Dětská univerzita FF UK | LS 2014/2015

letní semestr 2014/2015

18. března 2015 Za tajemstvím pohádek a pověstí foto: Jiří Stibor
21. března 2015 Do virtuálních hlubin e-knihovny Městské knihovny v Praze foto: Hana Bednářová
24. března 2015 Stepní bojovníci – historie a kultura asijských nomádů foto: Martin Hundák
2. dubna 2015 Indiánské písmo foto: Martin Hundák
14. dubna 2015 Není Člověk jako Člověk foto: Martin Hundák
16. dubna 2015 Za tajemstvím lidské řeči foto: Martin Hundák
20. dubna 2015 Hrdinové trójské války aneb cesta tam a zase zpátky foto: Martin Hundák
22. dubna 2015 Výprava do školy minulosti foto: Martin Hundák
29. dubna 2015 Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. foto: Martin Hundák, Hana Bednářová
13. května 2015 Gaudeamus igitur foto: Jiří Stibor

Za tajemstvím pohádek a pověstí Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie FF UK
datum: 18. března 2015
Přednáška se interaktivním způsobem zabývá původem, historií a původním významem nejznámějších lidových pohádek a pověstí. Úvodem představí trojici známých pohádek – O Červené karkulce, O Jeníčkovi a Mařence a o Popelce; následná seminární část umožní dětským studentům na základě odborných folkloristických katalogů vyhledat původ a dozvědět se zajímavá fakta o historii jakékoli pohádky či pověsti, na kterou si vzpomenou. Dětští studenti si mohou na seminární část přinést svojí oblíbenou pohádkovou knížku, tak aby ostatním usnadnili pochopení děje jimi vybrané pohádky.Přednáška se může uskutečnit ve dvou modech: ve stylovém prostředí stálé expozice Národopisného muzea-Musaionu věnovaného tradiční lidové kultuře venkova, nebo v posluchárně Ústavu etnologie FF UK v Celetné 20 (bez vstupního poplatku do muzea).

Do virtuálních hlubin e-knihovny Městské knihovny v Praze FF-9591-version1-sofie_uisk_small
pedagogové: PhDr. Radka Římanová; studenti: Sára Kulová, Iveta Svobodová, Jana Křížová, Karel Matějka
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
datum: 21. března 2015
Navštivte s námi bájné hlubiny virtuálního knižního světa. Zábavnou formou se dozvíte základní informace o e-knihách a čtečkách e-knih. Naučíte se vyhledávat volně přístupné e-knihy v katalogu Městské knihovny v Praze a dozvíte se jak si je přečíst. Také budete mít možnost vyzkoušet si čtečku “na vlastní kůži”.Akce je připravena v rámci předmětu Informační a knihovnické služby v projektu Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231 Projekt Operačního programu Praha Adaptabilita, Prioritní osa OP: Modernizace počátečního vzdělávání 3 viz webové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Stepní bojovníci – historie a kultura asijských nomádů Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie FF UK
datum: 24. března 2015
Přednáška se bude zabývat historií a materiální a duchovní kulturou stepních kočovníků, zejména z oblasti střední Asie. Pozornost bude zaměřena především na proslulého mongolského vojevůdce Čingischána. Součástí přednášky bude možnost prohlédnout si artefakty související s tématem.

Indiánské písmo Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: PhDr. Zuzana Korecká, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie FF UK
datum: 2. dubna 2015
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače/posluchačky se systémy písma indiánů s možností vyzkoušet si jednoduchý zápis. Představeny budou obrazy v písmu indiánů Severozápadního pobřeží Severní Ameriky, petroglyfy jihoamerických indiánů, důraz bude kladen na jediné písmo z oblasti Mesoameriky, jakým je písmo piktografické – obrázkové Aztéků a Mixtéků a písmo hieroglyfické starých Mayů. Posluchači si budou moci vyzkoušet zápis jednoduchého mayského glyfu jako znak pro Jaguára – Balam.

Není Člověk jako Člověk Sofie_postavicka_bar_web
pedagog: Mgr. Nina Seyčková
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
datum: 14. dubna 2015
Existovali lidé před člověkem? Jak žili naši předkové? Máme s nimi něco společného? Co jedli, kde bydleli a jak se dorozumívali? Pokud se ptáte na stejné otázky, odpovědi vám dá workshop v Hrdličkově muzeu člověka. Čekají vás nejen příběhy našich předků, ale i slavných archeologických nálezů.

 

Za tajemstvím lidské řeči sofie_fonetická_bar
pedagogové: doc. Radek Skarnitzl, Mgr. Pavel Šturm
pořádající pracoviště: Fonetický ústav FF UK
datum: 16. dubna 2015
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Prostě mluvíme. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled – či poslech – mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

Hrdinové trójské války aneb cesta tam a zase zpátky Sofie_postavicka_bar_web
tento kurz je určen pro děti navštěvující 6.–9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
pedagog: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav řeckých a latinských studií FF UK
datum: 20. dubna 2015
Přednáška podává přístupnou formou příběhy hrdinů trójské války – co o nich můžeme říci a odkud to víme.

Výprava do školy minulosti Sofie_postavicka_bar_web
pedagogové: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky FF UK
datum: 22. dubna 2015
Copak asi měla paní učitelka v kabinetu před 100 lety? Co se museli žáci dříve učit? Jaké byly tresty za lenost a zlobení? Jak vypadaly učebnice a jiné školní pomůcky v dávné minulosti? Jaké vysvědčení si domů nosily naše prababičky? To a mnohem více se dozvíte, vydáte-li se s námi na výpravu do školy minulosti… A že se nebudete v naší škole nudit, to vám zaručujeme!

Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. FF-9591-version1-sofie_psychologie_small
pedagogové: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., a studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
datum: 29. dubna 2015
Během přednášky se děti dozvědí vybrané zajímavosti ze života neslyšících lidí. Naučí se několik znaků českého znakového jazyka, ale vyzkouší si o odezírání, komunikaci s tlumočníkem nebo „tiché tleskání“.

Gaudeamus igitur Sofi_0007_bar_web
datum: 13. května 2015
Slavnostní ukončení Dětské univerzity FF UK za účasti paní děkanky a předání diplomů účastníkům, na něž jsou zváni všichni malí studenti, jejich rodiče a přátelé.