3
Logo EN černobílé (PNG) Logo EN černobílé (JPG)
rgb4 rgb4
Logo EN reverzní – bílé na průhledném pozadí (PNG)

Užití znaku Univerzity Karlovy v závěrečných pracích

Užití znaku v závěrečných pracích není vyžadováno, nicméně je možné za dodržení pravidel, jak je stanoví Pravidla jednotného vizuálního stylu UK (PJVS, verze 4. 1. 2017, s. 11).

V případě závěrečné práce je povoleno použít výhradně univerzitní znak v grafické podobě III; není dovoleno namísto znaku použít oficiální logo fakulty či univerzity.

Znak v grafické podobě III je k dispozici ke stažení na stránkách Univerzity Karlovy. Je nutné zachovat ochrannou zónu (PJVS s. 9) a minimální velikost (PJSV s. 10). V případě užití znaku na bílém podkladu je možné užít jeho barevnou i černou variantu.

Příklad užití na titulní straně diplomové práce: