Dětská univerzita FF UK | LS 2016/2017

letní semestr 2016/2017

pondělí 13. 3. Z Olympu na olympiádu: starověké Řecko 3.–5. třída ZŠ
středa 22. 3. Cesta do hlubin učitelovy duše 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
sobota 25. 3. Nakoukni Youtube pod pokličku… 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 30. 3. Odkud se berou slova 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
čtvrtek 6. 4. Letem světem archeologie 3.–5. třída ZŠ
pondělí 10. 4. Staroegyptské příběhy o stvoření 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
pondělí 24. 4. Staroegyptské příběhy o stvoření 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 27. 4. Letem světem archeologie 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
úterý 2. 5. Průkopníci českého filmu 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 11. 5. Komu a jak pomáhá sociální práce? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
čtvrtek 18. 5. Pověz mi to rukama 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
úterý 23. 5. Filmová groteska 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 15. 6. Slavnostní zakončení

 

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

 

Z Olympu na olympiádu: starověké Řecko

Sofie_15_1

pedagogové: doc. Peter Pavúk, PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, PhD.
pořádající pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii FF UK
datum: pondělí 13. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, m. č. 16 (přízemí)
Jak žili a co jedli staří Řekové a v čem byli opravdu dobří? K čemu byl sportovcům olivový olej? Věděli jste, že řečtí bohové byli často docela zlomyslní? Až vzplane olympijská pochodeň naší vědecké olympiády, dozvíte se o životě starých Řeků mnoho zajímavostí, které ve školních učebnicích nenajdete. Povíme si o jejich běžném životě, o historii olympijských her, poznáte antické bohy a zjistíte, že antické sochy vůbec nebyly nudné. Během přednášky se z vás stanou sportovci, kuchaři i umělci. Kdo z vás nakonec získá olympijské zlato?
Přednáška bude probíhat formou workshopu, který kombinuje výkladovou část s různými aktivitami.

 

Cesta do hlubin učitelovy duše

Sofie_15_2

pedagogové: Mgr. Markéta Pelzová, Mgr. Michaela Chocholoušová
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky FF UK
datum: středa 22. 3.
čas: 16:30–18:00
kapacita: 15 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, Praha 1, m. č. C135

Jaký by měl být učitel? Co by měl umět? Co ovlivňuje, zda je učitel efektivní a úspěšný? Přijďte se s námi podívat do tajů učitelovy duše a s pomocí videoukázek ji důkladně prozkoumat.

 

Nakoukni Youtube pod pokličku…

Sofie_15_6

pedagogové: PhDr. Radka Římanová, Ph.D., a studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
datum: sobota 25. 3.
čas: 9:00–13:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Areál Jinonice UK – Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5; sraz u vrátnice

Téma kurzu je zaměřeno na seznámení se s platformu YouTube. V úvodu si vysvětlíme, co je to server Youtube a co zpřístupňuje. Ukážeme si, jaké typy videosouborů YouTube povoluje svým uživatelům zhlédnout či nahrát (od videoklipu přes hudební videa, krátká originální videa, vzdělávací videa apod.). Dotkneme se etiky a bezpečnosti v prostoru YouTube. V praktické části kurzu si děti navrhnou scénář krátkého videa vzdělávacího charakteru a podle něj natočí vlastní video tak, aby splňovalo etické a bezpečnostní zásady pro sdílení obsahu v internetovém prostředí YouTube.

 

Odkud se berou slova

Sofie_postavicka_bar_web

pedagog: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
datum: čtvrtek 30. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, m. č. 104 (1. patro)

Přednáška seznámí zájemce přístupnou formou se zajímavostmi týkajícími se původu slov. Účastníci si zkusí odhadnout původ některých slov, seznámí se s lidovou etymologií a zajímavými významovými posuny a také s některými kuriózními procesy, jimiž nová slova vznikají.

 

Letem světem archeologie

Sofie_15_3

pedagogové: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., a další členové Ústavu pro archeologii FF UK
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii FF UK
datum: čtvrtek 6. 4.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148

Kromě stručné přednášky o charakteru a významu archeologie je pro účastníky kurzu připraven program různých aktivit, které přibližují život člověka v pravěku a středověku. Ukážeme originální archeologické nálezy, předvedeme nejstarší způsob drcení obilí a naučíme péct placky z jednoduchého těsta atd.

 

Staroegyptské příběhy o stvoření

  Sofi_0004_bar_web
pedagog: Mgr. Marie Peterková Hlouchová
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav FF UK
datum: pondělí 10. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, m. č. 16

Staří Egypťané si vytvořili několik představ o tom, jak byl stvořen svět. Existují tři základní verze příběhu o stvoření, které jsou pojmenovány podle náboženských středisek, ve kterých je vytvořili kněží. V přednášce shrneme tyto představy, zmíníme i některé další, méně známé. Kromě toho si děti samy budou moci vyzkoušet vytvořit vlastní egyptský svět, číst staroegyptské hieroglyfy a plnit s tím spojené další zajímavé aktivity.

 

Staroegyptské příběhy o stvoření

Sofi_0004_bar_web

pedagog: Mgr. Marie Peterková Hlouchová
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav FF UK
datum: pondělí 24. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 16
Staří Egypťané si vytvořili několik představ o tom, jak byl stvořen svět. Existují tři základní verze příběhu o stvoření, které jsou pojmenovány podle náboženských středisek, ve kterých je vytvořili kněží. V přednášce shrneme tyto představy, zmíníme i některé další, méně známé. Kromě toho si děti samy budou moci vyzkoušet vytvořit vlastní egyptský svět, číst staroegyptské hieroglyfy a plnit s tím spojené další zajímavé aktivity.

 

Letem světem archeologie

Sofie_15_3

pedagogové: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., a další členové Ústavu pro archeologii FF UK
pořádající pracoviště: Ústav pro archeologii FF UK
datum: čtvrtek 27. 4.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Celetná 20, 1. patro, m. č. 148

Kromě stručné přednášky o charakteru a významu archeologie je pro účastníky kurzu připraven program různých aktivit, které přibližují život člověka v pravěku a středověku. Ukážeme originální archeologické nálezy, předvedeme nejstarší způsob drcení obilí a naučíme péct placky z jednoduchého těsta atd.

 

Průkopníci českého filmu

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (FF UK), MgA. Jiri Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií FF UK
datum: úterý 2. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429 (4. patro – pouze výtahem nebo po zadním schodišti)

Víte, kdy byl natočen první český film? A kdo v něm hrál? A kde se promítal? A kdy na tom prodělal peníze? A víte, kdo byl první český komik a kdo byla první česká filmová hvězda? To vše se dozvíte na naší neobyčejné přednášce. Neobyčejné proto, že bude doplněna také praktickou dílnou, ve které si zahrajeme na filmaře.

 

Komu a jak pomáhá sociální práce?

 Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.
pořádající pracoviště: Katedra sociální práce FF UK
datum: čtvrtek 11. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 300 (3. patro)

Cílem kurzu je podnítit u žáků kritické přemýšlení o realizaci sociální politiky a praktické realizaci sociální práce. Seznámí se se způsoby, kterými řeší sociální práce a politika důsledky společenských nerovností a sociálního vyloučení. Získají základní vhled do činností sociálního pracovníka vůči různým cílovým skupinám.

 

Pověz mi to rukama

sofie_info_bar

pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., a studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
datum: čtvrtek 18. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 421 (4. patro – pouze výtahem nebo po zadním schodišti)

Během přednášky se žáci hravou formou dozvědí, kdo jsou neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se některé základní znaky z českého znakového jazyka.

 

Filmová groteska

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (FF UK), MgA. Jiri Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií FF UK
datum: úterý 23. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429 (4. patro – pouze výtahem nebo po zadním schodišti)

Víte, co to je filmová groteska? A proč se jí už 120 let smějeme? Kdo to byl Charlie Chaplin možná víte, ale víte také, kdo to byl Emil Artur Longen? To vše se dozvíte na naší humorné přednášce, která bude doplněna o dílnu, ve které si zahrajeme na filmaře.

 

Slavnostní zakončení

datum: čtvrtek 15. června