Partneři

Letní semestr a zimní semestr 2013/2014 projektu Hledá se Sofie, Sofiinu letní školu 2014 a zimní semestry projektu Dětská univerzita FF UK 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 podpořilo partnerstvím hl. m. Praha.

hlavní město Praha: Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Praha_logo

 

 

V letním semestru 2014/2015 navázal projekt Dětské univerzity FF UK spolupráci s následujícími institucemi:

Etnografického oddělení Národopisného muzea – MusaionLetohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5 obrazek.php
Hrdličkovo muzeum člověka PřF UKViničná 7, 128 00 Praha 2  hmc