Hledá se Sofie ZS 2013/2014

Tak jsme ukončili dětskou univerzitu. Skončilo to v úterý 10. prosince 2013 promocí na konci zimního semestru. Tedy, nejdřív jsme se v říjnu museli naučit, co je to vlastně semestr a čemu se říká promoce.

Sešlo se nás padesát ve dvou skupinách a byli jsme ze třetích až pátých tříd. A pak už jsme „hledali Sofii“, to jako moudrost, kdyby někdo nevěděl. Univerzita se nám nejdřív zdála jako takové trochu divné místo, které je jen pro dospělé. Stropy Karolina jsou na nás moc vysoké, univerzitní žezla těžká a chodby dlouhé. Ale prý se takhle o děti starají i na jiných univerzitách.

Sofii jsme zkoušeli najít celkem devětkrát a připravili si toho na nás na fakultě opravdu hodně. Zkoušeli jsme pochopit tajemství jazyka, řeč starých obrazů a soch, dávných příběhů i dalekých krajů. Trochu jsme hráli i divadlo, zkoušeli tlumočit nebo jsme krabatili čelo nad psychologickými obrázky. A abyste si nemysleli, nezavřeli nás jen tak do nějaké posluchárny, kde by na nás někdo hodinu a půl mluvil, vůbec ne. Nejdřív jsme šli do Karolina, ale to už jsem říkal. Tak jinak. Byli jsme taky na prknech Divadla Na zábradlí, trochu jsme bloudili mezi sochami v Lapidáriu Národního muzea, mírně jsme se báli ve vězení v Novoměstské radnici a cestovali jsme s Kolumbem v Náprstkově muzeu. Ani teď nevím, co bylo nejlepší. Jestli to, že jsme si vyzkoušeli tlumočnické kabiny, psychologická laboratoř nebo návštěva smíchovské knihovny. No prostě toho bylo až dost.

Musím říct, že jsme se na začátku univerzitních učitelů asi i báli, ale byli fajn. No, třeba se i oni báli maličko nás, ono to není jen tak, přednášet velkou vědu takovým mrňatům. Zkuste si to. Nejhezčí bylo, když jsme je docela často překvapovali, co všechno už víme.

Teď máme v rukou diplomy, rodiče si nás fotí, jak odcházíme ze staroslavné univerzity a možná si i přejí, abychom sem někdy chodili doopravdy, ne jako teď na zkoušku. No, uvidíme, každopádně to bylo moc prima, hledat Sofii. Nejvíc nás ale mrzí, že nová Sofie v letním semestru 2014 bude bez nás a nastoupí nové děti, ale třeba si na nás fakulta vzpomene s tou letní školou, co prý chystají, uvidíme. A kdybyste chtěli vidět, co všechno jsme zažili, koukněte na fotky na našem webu, budete nám závidět.

v Praze dne 16. 12. 2013

zimní semestr 2013/2014

1. a 2. října 2013 Univerzita, to je, když… foto: David Tesař
9. a 10. října 2013 Příběhy ukryté v kameni foto: David Tesař
15. a 16. října 2013 Mluvím, mluvíš, mluvíme foto: Jaromír Krejčí
22. a 23. října 2013 Jak se dělá divadlo? foto: David Tesař
6. a 7. listopadu 2013 Procházka českou historií: Město a měšťané foto: David Tesař
12. a 13. listopadu 2013 Vnímám, cítím, myslím foto: Jaromír Krejčí
19. a 20. listopadu 2013 Rozumíme si? foto: Jaromír Krejčí
26. a 27. listopadu 2013 Jsme stejní, jsme jiní foto: Jaromír Krejčí
3. a 4. prosince 2013 Tajemství jedné knihovny foto: Jaromír Krejčí
10. prosince 2013 Gaudeamus igitur foto: David Tesař

Univerzita, to je, když… Sofi_0007_bar_web
pedagogové: Mgr. Jakub Jareš, Mgr. Veronika Jachimová
pořádající pracoviště: Archiv UK
datum: 1. a 2. října 2013
Co je to vlastně univerzita a co do ní patří? Kdy a kdo ji založil? Kdo je její „pan ředitel“ a proč nosí ten červený kabát? To jsou otázky, na které se společně s dětmi vydáme hledat odpovědi do Karolina, samotného centra univerzity. Děti se prostřednictvím hraných scének seznámí s dějinami univerzity a jejími významnými postavami, prostřednictvím her a soutěží se naučí rozpoznávat například insignie jednotlivých fakult.

Příběhy ukryté v kameni
Sofi_0005_bar_web
pedagogové: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav pro dějiny umění FF UK
datum: 9. a 10. října 2013
Proč na Karlově mostě potkáváme kamenné rytíře, mnichy a světice? Jaké příběhy vyprávějí a jak jim můžeme porozumět? A co se stane se sochou, když už je tak moc nemocná, že ji ani restaurátoři nedokážou uzdravit? To jsou otázky, na které se vydáme hledat odpovědi do Lapidária Národního muzea v Praze, kde si děti budou moci poslechnout tajuplné příběhy bytostí zrozených z kamene a bronzu.

Mluvím, mluvíš, mluvíme
FF-9591-version1-sofie_cestina_small2
pedagogové: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
datum: 15. a 16. října 2013
V této přednášce se pokusíme představit dětem trochu jiný přístup k českému jazyku, než na jaký jsou zvyklé v hodinách češtiny ve škole. Budeme se zabývat lingvistickými experimenty: ukážeme dětem, co se na jazyce dá zkoumat a jak se to dělá. Děti si samy vyzkoušejí jednoduché pokusy, zaměřené např. na rozpoznávání existujících slov či některé otázky teorie mysli.

Jak se dělá divadlo?
Sofie_divadloweb
pedagog: Mgr. Petr Christov, Ph.D.
pořádající pracoviště: Katedra divadelní vědy FF UK
datum: 22. a 23. října 2013
Při komentované prohlídce budovy Divadla Na zábradlí se děti setkají s divadlem zepředu i zezadu, zevnitř i zvenčí. Dozví se, kde a jak vzniká divadelní představení, kdo ho vytváří a co všechno je k tomu potřeba.

Procházka českou historií: Město a měšťané
FF-9591-version1-sofie_historie_small2
pedagog: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českých dějin FF UK
datum: 6. a 7. listopadu 2013
Víte, jak žilo středověké město? Kdo ho řídil a jak vznikala městská práva? Co je to hrdelní právo? Proč byly ve městě nejvyšší stavby kostel a radnice? To všechno zjistíte během návštěvy Novoměstské radnice. Zasednete do lavic někdejších konšelů a zažijete atmosféru obecní šatlavy. Dotknete se velké historie husitského hnutí i všedního dne pražských měšťanů.

Vnímám, cítím, myslím
FF-9591-version1-sofie_psychologie_small
pedagogové: PhDr. Simona Horáková Hoskovcová Ph.D., Mgr. Jana Draberová
pořádající pracoviště: Katedra psychologie FF UK
datum: 12. a 13. listopadu 2013
Při přednášce děti poznají, že psychologové, odborníci na lidskou duši, pracují na velmi různých místech, a vyzkoušejí si, jak se dá duševní život zkoumat. Podnikneme několik experimentů se zrakem a dalšími smysly, abychom zjistili, jak nás smysly někdy klamou. Řekneme si něco o citech (emocích) a o tom, jak jsou na nás poznat. Třetí funkci psychiky – myšlení – si děti potrénují při několika úlohách pro bystré hlavičky.

Rozumíme si?
Sofie_translatologie
pedagogové: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie FF UK
datum: 19. a 20. listopadu 2013
Přednáška děti seznámí s tím, co všechno je překlad a jak překladatel hledá přesná slova (a proč na tom záleží). Dojde i na pár slovních hříček rozvíjejících jazykovou tvořivost a fantazii. Poté se děti dozví, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo mluví jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jak je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

Jsme stejní, jsme jiní
sofie_náprstkáč_bar
pedagogové: doc. Markéta Křížová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ivana Macháčková
pořádající pracoviště: Středisko iberoamerických studií FF UK
datum: 26. a 27. listopadu 2013
Etnografie nejen otevírá okno k poznání života lidí ve vzdálených koutech světa, ale umožňuje nám překonávat předsudky a podívat se na sebe sama novýma očima. Jak se obyvatelé Afriky, Ameriky či Asie dokáží vyrovnat s nepříznivým životním prostředím? Jak vidí sami sebe, co je těší, co jim nahání strach? Jsou skutečně jiní než my? Na to na všechno se během prohlídky Náprstkova muzea pokusíme najít odpovědi a zároveň budou děti moci obdivovat obratnost a umělecké cítění Eskymáků, Mayů či obyvatel Šalamounových ostrovů.

Tajemství jedné knihovny
FF-9591-version1-sofie_uisk_small
pedagogové: PhDr. Hana Landová, Ph.D., Bc. Romana Friessová
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
datum: 3. a 4. prosince 2013
Jak funguje knihovna a jak jsou knížky uspořádané, aby každý našel to, co potřebuje? Jak nejlépe najít knížku o zvířatech, o vesmíru nebo o pravěku? Je možné knihovnu používat i přes internet z domova? Co to je e-čtečka a je možné v knihovně hrát Carcassonne? To vše se děti dozvědí v příjemných prostorách smíchovské pobočky Městské knihovny v Praze.

Gaudeamus igitur
Sofi_0007_bar_web
datum: 10. prosince 2013
Slavnostní ukončení a předání diplomů účastníkům dětské univerzity.