Dětská univerzita FF UK | ZS 2014/2015

zimní semestr 2014/2015

7. října 2014 Jsme stejní, jsme jiní foto: Martin Hundák
22. října 2014 Po školních stopách našich předků foto: Martin Hundák
3. listopadu 2014 Jak udělat něco slovy foto: Jiří Stibor
12. listopadu 2014 Za tajemstvím lidské řeči foto: Martin Hundák
24. listopadu 2014 Letem pravěkým světem foto: Martin Hundák
26. listopadu 2014 Rozumíme si? foto: Martin Hundák
1. prosince 2014 Jak se našim pradědečkům a prababičkám žilo před sto lety foto: Martin Hundák
3. prosince 2014 Výprava do školy minulosti foto: Martin Hundák
16. prosince 2014 Gaudeamus igitur foto: Martin Hundák

Jsme stejní, jsme jiní
sofie_náprstkáč_bar
pedagog: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Středisko iberoamerických studií FF UK
datum: 7. října 2014
Etnografie nejen otevírá okno k poznání života lidí ve vzdálených koutech světa, ale umožňuje nám překonávat předsudky a podívat se na sebe sama novýma očima. Jak se obyvatelé Afriky či Oceánie dokáží vyrovnat s nepříznivým životním prostředím? Jak vidí sami sebe, co je těší, co jim nahání strach? Jsou skutečně jiní než my? Na to se během prohlídky Náprstkova muzea pokusíme najít odpovědi a zároveň budou děti moci obdivovat obratnost a umělecké cítění obyvatel vzdálených koutů světa.

 

Po školních stopách našich předků FF-9591-version1-sofie_historie_small2
pedagog: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky FF UK
datum: 22. října 2014
V rámci exkurze se vypravíme na zajímavá pražská místa (Týnská škola, škola u sv. Jindřicha), kde se žáci a studenti v dávné i nedávné minulosti vzdělávali. Dozvíte se mnoho zajímavostí o historii těchto míst, ale i o historii školství v českých zemích a významných osobnostech pedagogiky. Nebude chybět ani hra a zábavné úkoly pro bystré hlavičky.

 

Jak udělat něco slovy
FF-9591-version1-sofie_psychologie_small
pedagogové: doc. Lucie Saicová Římalová, Ph.D., Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
datum: 3. listopadu 2014

Jak najít ta správná slova, abychom popsali to, co si myslíme? Je možné slova nejen najít, ale i ztratit? A jak se dá slovy změnit svět? Cílem přednášky je představit dětem trochu jiný přístup k českému jazyku, než na jaký jsou zvyklé v hodinách češtiny ve škole. Ukážeme si, jak vypadá lingvistický experiment, a děti si samy vyzkoušejí některé jednoduché pokusy!

 

Za tajemstvím lidské řeči sofie_fonetická_bar
pedagogové: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Mgr. Pavel Šturm, Mgr. Lenka Weingartová
pořádající pracoviště: Fonetický ústav FF UK
datum: 12. listopadu 2014
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled či poslech mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

 

Letem pravěkým světem
Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
pořádající pracoviště:  Ústav pro archeologii FF UK
datum: 24. listopadu 2014
Víte, co archeologové doopravdy dělají? Chcete se dozvědět, jak vypadá archeologický výzkum? Kreslili jste už někdy lidskou kostru? Myslíte si, že je jednoduché vyrobit hliněnou nádobu? Na Ústavu pro archeologii vám to povíme. Navíc si vyzkoušíte, jak se mlelo obilí na kamenném mlýnku, jak je nebo není jednoduché pracovat s hrnčířskou hlínou, ochutnáte medovou placku „à la pravěk“, podíváte se, jak se vyráběly nástroje z pazourku, jak se tkalo na vertikálním tkalcovském stavu, prozkoumáte vědeckou knihovnu a sáhnete si na spoustu kamenných, keramických i bronzových pravěkých předmětů. A nakonec možná i zjistíte, jak vznikla Věstonická venuše.

 

Rozumíme si?
Sofie_translatologie
pedagogové: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie FF UK
datum: 26. listopadu 2014
Přednáška děti seznámí s tím, co všechno je překlad a jak překladatel hledá přesná slova (a proč na tom záleží). Dojde i na pár slovních hříček rozvíjejících jazykovou tvořivost a fantazii. Poté se dozvíme, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo mluví jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jak je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

 

Jak se našim prababičkám a pradědečkům žilo před sto lety
FF-9591-version1-sofie_historie_small2
pedagogové: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českých dějin FF UK
datum: 1. prosince 2014
Tato přednáška přiblíží dětem přístupnou formou meziválečnou československou republiku s důrazem na dějiny každodennosti a kulturní dějiny.

 

Výprava do školy minulosti Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky FF UK
datum: 3. prosince 2014
Copak asi měla paní učitelka v kabinetu před 100 lety? Co se museli žáci dříve učit? Jaké byly tresty za lenost a zlobení? Jak vypadaly učebnice a jiné školní pomůcky v dávné minulosti? Jaké vysvědčení si domů nosily naše prababičky? To a mnohem více se dozvíte, vydáte-li se s námi na výpravu do školy minulosti… A že se nebudete v naší škole nudit, to vám zaručujeme!

 

Gaudeamus igitur Sofi_0007_bar_web
datum: 16. prosince 2014
Slavnostní ukončení Dětské univerzity FF UK za účasti paní děkanky a předání diplomů účastníkům, na něž jsou zváni všichni malí studenti, jejich rodiče a přátelé.