Dětská univerzita FF UK | LS 2015/2016

 

letní semestr 2015/2016

sobota 19. března (NE)bezpečný internet 3.–5. třída ZŠ
úterý 12. dubna Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 14. dubna Odkud se berou slova? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 20. dubna Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
čtvrtek 21. dubna Letem pravěkým světem 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 28. dubna Letem pravěkým světem 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 4. května Za tajemstvím pohádek a pověstí 3.–5. třída ZŠ
úterý 10. května Čeština není jen pravopis 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
čtvrtek 12. května Svět a mýty antických Řeků 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 19. května Říše a bohové antických Římanů 3.–5. třída ZŠ
úterý 28. června Slavnostní zakončení semestru

 

 

(NE)bezpečný internet

sofie_info_bar
pedagogové: PhDr. Radka Římanová & studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
datum: 19. března 2016
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Areál Jinonice UK – Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5
V sobotu 19. března 2016 v prostorách Ústavu informačních studií a knihovnictví v Jinonicích proběhla přednáška studentů pod vedením doktorky Radky Římanové. Hravou formou seznámila účastníky akce s problematikou bezpečného chování na internetu. Program byl konkrétně zaměřen na nebezpečí kyberšikany, zodpovědného chování na internetu a sociálních sítích.

Natáčení s ČT Déčko: Zprávičky (vysíláno 8. 4. 2016)

pedagog: MgA. Zuzana Pomykalová
pořádající pracoviště: Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
datum: středa 6. dubna 2016
čas: 14:00–16:00
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 203 (Historický kabinet)

Znakuji. Znakuješ. Znakujeme.

Sofie_postavicka_bar_web
pedagogové: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
datum: úterý 12. dubna 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 422
Během přednášky se děti dozvěděly vybrané zajímavosti ze života neslyšících lidí a naučily se několik znaků českého znakového jazyka.

Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Odkud se berou slova?

sofie_info_bar
pedagogové: doc. PhDr. Jiří Rejzek
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
datum: čtvrtek 14. dubna 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 1
Přednáška seznámila zájemce přístupnou formou se zajímavostmi týkajícími se původu slov. Účastníci si zkusili odhadnout původ některých slov, seznámili se s lidovou etymologií a zajímavými významovými posuny a také s některými kuriózními procesy, jimiž nová slova vznikají.

Znakuji. Znakuješ. Znakujeme.

Sofie_postavicka_bar_web
pedagogové: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
datum: středa 20. dubna 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 422
Během přednášky se děti dozvěděly vybrané zajímavosti ze života neslyšících lidí a naučily se několik znaků českého znakového jazyka.
Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Letem pravěkým světem

Sofie_15_3
pedagogové: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D., Ing. Renata Šmidtová)
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii FF UK
datum: čtvrtek 21. dubna 2016
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148
Pro účastníky byla připravena kratší přednáška doplněná powerpointovou prezentací na téma Co je archeologie a jak pracují archeologové. Byla uspořádána malá výstavka originálních archeologických nálezů s výkladem a možností dotknout se prostřednictvím těchto předmětů pravěku. Dále probíhal malý workshop zaměřený na výrobu zvířecích a lidských figurek nebo malých keramických nádob. Vyrobené předměty si účastníci mohli odnést s sebou. Během workshopu byly promítány nejznámější archeologické nálezy pravěké plastiky a výrobky z mědi a bronzu.
Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Letem pravěkým světem

Sofie_15_3
pedagogové: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D., Ing. Renata Šmidtová)
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii FF UK
datum: 28. dubna 2016
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148
Pro účastníky byla připravena kratší přednáška doplněná powerpointovou prezentací na téma Co je archeologie a jak pracují archeologové. Byla uspořádána malá výstavka originálních archeologických nálezů s výkladem a možností dotknout se prostřednictvím těchto předmětů pravěku. Dále probíhal malý workshop zaměřený na výrobu zvířecích a lidských figurek nebo malých keramických nádob. Vyrobené předměty si účastníci mohli odnést s sebou. Během workshopu byly promítány nejznámější archeologické nálezy pravěké plastiky a výrobky z mědi a bronzu.
Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Za tajemstvím pohádek a pověstí

sofie_náprstkáč_bar
pedagog: PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie FF UK
datum: středa 4. května 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Etnografické oddělení Národopisného muzea – Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
Přednáška se interaktivním způsobem zabývala původem, historií a původním významem nejznámějších lidových pohádek a pověstí. Úvodem představila trojici známých pohádek – O Červené karkulce, O Jeníčkovi a Mařence a o Popelce; následná seminární část umožnila dětským studentům na základě odborných folkloristických katalogů vyhledat původ a dozvědět se zajímavá fakta o historii jakékoli pohádky či pověsti, na kterou si vzpomněly. Dětští studenti si mohli na seminární část přinést svojí oblíbenou pohádkovou knížku, tak aby ostatním usnadnili pochopení děje jimi vybrané pohádky.
Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Čeština není jen pravopis

Sofie_15_2
pedagogové: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav Českého národního korpusu FF UK
datum: úterý 10. května 2016
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost bude upřesněna
Používají některá slova častěji muži, nebo ženy? Říká se na Moravě vokno? Liší se nějak význam slov šedý a šedivý? Jak se do češtiny nejčastěji překládá anglické cool? Jaká oblíbená přirovnání používal Karel Čapek a na jaká nejčastěji natrefíme dnes v novinách? Víte, že na všechny tyto otázky (a mnoho dalších) dokáže snadno a rychle odpovědět Český národní korpus a jeho bezplatné on-line nástroje? Přijďte se poučit i pobavit o češtině jinak!

Svět a mýty antických Řeků

Sofie_15_1
pedagog: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii FF UK
datum: čtvrtek 12. května 2016
čas: 14:00–15:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 200 (druhé patro)
Přednáška seznámila posluchače na jedné straně se světem starých Řeků, s jeho utvářením, fungováním v jeho každodennosti i chvílích mimořádných a svátečních, s jeho hmotnou podobou i duchovní kulturou. Na straně druhé se však přednáška aktuálně zaměřila též na odkaz řeckého umění, filozofie, sportovního ducha i například demokracie pro naši dobu.
Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Říše a bohové antických Římanů

Sofie_15_1
pedagog: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii FF UK
datum: čtvrtek 19. května 2016
čas: 14:00–15:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 200 (druhé patro)
Přednáška si kladla za cíl seznámit posluchače se světem tvořeným Římany, jejich říší a jejich bohy. Jakkoli v mnoha ohledech navázali na odkaz starých Řeků, přesto dokázali Římané zcela po svém některé civilizační jevy rozvinout ještě dále. Týká se to jejich kulturní přizpůsobivosti na straně jedné i schopnosti obohatit se z jiných kultur na straně druhé. Výslednou, technologicky a administrativně i dnes inspirující kulturu pak nabídli mnoha podmaněným národům a jejich říše se jako funkční celek stala trvalou inspirací mnoha dobám pozdějším.
Program je vhodný i pro neslyšící a nedoslýchavé děti.

Slavnostní zakončení letního semestru 2015/2016

datum: úterý 28. června 2016