Dětská univerzita FF UK | LS 2019/2020

letní semestr 2019/2020
pondělí 17. 2. 16:00–17:30 P016 Mgr. Nina Wančová + studenti Bezpečnost na internetu 4.–6. třída ZŠ Kurz
pondělí 24. 2. 16:00–17:30 P310 PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. Rozumíme si?! 3.–5. třída ZŠ Kurz
čtvrtek 27. 2. 16:00–17:30 P310 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Rozumíme si?! 3.–5. třída ZŠ Kurz
pondělí 2. 3. 16:00–17:30 P016 PhD. Klára Čermochová Potkání s poezií 6.–9. třída ZŠ Kurz
úterý 3. 3. 16:30–18:00 Vozovna Žižkov Mgr. Nina Wančová + studenti Zachraň knihovnu 3.–5. třída ZŠ Exkurze
10x čtvrtek od 5. 3. 16:00–17:30 Celetná 20 Johana Tlustá, M.A. V kůži klasického archeologa 3.–7. třída ZŠ Kroužek
pondělí 9. 3. 16:00–17:30 P016 Mgr. Terezie Límanová M.A. Female sculpture of the 20th c. 6.–9. třída ZŠ Kurz
Následující kurzy jsou zrušené s cílem ochránit veřejné zdraví před šířením koronavirové infekce, děkujeme za pochopení.
pondělí 16. 3. 16:00–17:30 P016 Mgr. Marie Peterková Hlouchová Pozdní pohřby v Abúsíru 3.–5. třída ZŠ Kurz
středa 18. 3. 16:00–17:30 P310 Mgr. Kateřina Ešnerová Výlet do světa jazykových superhrdinů 6.–9. třída ZŠ Kurz
čtvrtek 19. 3. 16:00–17:30 P310 Mgr. Kateřina Ešnerová Výlet do světa jazykových superhrdinů 6.–9. třída ZŠ Kurz
pondělí 23. 3. 16:00–17:30 P016 PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. Kouzelná Indonésie 6.–9. třída ZŠ Kurz
pondělí 30. 3. 16:00–17:30 P016 Mgr. Jana Jiroušková, CSc. Velikonoční zvyky 3.–5. třída ZŠ Kurz
úterý 31. 3. 16:00–17:30 P423 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Znakuji, znakuješ, znakujeme 6.–9. třída ZŠ Kurz
čtvrtek 2. 4. 16:00–17:30 P010 PhDr. Jana Pátková, Ph.D. „Kdo je to Ťukťuk, Dírožrout, kluk bez jména, kdo žije na mořském dně?“: dětská literatura na Slovensku po r. 1989 3.–5. třída ZŠ Kurz
pondělí 6. 4. 16:00–17:30 P016 doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. Pověsti a legendy: skutečnost nebo výmysl? 6.–9. třída ZŠ Kurz
středa 8. 4. 16:00–18:00 nem. Na Bulovce Mgr. Nina Wančová + studenti „Tajuplná“ podzemní nemocnice Na Bulovce 3.–5. třída ZŠ Exkurze
čtvrtek 16. 4. 16:00–17:30 P104 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. Odkud se berou slova 6.–9. třída ZŠ Kurz
pátek 17. 4. 16:00–17:30 P116 Mgr. Magdalena Kučerová Ph.D. + studenti Proč se učit francouzsky? 3.–5. třída ZŠ Kurz
pondělí 20. 4. 16:00–17:30 P016 Mgr. Jana Segi Lukavská Nitrobrana pro začátečníky a mírně pokročilé 6.–9. třída ZŠ Kurz
pondělí 27. 4. 16:00–17:30 P016 Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková Jak se kope v Abúsíru 6.–9. třída ZŠ Kurz
pondělí 4. 5. 16:00–17:30 P016 doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. Za tajemstvím pohádek 3.–5. třída ZŠ Kurz
čtvrtek 7. 5. 16:00–17:30 P104 Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. Jazyky Pána prstenů – kurz proběhl 4. 6. online 6.–9. třída ZŠ Kurz
pondělí 11. 5. 16:00–18:00 P016 Mgr. Martina Vaníková, Ph. D.; Mgr. Bořivoj Marek Může být ryba větší než rybník? Ubi est mater? Kolik dětí měl Jupiter? Lingua Latina aeterna est! 3.–5. třída ZŠ Kurz
pondělí 25. 5. 16:00–17:00 P131 AULA MgA. Zuzana Frantová Slavnostní zakončení právě završeného semestru obě skupiny Promoce
sobota 30. 5. 10:00–12:00 Národopisné muz. doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. Jak žili naši předkové – akce ke dni dětí obě skupiny Exkurze

0-5

 

Kurzů pro druhý stupeň ZŠ se pochopitelně mohou účastnit i žáci odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

Registrace na jednotlivé kurzy probíhá na e-mailu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

legenda:

Kurz = přihlašujete se na jednorázovou aktivitu.
Kroužek = přihlašujete se na aktivitu, kde na sebe navazuje v pravidelných intervalech více lekcí.
Exkurze = přihlašujete se na aktivitu, která se koná mimo prostory FF UK.
Promoce = slavnostní zakončení semestru, této akce je možné se účastnit v případě, že dítě navštívilo alespoň jeden kurz během uplynulého semestru. Dítě, které se promoci zúčastní, dostane vždy dáreček. Děti, které nasbíraly pět účastí (ne nutně v jediném semestru) dostanou navíc i diplom. Na akci je třeba se přihlásit.

FF UK sídlí v několika budovách v centru Prahy, nejčastěji se Dětská univerzita koná na těchto adresách:

Hlavní budova = nám. Jana Palacha ½ (rozvrhová zkratka místnosti P);
Celetná 20 (rozvrhová zkratka místnosti C);
Kampus = Hybernská 4 (rozvrhová zkratka místnosti K);
Šporkův palác = Hybernská 3 (rozvrhová zkratka místnosti H);
Za zkratkou budovy následuje číslice označující patro a další dvě číslice označují místnost. P016 = Hlavní budova FF UK na nám. Jana Palacha ½, přízemí, učebna 16.

název kurzu: Bezpečnost na internetu
pedagog: Mgr. Nina Wančová + studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: pondělí 17. 2.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 4.–6. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: V průběhu kurzu děti seznámíme s tím, na co si při využívání internetu musí dávat pozor. Účastníci nebudou však jen poslouchat, ale sami se do aktivit zapojí. Budeme mluvit o kyberšikaně a jak se před ní účinně bránit, o nebezpečí sdílení osobních údajů a citlivých informací, o možném ovlivňování dětí prostřednictvím Youtube videí a dalších hrozbách internetu. Na závěr si děti z přednášky, kromě nově získaných znalostí, odnesou také praktický plakát se všemi důležitými body bezpečného využívání internetu.

 

název kurzu: Rozumíme si?!
pedagog: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: pondělí 24. 2.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P310
anotace: Děti se během interaktivní přednášky dozvědí, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo hovoří jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách různých druhů tlumočení (s pomocí našich studentů) si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jaké je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

 

název kurzu: Rozumíme si?!
pedagog: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: čtvrtek 27. 2.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P310
anotace: Děti se během interaktivní přednášky dozvědí, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo hovoří jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách různých druhů tlumočení (s pomocí našich studentů) si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jaké je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

 

název kurzu: Potkání s poezií
pedagog: PhD. Klára Čermochová
pořádající pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky
datum: pondělí 2. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Seznámíme se s několika českými básněmi, u každé se pozastavíme nad nějakým charakteristickým rysem básně – rytmem, rýmem, metaforou, opakováním. Zkusíme si báseň zarecitovat i sami složit. Poslechneme si, jak přednáší samotní básníci. Kurz bude otevřený, diskuzní, tvůrčí, s cílem ukázat, že poezie je pro každého a objevovat ji může být napínavé.

 

název kurzu: Zachraň knihovnu
pedagog: Mgr. Nina Wančová + studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: úterý 3. 3.
čas: 16:30–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: pobočka knihovny Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3
anotace: Do knihovny pronikli obávaní nepřátelé všech knih a knihovníků – skřeti Knihožrouti v čele s jejich králem. Proto knihovna volá o pomoc! Kdož jsi odvážný, moudrý, bystrý a vytrvalý, přijď knihovně na pomoc v boji proti nepřátelům, kteří ji okupují. Společně se udatným zachráncům jistě podaří zažehnat katastrofu, která se dovede velmi rychle rozšířit a znamenala by konec čtenářského světa takového, jak jej známe. Pomůžeš právě ty vyřešit všechny hádanky, rébusy a úkoly a zachráníš knihovnu před hrozbou?

 

název kurzu: V kůži klasického archeologa
pedagog: Johana Tlustá, M.A.
pořádající pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii
datum: 10 čtvrtků 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 14. 5., 21. 5.
poznámka: Na poslední setkání 21. 5. je plánovaná exkurze od 15 do 18 hodin.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 3.–7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20 a Kampus Hybernská, Hybernská 4
anotace: Zkuste si být celé pololetí v kůži archeologa, který se věnuje zkoumání antického světa. Během deseti schůzek se s opravdovými archeology podíváte do zákulisí tohoto povolání, navštívíme spolu pracoviště archeologů a důkladně probádáme nejrůznější témata z antického Řecka a Říma. Pomocí her, krátkých výkladů, ale i praktických aktivit blíže poznáte starověkou mytologii, římskou armádu, architekturu, jak se lidé ve starověku stravovali i oblékali a mnoho dalšího.

 

název kurzu: Female sculpture of the 20th c.
pedagog: Mgr. Terezie Límanová M.A.
pořádající pracoviště: Jazykové centrum
datum: pondělí 9. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Kurz bude veden v angličtině a bude se věnovat popisu, srovnávání, hodnocení a vyjadřování vlastního názoru na nejvýznamnější díla (a interpretačně i vizuálně přímočará a proto velmi srozumitelná) světově proslulých sochařek. Žáci budou pracovat s předem připraveným materiálem – seznamy výrazů (především adjektiv a adverbií) sloužících k přesnému popisu viděného (power point). Srovnávat budou odlišnost/podobnost viděných Materiálů, Barevnosti, Rozměrů, Struktury – povrchu díla, Tvarů a Tématu (viz seznamy vybraných výrazů). Procvičují si na jejich popisu a srovnávání mj. i vnímání opozit. Část hodiny bude věnována  připomenutí zásadních momentů v životě jednotlivých sochařek, momentů souvisejících přímo s jejich tvorbou.

 

název kurzu: Pozdní pohřby v Abúsíru
pedagog: Mgr. Marie Peterková Hlouchová
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 16. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Abúsír je významnou staroříšskou lokalitou, ale egyptologové tam nacházejí mnoho pohřbů z mladších období. Přijďte zjistit, kdo a jak se tam v té době nechal pohřbívat.

 

název kurzu: Výlet do světa jazykových superhrdinů
pedagog: Mgr. Kateřina Ešnerová
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: středa 18. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P310
anotace: Neumějí sice létat, ani nemají kouzelné laso, svými schopnostmi se však rovnají superhrdinům – dokážou zároveň mluvit i poslouchat ve dvou různých jazycích, jednou hovoří o kvantové fyzice, jindy o nejnovějším filmu Scarlett Johansson, díky nim si lidé rozumějí. Jsou to tlumočníci. Nahlédněte se mnou do jejich světa. Dozvíte se, kde všude jsou potřeba a co musejí umět. Sami okusíte jejich superschopnosti – vyzkoušíte si, jaké je to sedět v tlumočnické kabině a mluvit a poslouchat zároveň, vyzrajete na svou děravou paměť i nervozitou rozklepaná kolena. Zjistíte ale také, že jako všichni správní superhrdinové jsou i tlumočníci jenom lidé, kteří se musejí vypořádávat s chybami a nejistotou. Čeká vás výlet, na který hned tak nezapomenete.

 

název kurzu: Výlet do světa jazykových superhrdinů
pedagog: Mgr. Kateřina Ešnerová
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: čtvrtek 19. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P310
anotace: Neumějí sice létat, ani nemají kouzelné laso, svými schopnostmi se však rovnají superhrdinům – dokážou zároveň mluvit i poslouchat ve dvou různých jazycích, jednou hovoří o kvantové fyzice, jindy o nejnovějším filmu Scarlett Johansson, díky nim si lidé rozumějí. Jsou to tlumočníci. Nahlédněte se mnou do jejich světa. Dozvíte se, kde všude jsou potřeba a co musejí umět. Sami okusíte jejich superschopnosti – vyzkoušíte si, jaké je to sedět v tlumočnické kabině a mluvit a poslouchat zároveň, vyzrajete na svou děravou paměť i nervozitou rozklepaná kolena. Zjistíte ale také, že jako všichni správní superhrdinové jsou i tlumočníci jenom lidé, kteří se musejí vypořádávat s chybami a nejistotou. Čeká vás výlet, na který hned tak nezapomenete.

 

název kurzu: Kouzelná Indonésie
pedagog: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav asijských studií
datum: pondělí 23. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Máme pro Vás hádanku: víte, co je to za zemi? Je tam tolik ostrovů, že je ani nikdo neumí pořádně spočítat. V hlavním městě žije více lidí než v celé České republice. Rýži tam jedí k snídani, obědu i večeři a skoro všechno jídlo strašně pálí. Slunce tam zapadá po celý rok přibližně ve stejnou hodinu a teplota je také stále stejná, ať už je leden nebo srpen. Lidé se tam pořád smějí. Z místního jazyka máme v češtině přejaté slovo „orangutan“, ano, ano, ti tam žijí. Tušíte, co jméno tohoto zvířete vůbec znamená? Víte, o jaké zemi hovořím? Víte? Tak si o ní přijďte poslechnout něco více! Nevíte? Tak přijďte také. Žít s pocitem neuhodnuté hádanky je přeci hrozné!

 

název kurzu: Velikonoční zvyky
pedagog: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 30. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Přednáška s výtvarnou dílnou věnovaná zvykům spojeným s Velikonocemi.

 

název kurzu: Znakuji, znakuješ, znakujeme
pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. + studenti
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
datum: úterý 31. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P423
anotace: Cílem interaktivně koncipované přednášky je seznámit děti s tím, jak komunikují neslyšící lidé. Děti se mj. naučí několik znaků českého znakového jazyka a vyzkouší si je v „reálné komunikaci“. Přednášky se mohou zúčastnit i děti, které v minulosti podobný kurz na FF UK už absolvovaly; kurz vždy připravujeme nově, obsah se neopakuje.

 

název kurzu: „Kdo je to Ťukťuk, Dírožrout, kluk bez jména, kdo žije na mořském dně?“: dětská literatura na Slovensku po r. 1989
pedagog: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
pořádající pracoviště: Katedra středoevropských studií
datum: čtvrtek 2. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P010
anotace: Objevování světa dětské literatury našich nejbližších sousedů. Soustředíme se na slovenskou literaturu psanou pro děti, která začala vycházet po roce 1989. Budeme pátrat po postavách, které jsme v naší literatuře ještě nepotkali. A zcela jistě se setkáme i s postavou Dírožrouta, která nám naopak bude připomínat jednoho známého a oblíbeného hrdinu z naší dětské literatury. A proč jste dosud o těchto hrdinech neslyšeli? Na Ťukťuka, Dírožrouta a spoustu dalších zatím naši překladatelé ze slovenštiny do češtiny nemysleli. Není nic jednoduššího než si takový překlad vyzkoušet.

 

název kurzu: Pověsti a legendy: skutečnost nebo výmysl?
pedagog: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 6. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Kurz představí nejznámější strašidelné pověsti a legendy českých zemí i zahraničí a zamyslí se nad jejich původem, historií a vazbou na skutečné historické události.

 

název kurzu: „Tajuplná“ podzemní nemocnice Na Bulovce
pedagog: Mgr. Nina Wančová + studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: středa 8. 4.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 15 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Nemocnice na Bulovce, Budínova 2, 180 00, Praha 8
anotace: Málokdo o ní ví. Je skryta až tři patra pod zemí a ještě nikdy nebyla použita. Ale v případě války je připravena ošetřovat zraněné a nemocné. Zveme tě na super prohlídku „tajuplné“ podzemní nemocnice Na Bulovce. Pokud tě zajímá lékařské prostředí, nemocniční přístroje, práce doktorů, sester, chemiků a také trochu historie, komplex podzemní nemocnice tě určitě upoutá. Čeká tě prozkoumání podzemních chodeb. Dozvíš se zajímavé souvislosti o dění po druhé světové válce v období takzvané Studené války. Prohlídku zpestří zábavné kvízy, šifry a úkoly, které prověří Tvé znalosti, zručnost i postřeh. Z kurzu si odneseš spoustu zážitků a také drobnou odměnu. Tak neváhej a přihlas se!

 

název kurzu: Odkud se berou slova
pedagog: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
datum: čtvrtek 16. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P104
anotace: Kurz seznámí zájemce přístupnou formou se zajímavostmi týkajícími se původu slov. Účastníci si zkusí odhadnout původ některých slov, seznámí se s lidovou etymologií a zajímavými významovými posuny a také s některými kuriózními procesy, jimiž nová slova vznikají.

 

název kurzu: Proč se učit francouzsky?
pedagog: Mgr. Magdalena Kučerová Ph.D. + studenti
pořádající pracoviště: Ústav románských studií
datum: pátek 17. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P116
anotace: Kurz umožní první zábavné setkání s francouzským jazykem a představí možnosti, které jeho znalost nabízí.

 

název kurzu: Nitrobrana pro začátečníky a mírně pokročilé
pedagog: Mgr. Jana Segi Lukavská
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
datum: pondělí 20. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Sníte občas o tom, že na Hlavním nádraží objevíte nástupiště 9 a 3/4 a svezete se za svými kamarády z Mrzimoru, Havraspáru, Nebelvíru a Zmijozelu? A chcete se na svůj oblíbený svět čar a kouzel podívat z nové perspektivy? Přijďte na potterovský seminář. Varování: vstup pro ty, kdo ještě nedočetli prvních pět dílů, je jen na vlastní nebezpečí!

 

název kurzu: Jak se kope v Abúsíru
pedagog: Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 27. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Seznámíme se s životem a prací českých egyptologů na jejich koncesi v Abúsíru. Budeme si povídat o tom, s čím se v egyptské poušti potýkají a jakým způsobem dokumentují odkryté památky. Poté si práci prakticky vyzkoušíme, ať už čtením nápisů, kreslením nádob nebo dokumentací půdorysů hrobek na milimetrový papír.

 

název kurzu: Za tajemstvím pohádek

p=

pedagog: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 4. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Přednáška hravou formou představí původ nejznámějších pohádek (O Červené Karkulce, Popelka, Jeníček a Mařenka); společně se studenty se pak pokusíme najít původ i jejich oblíbených pohádek.

 

název kurzu: Jazyky Pána prstenů
pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: čtvrtek 7. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P104
anotace: Jak postupoval stvořitel světů a jazyků, J. R. R. Tolkien, aby jeho elfové promluvili skutečným jazykem? Kde se inspiroval, jak tvořil slova a jak gramatiku – a není nakonec elfština příbuzná češtině?

 

název kurzu: Může být ryba větší než rybník? Ubi est mater? Kolik dětí měl Jupiter? Lingua Latina aeterna est!
pedagog: Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.; Mgr. Bořivoj Marek
pořádající pracoviště: Ústav řeckých a latinských studií
datum: pondělí 11. 5.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 15 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Latinsky už možná umíte, pojďte to s námi objevit!

 

název kurzu: Promoce | slavnostní zakončení semestru
datum: pondělí 25. 5. 2020
čas: 16:00–17:00
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 131 – AULA
anotace: Neformální zakončení semestru je určeno všem dětem (včetně doprovodu), které se v uplynulém semestru zúčastnily alespoň jednoho kurzu. Na akci je třeba se přihlásit stejným způsobem jako na běžné kurzy nejpozději týden před akcí. Účast není zpoplatněna a kapacita není omezena.

 

název kurzu: Jak žili naši předkové
pedagog: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: sobota 30. 5.
čas: 10:00–12:00
kapacita: 14 dětí
kategorie: obě skupiny
místo konání: Národopisného muzea v Praze, Kinského zahrada 98, Praha 5
anotace: Komentovaná prohlídka Národopisného muzea v Praze na téma, jak žili kdysi naši předkové na venkově.