Dětská univerzita FF UK | ZS 2019/2020

zimní semestr 2019/2020

středa 18. 9. Dějiny čistoty a špíny 3.–5. třída ZŠ
středa 18. 9. Carevna Kateřina II. jako spisovatelka 6.–9. třída ZŠ
úterý 24. 9. Jazyky Pána prstenů 3.–5. třída ZŠ
středa 2. 10. Luštění mayských hieroglyfů 6.–9. třída ZŠ
pondělí 7. 10. Jak vyzrát na anglická slovíčka? 6.–9. třída ZŠ
středa 9. 10. O knihovně 3.–5. třída ZŠ
pondělí 14. 10. Rozumíme si? 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 17. 10. Rozumíme si? 3.–5. třída ZŠ
úterý 22. 10. … a proč se tomu říká tchoř? 3.–5. třída ZŠ
středa 23. 10. O knihovně 6.–9. třída ZŠ
úterý 29. 10. Etymologie – jak na původ slov? 6.–9. třída ZŠ
pondělí 4. 11. Fonetické dobrodružství s tajnými agenty 6.–9. třída ZŠ
středa 6. 11. Výlet do světa jazykových superhrdinů 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 7. 11. Výlet do světa jazykových superhrdinů 6.–9. třída ZŠ
úterý 19. 11. Znakuji, znakuješ, znakujeme 3.–5. třída ZŠ
úterý 26. 11. Znakuji, znakuješ, znakujeme 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 21. a 28. 11. Agamemnón, Mínotaurus a Heinrich Schliemann 3.–5. třída ZŠ
středa 4. 12. Lidové zvyky v době adventu 3.–5. třída ZŠ
pondělí 13. 1. Promoce obě skupiny

 

Kurzy Rozumíme si?Výlet do světa jazykových superhrdinů jsou v tabulce uvedeny dvakrát pro stejnou věkovou kategorii, to není chyba. Je to z toho důvodu, že tlumočnické kabiny pojmou jen omezený počet dětí a my je o nevšední zážitek nechceme připravit. Pokud tedy máte o kurz zájem, přihlašujte se jen na jeden z termínů, jelikož kurzy budou totožné.

Registrace na jednotlivé kurzy probíhá na e-mailu detskauniverzita@ff.cuni.cz, zde najdete podrobnosti k přihlašování.

 

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

 

název kurzu: Dějiny čistoty a špíny
pedagog: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: středa 18. 9.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P200
anotace: Přednáška bude zaměřena na hygienické návyky v proměnách času. Posluchači se dozví, kdo v Evropě jako první používal splachovací záchod, kam se dávaly odpadky, když nebyly popelnice, čím si lidé čistili zuby, když neexistovala zubní pasta a mnoho dalších užitečných informací.

 

název kurzu: Carevna Kateřina II. jako spisovatelka
pedagog: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Anežka Hrebiková
pořádající pracoviště: Ústav světových dějin
datum: středa 18. 9.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P215
anotace: Vysvětlíme si, z jakých důvodů se carevna věnovala literární činnosti a na jaká témata se ve svých dílech zaměřovala. Součástí semináře bude i krátká hraná ukázka z carevnina dramatu.

 

název kurzu: Jazyky Pána prstenů
pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: úterý 24. 9.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Hybernská 4, Praha 1 – Kampus Hybernská, sraz před kavárnou na zadním dvoře
anotace: Jak postupoval stvořitel světů a jazyků, J. R. R. Tolkien, aby jeho elfové promluvili skutečným jazykem? Kde se inspiroval, jak tvořil slova a jak gramatiku – a není nakonec elfština příbuzná češtině?

 

název kurzu: Luštění mayských hieroglyfů
pedagog: Mgr. Eleni Dimelisová
pořádající pracoviště: Středisko ibero-amerických studií
datum: středa 2. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P200
anotace: Nejdříve na účastníky kurzu čeká krátká přednáška, která posluchače seznámí s mayskou civilizací. Posléze bude následovat hieroglyfický workshop, kde se posluchači promění v luštitele a zkusí si vyluštit některé mayské hieroglyfy.

 

název kurzu: Jak vyzrát na anglická slovíčka?
pedagog: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D., Mgr. Jiřina Dunková
pořádající pracoviště: Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav jazyků v komunikaci neslyšících
datum: pondělí 7. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, Praha 1 – 1. patro, místnost č. C134
anotace: Učíte se rádi anglicky? Chcete se naučit spoustu slovíček, ale občas se vám některá hůře pamatují? V tomto interaktivním workshopu společně prozkoumáme, co nám může pomoci si slovíčka lépe pamatovat, když klasické slovníčky nestačí. Podíváme se, jestli jsou mezi slovy nějaké vztahy a jak jich případně využít. Dále probádáme, jak se v angličtině tvoří slova nová, a ukážeme si, co dělat, když nějaké slovo či frázi člověk nezná a nutně se potřebuje vyjádřit.
Účastníci se formou praktických a zábavných aktivit implicitně seznámí s poznatky z lexikologie, lingvistické sémantiky, aplikované lingvistiky a neurolingvistiky.

 

název kurzu: O knihovně
pedagog: PhDr. Klára Rösslerová, PhD.
pořádající pracoviště: Knihovna FF UK
datum: středa 9. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, suterén před knihovnou
anotace: Při povídání o knihovnách se dozvíme, jaké existují typy knihoven, něco o jejich historii, jaké poskytují služby čtenářům a plno dalších zajímavostí z knihovnictví.

 

název kurzu: Rozumíme si?
pedagog: PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: pondělí 14. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Hybernská 3, Praha 1, m.č. 104, 1. patro
anotace: Děti se během interaktivní přednášky dozvědí, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo hovoří jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách různých druhů tlumočení (s pomocí našich studentů) si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jaké je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

 

název kurzu: Rozumíme si?
pedagog: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: čtvrtek 17. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Hybernská 3, Praha 1, m.č. 104, 1. patro
anotace: Děti se během interaktivní přednášky dozvědí, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo hovoří jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách různých druhů tlumočení (s pomocí našich studentů) si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jaké je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

 

název kurzu: … a proč se tomu říká tchoř?
pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: úterý 22. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Hybernská 4, Praha 1 – Kampus Hybernská, sraz před kavárnou na zadním dvoře
anotace: A odkud pocházejí naše jména? Jak je v nich ukryta historie? Jaké souvislosti mají s ostatními slovy?

 

název kurzu: O knihovně
pedagog: PhDr. Klára Rösslerová, PhD.
pořádající pracoviště: Knihovna FF UK
datum: středa 23. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, suterén před knihovnou
anotace: Při povídání o knihovnách se dozvíme, jaké existují typy knihoven, něco o jejich historii, jaké poskytují služby čtenářům a plno dalších zajímavostí z knihovnictví.

 

název kurzu: Etymologie – jak na původ slov?
pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: úterý 29. 10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Hybernská 4, Praha 1 – Kampus Hybernská, sraz před kavárnou na zadním dvoře
anotace: Během přednášky si ukážeme, jak se vědecky zjišťují původní významy slov – a proč jsou si čeština a angličtina příbuzné jako ratlík a bernardýn.

 

název kurzu: Fonetické dobrodružství s tajnými agenty
pedagog: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. a Dr. Tanja Kocjančič Antolík
pořádající pracoviště: Fonetický ústav
datum: pondělí 4. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 24 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, přízemí místnost č. P016
anotace: Kdo se chce stát špiónem v cizí zemi, musí se naučit jejímu jazyku. Na dobrodružné cestě odhalíme pravidla výslovnosti tajného jazyka a pomocí různých zařízení se ho naučíme správně vyslovovat – to vše proto, abychom mohli co nejautentičtější výslovností nahrát důvěrný, anonymní vzkaz. A aby byl vzkaz opravdu anonymní, naučíme se svůj hlas změnit k nepoznání.

 

název kurzu: Výlet do světa jazykových superhrdinů
pedagog: Mgr. Kateřina Ešnerová
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: středa 6. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, 3. patro, místnost č. P310
anotace: Neumějí sice létat, ani nemají kouzelné laso, svými schopnostmi se však rovnají superhrdinům – dokážou zároveň mluvit i poslouchat ve dvou různých jazycích, jednou hovoří o kvantové fyzice, jindy o nejnovějším filmu Scarlett Johansson, díky nim si lidé rozumějí. Jsou to tlumočníci. Nahlédněte se mnou do jejich světa. Dozvíte se, kde všude jsou potřeba a co musejí umět. Sami okusíte jejich superschopnosti – vyzkoušíte si, jaké je to sedět v tlumočnické kabině a mluvit a poslouchat zároveň, vyzrajete na svou děravou paměť i nervozitou rozklepaná kolena. Zjistíte ale také, že jako všichni správní superhrdinové jsou i tlumočníci jenom lidé, kteří se musejí vypořádávat s chybami a nejistotou. Čeká vás výlet, na který hned tak nezapomenete.

 

název kurzu: Výlet do světa jazykových superhrdinů
pedagog: Mgr. Kateřina Ešnerová
pořádající pracoviště: Ústav translatologie
datum: čtvrtek 7. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 12 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, 3. patro, místnost č. P310
anotace: Neumějí sice létat, ani nemají kouzelné laso, svými schopnostmi se však rovnají superhrdinům – dokážou zároveň mluvit i poslouchat ve dvou různých jazycích, jednou hovoří o kvantové fyzice, jindy o nejnovějším filmu Scarlett Johansson, díky nim si lidé rozumějí. Jsou to tlumočníci. Nahlédněte se mnou do jejich světa. Dozvíte se, kde všude jsou potřeba a co musejí umět. Sami okusíte jejich superschopnosti – vyzkoušíte si, jaké je to sedět v tlumočnické kabině a mluvit a poslouchat zároveň, vyzrajete na svou děravou paměť i nervozitou rozklepaná kolena. Zjistíte ale také, že jako všichni správní superhrdinové jsou i tlumočníci jenom lidé, kteří se musejí vypořádávat s chybami a nejistotou. Čeká vás výlet, na který hned tak nezapomenete.

 

název kurzu: Znakuji, znakuješ, znakujeme
pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a studenti
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
datum: úterý 19. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, 4. patro, místnost č. P423
anotace: Cílem interaktivně koncipované přednášky je seznámit děti s tím, jak komunikují neslyšící lidé. Děti se mj. naučí několik znaků českého znakového jazyka a vyzkouší si je v „reálné komunikaci“. Přednášky se mohou zúčastnit i děti, které v minulosti podobný kurz na FF UK už absolvovaly; kurz vždy připravujeme nově, obsah se neopakuje.

 

název kurzu: Znakuji, znakuješ, znakujeme
pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a studenti
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
datum: úterý 26. 11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, 4. patro, místnost č. P423
anotace: Cílem interaktivně koncipované přednášky je seznámit děti s tím, jak komunikují neslyšící lidé. Děti se mj. naučí několik znaků českého znakového jazyka a vyzkouší si je v „reálné komunikaci“. Přednášky se mohou zúčastnit i děti, které v minulosti podobný kurz na FF UK už absolvovaly; kurz vždy připravujeme nově, obsah se neopakuje.

 

název kurzu: Agamemnón, Mínotaurus a Heinrich Schliemann
pedagog: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; Mgr. Miloš Roháček; Johana Tlustá, M.A.; PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii
datum: čtvrtek 21.11. a 28. 11.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, Praha 1 – 3. patro
anotace: Vydejte se s námi nakouknout za hradby z kamenů tak obrovských, že přivedly lidi k domnění, že byly vystaveny samotnými obry Kyklópy. Nebo byste se radši zatoulali v labyrintu s bájným Minotaurem? Během tohoto workshopu se ocitneme v době rozkvětu Mykénské a Mínojské civilizace. Zároveň si povíme něco i o jejích objevitelích, ale také o tom, co se v té samé chvíli odehrávalo na území dnešní České republiky.

 

název kurzu: Lidové zvyky v době adventu
pedagog: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: středa 4. 12.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, 2. patro, místnost č. P215
anotace: Přednáška s workshopem bude zaměřena na období adventu a zvyky, které jsou s tímto obdobím spojené (sv. Ambrož, sv. Barbora, sv. Ondřej, sv. Lucie a j). V průběhu workshopu si děti vytvoří drobnou věc s vánoční tématikou a dozví se, co dalšího by si mohly doma ještě vytvořit. Prosíme děti, aby si pro potřeby tohoto kurzy v průběhu podzimu sbíraly a sušily lesní plody, jablíčka, pomeranče, šišky, vzít s sebou můžete i další dekorační prvky např. odstřižky mašliček atd.

 

název kurzu: Promoce | slavnostní zakončení semestru
datum: pondělí 13. 1. 2020
čas: 16:00–17:00
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 131 – AULA
anotace: Neformální zakončení semestru je určeno všem dětem (včetně doprovodu), které se v uplynulém semestru zúčastnily alespoň jednoho kurzu. Na akci je třeba se přihlásit stejným způsobem jako na běžné kurzy nejpozději týden před akcí. Účast není zpoplatněna a kapacita není omezena. Diplomy nám tentokrát předá patron projektu, děkan FF UK, doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.