Léto s FF UK 2014

Ve dnech 27.–29. srpna 2014 proběhl třetí ročník vzdělávacího kurzu pro středoškoláky. Letošními tématy byly „jazyk a literatura“, „společnost a politika“ a „mýty a rituály“.

První den, středa, byl zasvěcen literatuře, lidské řeči a různým podobám překladu. Znalost cizích jazyků nebyla třeba – všichni totiž dennodenně překládáme z vlastní, soukromé češtiny do češtiny svých partnerů či přátel, z dopravních značek do pokynů…
Čtvrtek se nesl na vlně tématu Společnost a politika. Účastníci se dozvěděli, jak se dělá výzkum veřejného mínění, a především, jak výsledky těchto výzkumů správně „číst“. Zjistili odpovědi na otázky, jaký význam mají výzkumy pro aktivní voliče či jak jsme na tom se stavem politické kultury v České republice.
V pátek se účastníci vydali po stopách rituálů a mýtů. Byla jim představena podoba iniciačního (zasvěcovacího) rituálu a proměny, jimiž rituál prochází. Bylo možné najít nebo vytvořit vlastní iniciační rituál a ve výtvarné části workshopu si vypracovat strukturovanou kosmologickou mapu.

Podrobný harmonogram a anotace příspěvků naleznete v programu Léta s FF UK. K dispozici jsou též krátké profesní životopisy přednášejících.

Koordinátorka projektu: Mgr. Lenka Horáčková, Referát vnějších vztahů FF UK (lenka.horackova@ff.cuni.cz, 221 619 308)