Dětská univerzita FF UK | ZS 2016/2017

zimní semestr 2016/2017

středa 19. 10. Čeština on-line 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 26. 10. Letem pravěkým světem 3.–5. třída ZŠ
středa 2. 11. Workshop prezentačních dovedností 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 3. 11. Letem pravěkým světem 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 9. 11. Dospívání a zdravý nebo narušený vztah ke svému tělu 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
pátek 11. 11. Za tajemstvím lidské řeči 3.–5. třída ZŠ
úterý 15. 11. Ty nám nerozumíš? 3.–5. třída ZŠ
pondělí 21. 11. Jak vznikl film. Napínavá cesta archeologií filmu 3.–5. třída ZŠ
středa 23. 11. Tajemství mayských hieroglyfů 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 30. 11. Frazém všude, kam se podíváš 3.–5. třída ZŠ
středa 7. 12. Proč právě angličtina? Aneb kde se tu vzal ELF? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 14. 12. Byl jednou jeden Ježíš. Anebo nebyl? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
pondělí 19. 12. Exkurze do světa českého animovaného filmu 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 18. 1. Slavnostní zakončení zimního semestru 2016/2017

 

Řecká vědecká olympiáda

Sofie_15_1
pedagogové: doc. Peter Pavúk, PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, PhD.
datum: středa 12. 10.
čas: 9:00–10:30
Kurz pro Sportovní ZŠ a MŠ Človíček.

 

Čeština on-line

Sofie_15_6

pedagogové: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D., Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav Českého národního korpusu FF UK
datum: středa 19. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 10 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, Týmová studovna

Používají některá slova častěji muži, nebo ženy? Říká se na Moravě vokno? Liší se nějak význam slov šedý a šedivý? Jak se do češtiny nejčastěji překládá anglické cool? Jaká oblíbená přirovnání používal Karel Čapek a na jaká nejčastěji natrefíme dnes v novinách? Víte, že na všechny tyto otázky (a mnoho dalších) dokáže snadno a rychle odpovědět Český národní korpus a jeho bezplatné on-line nástroje? Přijďte se poučit i pobavit o češtině jinak a zjistěte, že čeština není jen pravopis!

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Letem pravěkým světem

Sofie_15_3

pedagogové: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D., Ing. Renata Šmidtová
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii FF UK
datum: středa 26. 10. 2016
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148

Pro kurz Letem pravěkým světem je připravena malá prezentace na téma, co je vlastně archeologie a jak archeologové pracují. Následují kratší přednášky o pravěkém zemědělství a obživě pravěkých lidí. V druhé části nabídneme malou výstavku originálních archeologických nálezů s výkladem a možností dotknout se prostřednictvím těchto předmětů pravěku. Dále jsme připravili malý workshop zaměřený na aktivity spojené se stravováním lidí v pravěku. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet mletí obilí na jednoduchém kamenném ručním drtidle a upečou si vlastnoručně vyrobené placky. Kromě toho se pokusí vyrobit napodobeninu pravěké keramické nádoby.

 1. hodina
 • prezentace „Archeologie jak a proč“
 • stratigrafie – hamburger
 • prezentace „Pravěké žně“
 • prezentace „Co by vám pravěká maminka uvařila?“
 • prezentace „Nádobí pravěkých zemědělců“
 1. hodina
 • stanoviště – výroba pravěké keramiky
 • stanoviště – kreslení „po zdi jeskyně – lov“
 • stanoviště – ukázka nálezů
 • stanoviště – mletí obilí a pečení placek

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Workshop prezentačních dovedností

Sofie_postavicka_bar_web

pedagogové: Mgr. Hana Bednářová, MgA. Zuzana Pomykalová
pořádající pracoviště: Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK
datum: středa 2. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, m. č. 18

Vyzkoušíme si, jak dlouhé mohou být dvě minuty, když máte vyprávět na dané téma a je na vás upřena pozornost ostatních. Prožijeme si situaci, kdy je publikum jen vaše, a navzájem si poskytneme zpětnou vazbu.

 

Letem pravěkým světem

Sofie_15_3

pedagogové: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D., Ing. Renata Šmidtová
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii FF UK
datum: čtvrtek 3. 11. 2016
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148

Pro kurz Letem pravěkým světem je připravena malá prezentace na téma, co je vlastně archeologie a jak archeologové pracují. Následují kratší přednášky o pravěkém zemědělství a obživě pravěkých lidí. V druhé části nabídneme malou výstavku originálních archeologických nálezů s výkladem a možností dotknout se prostřednictvím těchto předmětů pravěku. Dále jsme připravili malý workshop zaměřený na aktivity spojené se stravováním lidí v pravěku. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet mletí obilí na jednoduchém kamenném ručním drtidle a upečou si vlastnoručně vyrobené placky. Kromě toho se pokusí vyrobit napodobeninu pravěké keramické nádoby.

 1. hodina
 • prezentace „Archeologie jak a proč“
 • archeologický výzkum na plachtě
 • prezentace „Jídlo v pravěku“
 • prezentace „Nádobí pravěkých zemědělců“
 1. hodina
 • stanoviště – výroba pravěké keramiky
 • stanoviště – kreslení „po zdi jeskyně – lov“
 • stanoviště – ukázka nálezů
 • stanoviště – mletí obilí a pečení placek

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Dospívání a zdravý nebo narušený vztah ke svému tělu

Obezita, mentální anorexie, zaujetí zdravým životním stylem. Lze se vyvarovat?

  Sofie_postavicka_bar_web
pedagogové: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
pořádající pracoviště: Katedra psychologie FF UK
datum: středa 9. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, m. č. 18

Obsahem přednášky je jídlo, jídelní chování, držení diet, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie), nadváha a obezita, pohyb a životní styl a vztah k sebehodnocení a sebedůvěře.

Jídlo může nabývat různý sociální a psychologický význam, může být jediným a jednoznačně nejdůležitějším požitkem, způsobem ocenění sebe sama („až to dodělám, dám si něco dobrého“), ale i druhými lidmi („když budeš hodný, půjdeme potom do cukrárny“), prostředkem ke snížení frustrace, negativních emocí, depresivních pocitů, pocitů osamělosti, nudy a prázdnoty. Může být častým, někdy jediným způsobem, kterým se jedinec vyrovnává se špatnou náladou, negativními emocemi a stresujícími podněty.

Definice hladu, chuti a jídla jsou velmi zmatené. V současné době je pro oblast jídla, jídelního chování a stravovacích návyků typická nejasná hranice mezi „normou“ a „patologií“ a problém při jednoznačném určení, co to je „normálně jíst“. V naší společnosti se nám neustále nabízejí příležitosti k jídlu a to i tehdy, když nepociťujeme hlad.  Lidé považují sladkosti za „špatné“, dodržování diety za „správné“. Štíhlost je známkou „silné vůle“ a tloušťka znamená „neúspěch a selhání“.

V současné době je typický nejen nárůst poruch příjmu potravy, ale i fakt, že prožívání, postoje, životní styl i každodenní život stále většího počtu mladých dívek a žen je ovládán strachem z tloušťky, nadměrného energetického příjmu a odmítáním kaloricky bohatých a tedy „nevhodných až ohrožujících“ potravin.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Za tajemstvím lidské řeči

sofie_fonetická_bar

pedagogové: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
pořádající pracoviště: Fonetický ústav FF UK
datum: pátek 11. 11. 2016
čas: 15:00–16:30
kapacita: 24 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Prostě mluvíme. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled – či poslech – mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

 

Ty nám nerozumíš?

Sofie_translatologie

pedagogové: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav bohemistických studií FF UK
datum: úterý 15. 11. 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 303

Kurz seznamující a modelující pro děti situaci dítěte-cizince, které se dostane do ČR jako jinojazyčný mluvčí. Děti si prakticky vyzkouší, jaké to je, když nikomu a ničemu nerozumějí (aktivní účast jinojazyčných studentů ÚBS v kurzu). Budeme si povídat o kulturních a jazykových odlišnostech vybraných skupin, které mohou v ČR potkat (Vietnamci, Ukrajinci, Číňané, ale i jiní). Podíváme se na češtinu z druhé strany, tj. co je pro cizince v češtině obtížné, a podíváme se na učebnice češtiny pro žáky cizince a vyzkoušíme si, jaké to je se z nich učit.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Jak vznikl film. Napínavá cesta archeologií filmu

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (FF UK), MgA. Jiri Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií FF UK
datum: pondělí 21. 11. 2016
čas: 15:00–16:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429

Bylo nebylo. Jednoho dne, pět let před koncem 19. století, dva bratři – August a Louis Lumiérové  – vynalezli film. A o Vánocích roku 1895 první filmy promítli prvním divákům. Ti byli moc nadšení a film se během krátké doby prosadil po celém světě… Ne, ne, ne! Tak to nebylo! Tedy, trochu bylo. V tomto kurzu se vypravíme do doby před vznikem filmu a zjistíme, co vše se muselo stát, abychom dnes mohli chodit do kina. A kdo vydrží do konce, může si vyzkoušet naše optické prekinematografické aparáty!

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Tajemství mayských hieroglyfů

 Sofie_postavicka_bar_web
pedagogové: Mgr. Eleni Dimelisová
pořádající pracoviště: Středisko ibero-amerických studií FF UK
datum: středa 23. 11. 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 18

Zpočátku čeká posluchače kratší přednáška, kde se seznámí se starou civilizací Mayů a základy jejich písma. Následovat bude malý workshop, na kterém se sami posluchači promění v luštitele a zkusí si vyluštit některé mayské hieroglyfy.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Frazém všude, kam se podíváš

sofie_info_bar

pedagogové: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav germánských studií FF UK
datum: středa 30. 11. 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 18

Kurz se snaží poutavou a hravou formou vysvětlit žákům základní vlastnosti pojmu frazém. Vychází se z textového materiálu, z něhož žáci induktivně vyvozují pojetí slova, jeho formální a obsahové stránky a formou hry a práce s obrázky a dalšími krátkými texty žáci sami přicházejí na charakteristiku frazémů a jejich specifika. Hlavním cílem kurzu je, aby si žáci začali uvědomovat, že jazyk není jen samozřejmým prostředkem komunikace, ale také napínavým objektem zkoumání.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Proč právě angličtina? Aneb kde se tu vzal ELF?

Sofie_translatologie

pedagogové: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D., Mgr. Jiřina Dunková
pořádající pracoviště: Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK
datum: středa 7. 12. 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 14 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – Týmová studovna Knihovny Jana Palacha

Kde se vzala angličtina? Proč se s ní mluví po celém světě? Kde všude vlastně? Která angličtina je ta „pravá“ – britská, americká, nebo ta tvoje? Co je to ELF? Během workshopu budeme s dětmi společně hledat odpovědi na tyto otázky a položíme si otázky nové. Popovídáme si o tom, jestli a proč je pro ně angličtina důležitá, a naučíme se společně pár nových slovíček. Workshop bude veden česky a/nebo anglicky dle zájmu a úrovně dětí.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Byl jednou jeden Ježíš. Anebo nebyl?

Sofie_postavicka_bar_web

pedagogové: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav řeckých a latinských studií FF UK
datum: středa 14. 12.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 18

Na otázku, zda je Ježíš postavou skutečně historickou, anebo pouze smyšlenou, má kdekdo názor zcela jasný, a to zejména v prostředí České kotliny. Účelem přednášky není jedno či druhé stanovisko obhajovat, ale představit postupy, jimiž tuto otázku zkoumají historikové, a to pokud možno tak, aby si její účastníci na ni mohli poté sami odpovědět kompetentněji.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Exkurze do světa českého animovaného filmu

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (FF UK), Diana Cam Van Nguyen
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií FF UK
datum: pondělí 19. 12. 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429

Asi všichni víme, jak vypadá animovaný film. Ale víte také, jak vypadal animovaný film před sto lety? Existoval vůbec? Možná víte, jak se animované filmy dělají dnes. Ale tušíte, jak se takový kreslený nebo loutkový film vyráběl dřív? A víte, že si ho můžete zkusit natočit doma v obýváku? Už jste někdy viděli nějaký dlouhý český animovaný film v kině? Pročpak jich vlastně vzniká tak málo a proč se jich dřív točilo víc? Víte, kdo byl Jiří Trnka a co nejraději provádějí Ptáci Koháci? To vše se dozvíte na našem kurzu. A navíc můžete sami zkusit animaci v naší dílně.

Pozn.: Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

 

Slavnostní zakončení zimního semestru 2016/2017

datum: středa 18. ledna 2017