Dětská univerzita FF UK | LS 2017/2018

letní semestr 2017/2018

pondělí 5. 3. Luštění mayských hieroglyfů 6.–9. třída ZŠ
pondělí 12. 3. Předkolumbovská Amerika 3.–5. třída ZŠ
pondělí 19. 3. Kyberbezpečnost a digitální stopa pro digitální benjamínky 3.–5. třída ZŠ
sobota 24. 3. Pavoučci na síti 3.–5. třída ZŠ
pondělí 26. 3. Contemporary Female Sculptors 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 5. 4. Pověz mi to rukama 6.–9. třída ZŠ
pondělí 9. 4. Bohové a bohyně starých Egypťanů 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 12. 4. Na den starověkým Řekem 3.–5. třída ZŠ
pondělí 16. 4. Etiketa pro chlapce i dívky I. 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 19. 4. Co můžu internetu říct? děti do 11 let
pondělí 23. 4. Den na archeologickém výzkumu v Egyptě 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 26. 4. Průkopníci českého filmu 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 3. 5. … a proč se tomu říká tchoř? 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 10. 5. Cesta k počátkům jazyka 6.–9. třída ZŠ
pondělí 14. 5. Čeština pod lupou 6.–9. třída ZŠ
pondělí 21. 5. Etiketa pro chlapce i dívky II. 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 24. 5. Řidičák na internet aneb Bezpečně a spolehlivě online dálnicí děti 11–14 let
pondělí 28. 5. Odkud se berou slova 6.–9. třída ZŠ
pondělí 4. 6. Jak se dělá učebnice češtiny pro cizince – workshop 6.–9. třída ZŠ
čtvrtek 7. 6. Nebezpečné počítače aneb Jak poznáme kyberšikanu děti 11–14 let
pátek 8. 6. Promoce | slavnostní zakončení semestru
všichni

 

Registrace na jednotlivé kurzy probíhá na e-mailu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

podrobnosti k přihlašování

 

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během přihlášení dítěte na daný kurz.

 

Luštění mayských hieroglyfů

Sofie_15_4

pedagog: Mgr. Eleni Dimelisová
pořádající pracoviště: Středisko ibero-amerických studií
datum: pondělí 5. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Nejdříve na účastníky kurzu čeká krátká přednáška, která posluchače seznámí s mayskou civilizací. Posléze bude následovat hieroglyfický workshop, kde se účastníci promění v luštitele a zkusí si vyluštit některé mayské hieroglyfy.

 

Předkolumbovská Amerika

Sofie_postavicka_bar_web

pedagog: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
pořádající pracoviště: Ústav etnologie
datum: pondělí 12. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Kurz bude zaměřen na kultury, které existovaly na území Ameriky před příchodem Evropanů.

 

Kyberbezpečnost a digitální stopa pro digitální benjamínky

sofie_info_bar

pedagog: PhDr. Radka Římanová, Ph.D., a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: pondělí 19. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111

Svět internetu je plný informací o všem, co nás jen může napadnout. Dozvíme se, jak uvařit dobrý oběd, co hrají v divadle a jaký sportovec právě vyhrál na olympiádě. V síti informací však mohou také uvíznout ti, kteří si do něj pro zprávy přicházejí. Odborně se tomu říká „digitální stopa“ a díky ní lze vypátrat mnoho zajímavostí, o každém, kdo se k internetu někdy připojil. Díky této stopě můžeme najít ztraceného pejska nebo kamaráda. Někdy se však po naší stopě může vydat i ten, koho bychom si nikdy za kamaráda nevybrali. Jak se tedy chovat na internetu bezpečně a rozumně?

 

Pavoučci na síti

sofie_info_bar

pedagog: PhDr. Radka Římanová, Ph.D., a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: sobota 24. 3.
čas: 09:00–13:00
kapacita: 15 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Areál Jinonice UK – Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5; sraz u vrátnice
Kniha: malá nebo velká, tlustá i tenká, zajímavá a naučná. Jaká je vaše nejoblíbenější? A jak samotná kniha vznikne? Na začátku všeho je myšlenka, kterou přeneseme na papír. Každý ví, že bez obrázků není žádná kniha úplná a už vůbec není hezká, takže na ten papír přidáme i pěkné obrázky. Těm v knize říkáme ilustrace. Teď máme papíry, na nich text a obrázky, ale co se děje s knihou dál? Pojďme si spolu vyzkoušet, jak taková kniha vzniká. Zjistíme, jak si umíme poradit s hledáním informací a jak jsme šikovní při výrobě vlastní knihy. Společně prohledáme internetovou síť a najdeme zajímavosti o pavoučcích, ze kterých napíšeme text, domalujeme obrázky a nakonec si list za listem knihu sami sestavíme a řádně podepíšeme.

 

Contemporary Female Sculptors

Sofie_translatologie

pedagogové: Mgr. Terezie Límanová, M.A.
pořádající pracoviště: Jazykové centrum
datum: pondělí 26. 3.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
US, GB most important 20th century female sculptors, their life, work, philosophy. Seminář bude veden v angličtině a zaměří se na významné autorky, jejichž objekty jsou zřetelné a jasně interpretovatelné. Setkání pojaté vizuálně, s využitím humoru a gest, se přizpůsobí věku a jazykové úrovni dětí, bez ohledu na gramatickou správnost projevu. Děti budou pracovat s pomocí připravených podkladů (např. seznam adjektiv a substantiv) a na jejich základě přiřazovat, popisovat, komentovat nebo vyjadřovat pocity. Využívat se budou opakující větné struktury a mezinárodní výrazy.

 

Pověz mi to rukama

Sofie_15_2

pedagog: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. + studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících
pořádající pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
datum: čtvrtek 5. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro; nejlépe dostupné výtahem)
Během přednášky se žáci hravou formou dozvědí, kdo jsou neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se některé základní znaky z českého znakového jazyka.

 

Bohové a bohyně starých Egypťanů

Sofie_15_3

pedagog: doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 9. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Přednáška je zaměřena na téma staroegyptského náboženství. Posluchači se v ní dozní, jak a proč staří Egypťané zobrazovali své bohy a bohyně, co si o nich mysleli, jaké vlastnosti jim připisovali a jak a proč je uctívali.

 

Na den starověkým Řekem

Sofie_15_1

pedagogové: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, Ph.D., Bc. Johana Tlustá
pořádající pracoviště: Ústav klasické archeologie
datum: čtvrtek 12. 4.
čas: 16:00–18:00
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Celetná 20, 3. patro místnost č. 343
Jací byli starověcí Řekové a co můžou archeologové zjistit o jejich běžném životě? Byly všechny antické sochy bílé? Myslíte, že je těžké skákat do dálky se závažím? A dokázali byste si tipnout, k čemu potřebovali sportovci olivový olej?
S námi se o životě starých Řeků dozvíte mnoho zajímavostí, které ve školních učebnicích nenajdete a ještě se u toho pořádně protáhnete. Kdo z vás nakonec získá věnec, než zhasně olympijská pochodeň?
Přednáška bude probíhat formou workshopu, který kombinuje krátkou výkladovou část s tematickými aktivitami.

 

Etiketa pro chlapce i dívky I.

Sofie_postavicka_bar_web

pedagog: Mgr. Veronika Novotná
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky
datum: pondělí 16. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Žáci se seznámí se základy etikety. Naučí se základům slušného chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Kurz pomůže žákům 1. stupně ZŠ rozvíjet jejich dobré vlastnosti a vytvářet u nich správné návyky chování.

 

Co můžu internetu říct?

sofie_info_bar

pedagog: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: čtvrtek 19. 4. 2018
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 1. stupeň ZŠ, děti do 11 let
místo konání: Areál Jinonice UK – Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5; sraz u vrátnice
Ačkoli pravidla sociálních sítích vylučují z jejich užívání mladší žáky, mnoho z nich již má s Facebookem zkušenost, a nebo se na vstup do něj těší. Dostávají se k nim informace o tom, co všechno pěkné lze na internetu zažít, s kým zajímavým se seznámit a propojit, a zároveň slyší i o tom, jak je to prostředí, kterému by se spíš měli vyhnout. Internet je tak bezpečný, jak bezpečně se na něm budeme chovat. Připomíná zamrzlý rybník, kde se dá krásně bruslit, ale nerozumný bruslař se může dočkat i nepříjemné koupele. Přednáška je koncipována jako hra na Facebook, děti se dozvědí o tom, co znamená mít na FB účet, jak bezpečně se v něm pohybovat. Nezapomeneme si připomenout ani to, že kromě virtuálního světa stále ještě žijeme ve světě veskrze reálném.

 

Den na archeologickém výzkumu v Egyptě

Sofie_15_3

pedagog: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav
datum: pondělí 23. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111

Archeologický výzkum na královském pyramidovém pohřebišti v Abúsíru je velmi důležitým zdrojem informací pro naše znalosti o době stavitelů pyramid, o tom jak byly pyramidové komplexy stavěny, jak vypadaly hrobky, kdo v nich byl pohřben, o královské rodině, o tom jak fungovaly královské zádušní kulty i o tom jaké měli Egypťané představy o svém posmrtném životě.

 

Průkopníci českého filmu

Sofie_15_5

pedagogové: Mgr. MgA Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D., MgA. Jiří Forejt
pořádající pracoviště: Katedra filmových studií
datum: čtvrtek 26. 4.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 429 (4. patro; nejsnáze dostupné výtahem)
Víte, kdy byl natočen první český film? A kdo v něm hrál?
A kde se promítal? A kdy na tom prodělal peníze? A víte, kdo byl první český komik a kdo byla první česká filmová hvězda? To vše se dozvíte na naší neobyčejné přednášce. Neobyčejné proto, že bude doplněna také praktickou dílnou, ve které si zahrajeme na filmaře.

 

… a proč se tomu říká tchoř?

sofie_info_bar

pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: čtvrtek 3. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 3.–5. třída ZŠ
místo konání: Hybernská 4, Praha 1
Jak vznikají slova a proč je ten pravopis taková bestyje?

 

Cesta k počátkům jazyka

Sofie_15_2

pedagog: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav srovnávací jazykovědy
datum: čtvrtek 10. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: Hybernská 4, Praha 1
Jak mluvili naši předkové před tisíci lety? A jak se na to dá přijít – jak funguje archeologie jazyka a kde se vykopává?

 

Čeština pod lupou

Sofie_postavicka_bar_web

 pedagog: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.
 pořádající pracoviště: Ústav Českého národního korpusu
 datum: pondělí 14. 5.
 čas: 16:00–17:30
 kapacita: 20 dětí
 kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
 místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Jaké je nejčastější české slovo? Používají některá slova častěji muži, nebo ženy? Kde v České republice neuslyšíte nikoho říct vokno? Liší se nějak význam slov statečný a odvážný? Který z českých spisovatelů si oblíbil slovo kočenka? Víte, že na všechny tyto otázky (a mnoho dalších) dokáže snadno a rychle odpovědět Český národní korpus a jeho bezplatné on-line nástroje? Přijďte se poučit i pobavit o češtině jinak a zjistěte, že čeština není jen pravopis!

 

Etiketa pro chlapce i dívky II.

Sofie_postavicka_bar_web

pedagog: Mgr. Veronika Novotná
pořádající pracoviště: Katedra pedagogiky
datum: pondělí 21. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 30 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Žáci se seznámí se základy etikety. Naučí se základům slušného chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Kurz pomůže žákům 2. stupně ZŠ rozvíjet jejich dobré vlastnosti a vytvářet u nich správné návyky chování.

 

Řidičák na internet aneb Bezpečně a spolehlivě online dálnicí

sofie_info_bar

pedagog: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: čtvrtek 24. 5. 2018
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 2. stupeň ZŠ, děti 11–14 let
místo konání: Areál Jinonice UK – Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5; sraz u vrátnice
Tři měsíce trvá, než se může žák autoškoly vydat sám na dálnici. A to se učí pohybovat jen mezi dvěma bílými pruhy a poznat červenou barvu. Na online dálnici vstupuje každým dnem mnoho a mnoho lidí. Často bez znalosti pravidel, rizik i možností. Připojit se k internetu je tak snadné, že na to přece není nutné mít žádný řidičák… Ale tušíme, co všechno nás tam může potkat? Co je to phishing? Jaké epidemie způsobují počítačové viry? Jakým kouzlem se ubránit trollům? Jak se nezamotat do vláken sociálních sítí? Přijďte si o tom všem podiskutovat se studenty informační vědy Filozofické fakulty UK.

 

Odkud se berou slova

sofie_info_bar

pedagog: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
datum: pondělí 28. 5.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 25 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Přednáška seznámí zájemce přístupnou formou se zajímavostmi týkajícími se původu slov. Účastníci si zkusí odhadnout původ některých slov, seznámí se s lidovou etymologií a zajímavými významovými posuny a také s některými kuriózními procesy, jimiž nová slova vznikají.

 

Jak se dělá učebnice češtiny pro cizince – workshop

sofie_info_bar

pedagogové: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.; Bc. Barbora Votýpková
pořádající pracoviště: Ústav bohemistických studií a Ústav českého jazyka a teorie literatury
datum: pondělí 4. 6.
čas: 16:00–17:30
kapacita: 15 dětí
kategorie: 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 111
Během workshopu si vyzkoušíte, jak byste připravili učebnici češtiny pro spolužáky 2. stupně ZŠ, kteří přišli do ČR ze zahraničí a teprve se česky učí. V úvodu workshopu si ukážeme několik učebnic češtiny pro žáky a prodiskutujeme, jaké materiály pro učení se cizímu jazyku se vám líbí a jaké ne. Následně se společně pokusíme o přípravu lekce češtiny v učebnici. Budeme se těšit na to, co byste do ní zařadili a jak byste vytvořili zajímavé úkoly a cvičení. Pokud máte nějakou svou oblíbenou učebnici cizího jazyka (angličtiny, němčiny, francouzštiny atd.), neváhejte si ji vzít s sebou!

 

Nebezpečné počítače aneb Jak poznáme kyberšikanu

sofie_info_bar

pedagog: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. a její studenti
pořádající pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví
datum: čtvrtek 7. 6. 2018
čas: 16:00–17:30
kapacita: 20 dětí
kategorie: 2. stupeň ZŠ, děti 11–14 let
místo konání: Areál Jinonice UK – Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříže 8, Praha 5; sraz u vrátnice
Všichni se shodneme, že počítač je náš velký pomocník a bez něj bychom už žít nedokázali. Přináší nám mnoho dobrého a užitečného. Ale jako každý nástroj v lidských rukou může být i počítač nástrojem páchání kriminálních činů. A začíná to tak nevinně… Pojem „kyberšikana“ už patří do běžného slovníku dnešního policisty, učitele, rodiče i žáka. Není to nic jiného, než byla šikana, se kterou se potkávaly generace před námi. Ale v situaci, kdy se pachatel může schovat za monitor počítače a zasahuje jiného, který je také sám se svým počítačem, může napáchat mnoho škody. Přednáška je dalším příspěvkem k tomu, jak se kyberšikaně bránit a jak odolat svodům malinko si pomocí počítače vyzkoušet někoho potrápit. Pohled studentů oboru informační věda nabízí řešení pomoci znalostí, tj. když znám zbraně svého nepřítele, tak se proti nim dokážu i ubránit.

 

název kurzu:

Promoce | slavnostní zakončení semestru

datum: pátek  8. 6.
čas: 16:00–17:00
místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova FF UK, místnost č. 131
anotace: Neformální zakončení semestru je určeno všem dětem (včetně doprovodu), které se v uplynulém semestru zúčastnily alespoň jednoho kurzu. Na akci je třeba se přihlásit stejným způsobem jako na běžné kurzy nejpozději týden před akcí. Kapacita není omezena.

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK má za sebou úspěšně 10 semestrů!

V letním semestru akademického roku 2017/2018 bylo připraveno devět kurzů pro mladší a jedenáct pro starší školáky. Desátým semestrem projektu prošlo celkem 115 dětí.

Pro mladší děti (3.–5. třída) jsme přichystali například návštěvu předkolumbovské Ameriky a starověkého Řecka, zavítali jsme mezi egyptské bohy a bohyně, podívali jsme se na počátky českého filmu i ke kořenům jazyka, jsou nám jasnější pravidla společenského chování a také jsme se dozvěděli o některých nástrahách internetu.

Starší děti (6.–9. třída) luštily hieroglyfy, pobyly den na archeologickém výzkumu v Egyptě, popovídaly si rukama, když si osvojovaly základy českého znakového jazyka, vyráběly učebnici češtiny pro cizince, pořádně jsme si posvítili na češtinu, na pravidla pohybu na internetu i na etiketu.

V tomto semestru patří velké poděkování Ústavu informačních studií a knihovnictví, jehož studenti si pod vedením doktorky Radky Římanové připravili sérii pěti kurzů o bezpečnosti pohybu na internetu: Kyberbezpečnost a digitální stopa pro digitální benjamínky, Pavoučci na síti, Co můžu internetu říct?, Řidičák na internet aneb Bezpečně a spolehlivě online dálnicí, Nebezpečné počítače aneb Jak poznáme kyberšikanu.

Slavnostní zakončení desátého semestru projektu Hledá se Sofie proběhlo 8. června 2018 v aule. Děti obdržely z rukou paní proděkanky Pazlarové dárky a diplomy.

Kurzy pro zimní semestr 2018/2019 budou zveřejněny v průběhu září 2018.