Akce a projekty

Léto s FF UK 2012

Dvanáctka vybraných nadaných studentů českých středních škol a gymnázií prožila srpnové dny nabité přednáškami a workshopy. Studenti se během kurzu seznámili se základy vědecké práce v humanitních oborech a zjistili, jak zacházet s odbornými informačními zdroji a literaturou nebo jak psát a prezentovat vědecké práce. Kurz probíhal v prostorách hlavní budovy FF UK na náměstí Jana Palacha.

Pro ty, které zajímá, co všechno bylo pro účastníky nachystáno, je tu program Léta s FF UK.

K dispozici jsou videa, prezentace a další dokumenty k jednotlivým tématům letní školy:

Od výzkumné otázky k odpovědiÚčastníci a organizátoři kurzu

Jak (ne)dělat sociologický výzkum

Elektronicky, online, na dosah

Citování odborné literatury

Jak vědci komunikují a jak vědu hodnotíme

Digital Humanities

Čtyři pohledy na zkoumání řeči

Hrátky s textem

Krátký úvod do teorie a praxe tlumočení

 

O průběhu kurzu vyšel také článek na stránkách i-Fora, elektronického zpravodajského serveru Univerzity Karlovy.

Z reakcí účastníků kurzu:

 „Kladně hodnotím prakticky vše – skvělá atmosféra, ještě lepší kolektiv a odborné užitečné semináře, které mi přinesly mnoho nových znalostí.“

„Skvělé byly interaktivní přednášky a možnost setkat se se studenty s podobným zaměřením.“

„Hlavní přínos pro mě byl, že jsem se blíže seznámila s vysokoškolským studiem a s psaním odborných prací. Díky kurzu jsem měla možnost vidět vysokou školu opravdu „zevnitř“.“

„Cením si ochoty a snahy přednášejících, přínosných informací a také výrazné empatie a snahy koordinátorek projektu, které se snažily nabídnout nám alternativy využití volného času v Praze.“