Léto s FF UK 2015

Ve dnech 26.–28. srpna 2015 proběhl již čtvrtý ročník vzdělávacího kurzu pro středoškoláky.

Léto s FF UK nabízí studentům středních škol tři dny naplněné vzdělávacím programem vedeným odborníky z FF UK. Program byl rozdělen do deseti výukových bloků. Odborníci z FF UK účastníky mimo jiné zasvětili do městských legend, představili Japonsko, jak je (asi) neznáte, zaměřili se na kult osobnosti v ruských dějinách či tvorbu odborného textu a vyhledávání v elektronických databázích.Leto s FFUK

Podrobné informace o náplni kurzu jsou k dispozici v programu Léta s FF UK 2015.
Fragment pro web FF UK
kontaktní osoba:  Lenka Mikšovská, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, lenka.miksovska@ff.cuni.cz, 221 619 308

plakát Léta s FF UK 2015

V minulých ročnících se účastníci měli možnost naučit, jak zacházet s odbornými informačními zdroji, jak psát a prezentovat vědecké práce, vyzkoušeli si práci tlumočníka, zúčastnili se experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií a vylepšili si své prezentační dovednosti a mnoho dalšího. Společně s projektem 24 hodin s FF přispívá tento kurz k soustavné podpoře nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

97