Dětská univerzita FF UK | ZS 2018/2019

zimní semestr 2018/2019

pondělí 17.9. Vikingové, piráti – kupci – objevitelé 6.–9. třída ZŠ
pondělí 24.9. Vikinské výpravy 3.–5. třída ZŠ
pondělí 1.10. Kouzelná Indonésie 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 4.10. … a proč se tomu říká tchoř? 3.–5. třída ZŠ
pondělí 8.10. Královská manželství v novověké Evropě 6.–9. třída ZŠ
pondělí 15.10. Chrámy a rituály starých Egypťanů 6.–9. třída ZŠ
pondělí 22.10. Svět ve studené válce, 1945-1989 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 25.10. Cesta k počátkům jazyka 6.–9. třída ZŠ
pondělí 29.10. Za tajemstvím lidské řeči 3.–5. třída ZŠ
pondělí 5.11. Arabský svět, jak ho známe i neznáme 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 8.11. Letem světem archeologie 3.–5. třída ZŠ
pondělí 12.11. Jak vyzrát na anglická slovíčka? 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 15.11. Letem světem archeologie 6.–9. třída ZŠ
pondělí 19.11. Písařská škola ve starém Egyptě 3.–5. třída ZŠ
pondělí 26.11. Egyptská cesta na Onen svět 3.–5. třída ZŠ
pondělí 3.12. Všední den ve starověkém Řecku 3.–5. třída ZŠ
pondělí 7.1. Pověz mi to rukama 3.–5. třída ZŠ
úterý 8.1. Pověz mi to rukama 6.–9. třída ZŠ
pondělí 14.1. Bezpečná plavba internetem 6.–9. třída ZŠ
středa 31.1. Promoce | slavnostní zakončení semestru všichni

 

Registrace na jednotlivé kurzy probíhá na e-mailu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

podrobnosti k přihlašování

 

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

 

název kurzu:

Vikingové, piráti – kupci – objevitelé

XÈÞ

pedagog: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav světových dějin
datum: pondělí 17.9.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Vikinské výpravy představují osobitý jev raně středověkých dějin. Na kurzu bude vysvětleno, proč se na ně muži ze Skandinávie vydávali a jaký dopad měly na země, do kterých pronikli.

 

název kurzu:

Vikinské výpravy

XÈÞ

pedagog: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 24.9.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Kurz nebude zaměřen jen na vikinské výpravy od 8. do 11. století, ale podíváme se i na způsob života divokých seveřanů a na jejich mýty.

 

název kurzu:

Kouzelná Indonésie

    
pedagog: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav jižní a centrální Asie
datum: pondělí 1.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Máme pro Vás hádanku: víte, co je to za zemi? Je tam tolik ostrovů, že je ani nikdo neumí pořádně spočítat. V hlavním městě žije více lidí než v celé České republice. Rýži tam jedí k snídani, obědu i večeři a skoro všechno jídlo strašně pálí. Slunce tam zapadá po celý rok přibližně ve stejnou hodinu a teplota je také stále stejná, ať už je leden nebo srpen. Lidé se tam pořád smějí. Z místního jazyka máme přejaté v češtině slovo „orangutan“, ano, ano, ti tam žijí. Tušíte, co jméno tohoto zvířete vůbec znamená? Víte, o jaké zemi hovořím? Víte? Tak si o ní přijďte něco více poslechnout! Nevíte? Tak přijďte také. Žít s pocitem neuhodnuté hádanky je přeci hrozné!

 

název kurzu:

… a proč se tomu říká tchoř?

 
pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: čtvrtek 4.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Hybernská 4, Praha 1
anotace: Jak vznikají slova a proč je ten pravopis taková bestyje? Odkud pocházejí naše jména? Jak je v nich ukryta historie? Jaké souvislosti mají s ostatními slovy?

 

název kurzu:

Královská manželství v novověké Evropě

 
pedagog: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav světových dějin
datum: pondělí 8.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Přednáška a workshop se zaměří na sjednávání manželství v panovnických rodinách, na okolnosti výběru vhodné partnerky či partnera, na příbuzenské vztahy a jejich vliv na politiku, na války o dědictví a vztahy v panovnických rodinách.

 

název kurzu:

Chrámy a rituály starých Egypťanů

pedagog: Mgr. Marie Peterková Hlouchová
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 15.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Přednáška se zaměří na to, kde a jak byla staroegyptská božstva uctívána.

 

název kurzu:

Svět ve studené válce, 1945-1989

 
pedagog: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav světových dějin
datum: pondělí 22.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Budeme se zabývat objasněním příčin studené války a dotkne se významných momentů tohoto konfliktu mezi Východem a Západem.

 

název kurzu:

Cesta k počátkům jazyka

 
pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: čtvrtek 25.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Hybernská 4, Praha 1
anotace: Jak mluvili naši předkové před tisíci lety? A jak se na to dá přijít – jak funguje archeologie jazyka a kde se vykopává?

 

název kurzu:

Za tajemstvím lidské řeči

 
pedagog: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. a Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
pořádající pracoviště: Fonetický ústav
datum: pondělí 29.10.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 24 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Prostě mluvíme. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled – či poslech – mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

 

název kurzu:

Arabský svět, jak ho známe i neznáme

 
pedagog: Doc. Dr. František Ondráš, PhD.
pořádající pracoviště: Ústav Blízkého východu a Afriky
datum: pondělí 5.11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Přednáška bude vycházet z obecných znalostí (zeměpisných, historických, kulturních a náboženských) o arabském světě. Výklad známých i neznámých skutečností přiblíží posluchačům rozdíly mezi jednotlivými arabskými zeměmi. Bude se zabývat tím, jak se obyvatelé arabského světa oblékají, jakou mají gastronomii a jaké slaví svátky. Součástí přednášky budou ukázky arabského písma a arabské literatury (např. Příběhů Tisíce a jedné noci). V neposlední řadě se účastníci kursu naučí psát několik písmen arabské abecedy a také si osvojí pár arabských slovíček.

 

název kurzu:

Letem světem archeologie

 
pedagog: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. a další členové ÚPA
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii
datum: čtvrtek 8.11.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 1. patro, místnost č. 148
anotace: Kromě stručné přednášky o charakteru a významu archeologie je pro účastníky kurzu připraven program různých aktivit, které přibližují život člověka v pravěku a středověku

 

název kurzu:

Jak vyzrát na anglická slovíčka?

 
pedagog: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. a Mgr. Jiřina Dunková
pořádající pracoviště: Ústav anglického jazyka a didaktiky
datum: pondělí 12.11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Proč se některá slovíčka učí hůře a jiná lépe? Co nám může pomoci lépe si slovíčka pamatovat, když klasické slovníčky nefungují? Jsou mezi slovy nějaké vztahy, které nám k tomu mohou pomoci? Jak se v angličtině tvoří nová slova a můžeme si někdy vymyslet vlastní slovíčko? Co dělat, když nějaké slovo člověk nezná a nutně se potřebuje vyjádřit?
Pomocí praktických a zábavných aktivit s žáky během workshopu zkusíme najít odpovědi na tyto a další otázky. Implicitně se tak účastníci seznámí s poznatky z lexikologie, lingvistické sémantiky, aplikované lingvistiky a neurolingvistiky.

 

název kurzu:

Letem světem archeologie

 
pedagog: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. a další členové ÚPA
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii
datum: čtvrtek 15.11.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, 1. patro, místnost č. 148
anotace: Kromě stručné přednášky o charakteru a významu archeologie je pro účastníky kurzu připraven program různých aktivit, které přibližují život člověka v pravěku a středověku

 

název kurzu:

Písařská škola ve starém Egyptě

pedagog: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 19.11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Teoretické i praktické zasvěcení do tajů egyptského písma a písařských škol

 

název kurzu:

Egyptská cesta na Onen svět

pedagog: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. a doc. Jiří Janák, Th.D.
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 26.11.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Přednáška ozřejmí egyptské představy o životě, smrti a cestě na Onen svět.

 

název kurzu:

Všední den ve starověkém Řecku

pedagog: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, Ph.D., Bc. Johana Tlustá
pořádající pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii
datum: pondělí 3.12.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 3. patro
anotace: Starověké Řecko to nejsou jenom hrdinní bojovníci, krásné stavby a olympijské disciplíny. Co víme o každodenním životě jeho obyvatel? A jaký příběh nám o něm může povědět archeologie? Co jedli Řekové k obědu? Jak vypadalo antické divadlo a dokážete si v něm zahrát hlavní roli? Víte, co je to takový strigil a k čemu se používal? Jak těžké je skákat do dálky se závažím?
S námi se o životě starých Řeků dozvíte spoustu věcí, které jste ve škole určitě neslyšeli a ještě se u toho pořádně zahřejete! Kurz kombinuje výkladovou část s tematickými aktivitami.

 

název kurzu:

Pověz mi to rukama

pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
datum: pondělí 7.1.2019
čas: 16:30–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P423
anotace: Během přednášky se žáci hravou formou dozvědí, kdo jsou neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se některé základní znaky z českého znakového jazyka.

 

název kurzu:

Pověz mi to rukama

pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
datum:  úterý 8.1.2019
čas: 16:30–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P423
anotace: Během přednášky se žáci hravou formou dozvědí, kdo jsou neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se některé základní znaky z českého znakového jazyka.

 

Bezpečná plavba internetem

pedagog: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: pondělí 14.1.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. P016
anotace: Vyplujte s námi na rozbouřené moře internetu a naučte se bezpečně zacházet se sítí. Naučíte se pravidla, která vám zachrání vaši virtuální kůži. Sžijete se s procesem kritického myšlení a jeho aplikací na vyhledávání informací. A povedete diskuzi o kladech a záporech moderních technologiích se studenty informační vědy Filozofické fakulty UK.

 

název kurzu:

Promoce | slavnostní zakončení semestru

datum: středa 31. 1.
čas: 16:00–17:00
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 300
anotace: Neformální zakončení semestru je určeno všem dětem (včetně doprovodu), které se v uplynulém semestru zúčastnily alespoň jednoho kurzu. Na akci je třeba se přihlásit stejným způsobem jako na běžné kurzy nejpozději týden před akcí. Kapacita není omezena.