Den otevřených dveří FF UK 2020

PROGRAM dle abecedy (vhodné pro mobily) | DOD 2020

PROGRAM dle času a místností (PDF) | DOD 2020

Místnost Čas Programy / Obory *
104 12:00

Anglický jazyk (NMgr.), English Language and Linguistics (NMgr.), Anglofonní literatury a kultury (NMgr.)

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur

13:00

Středoevropská studia – Romistika (Bc.)

Katedra středoevropských studií

  14:00

Asijská studia – Vietnamistika (Bc.)

Ústav asijských studií

  15:00

Egypt a Přední východ ve starověku (Bc.)

Český egyptologický ústav

16:00

Český jazyk a literatura (NMgr.), Český jazyk – specializační studium (NMgr.), Učitelství ČJ a literatury pro střední školy (NMgr.)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky

Místnost Čas Programy / Obory
131
aula
10:00

Anglistika – amerikanistika (Bc.), AJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur

11:00 obecné informace o přijímacím řízení 2020/2021
(proděkan Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.)
12:00

Andragogika a personální řízení (Bc., NMgr.)

Katedra andragogiky a personálního řízení

13:00

Český jazyk a literatura (Bc.), ČJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky

14:00

Politologie (Bc.), Politické teorie (NMgr.)

Ústav politologie

15:00 obecné informace o přijímacím řízení 2020/2021
(proděkan Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.)
16:00 Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (NMgr.),
Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (NMgr.)Ústav translatologie
17:00

Psychologie (Bc.), Psychologie (NMgr.)

Katedra psychologie

Místnost Čas Programy / Obory
200 10:00

Pedagogika (Bc., NMgr.), Sociální pedagogika (NMgr.)

Katedra pedagogiky

11:00

Historie – evropská studia (Bc.), Historie – obecné dějiny (NMgr.)

Ústav světových dějin

12:00

Historie (Bc.), Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin

13:00

Informační studia a knihovnictví (Bc.), Informace, média a knižní kultura (NMgr.), Studia nových médií (NMgr.)

Ústav informačních studií a knihovnictví

14:00 Historie – české dějiny v evropském kontextu (NMgr.), Učitelství historie pro střední školy (NMgr.) Ústav českých dějin
Historie – hospodářské a sociální dějiny (NMgr.)Ústav hospodářských a sociálních dějin
15:00

Sociologie (Bc., NMgr.)

Katedra sociologie

16:00

Sociální práce (Bc., NMgr.)

Katedra sociální práce

17:00

Dějiny umění (Bc., NMgr.)

Ústav pro dějiny umění

Místnost Čas Programy / Obory
209 10:00

Bohemistika pro cizince (Bc., NMgr.)

Ústav bohemistických studií

11:00

Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Slovakistika (Bc.), Středoevropská studia (NMgr.)

Katedra středoevropských studií

12:00

Veřejná správa a spisová služba (Bc.), Veřejná správa a spisová služba (NMgr.)

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

13:00

Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., NMgr.)

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

14:00

Asijská studia – Indologie (Bc., NMgr.)

Ústav asijských studií

15:00

Východoevropská studia (Bc., NMgr.)

Ústav východoevropských studií

16:00

Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.), RJ se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Učitelství RJ pro střední školy (NMgr.)

Ústav východoevropských studií

17:00

Iberoamerikanistika (NMgr.)

Středisko ibero-amerických studií

Místnost Čas Programy / Obory
217 10:00

Archeologie pravěku a středověku (Bc., NMgr.)

Ústav pro archeologii

11:00

Blízkovýchodní studia (Bc., NMgr.), Hebraistika a židovská studia (NMgr.)

Katedra blízkovýchodních studií

12:00

Germánská a severoevropská studia – Finština (Bc.), Germánská a severoevropská studia – Finská filologie (NMgr.)

Ústav germánských studií

13:00

Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika, modul norština (Bc.), Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika (NMgr.)

Ústav germánských studií

14:00

Religionistika (Bc.), Religionistika (NMgr.)

Ústav filosofie a religionistiky

15:00

Sinologie (Bc., NMgr.)

Katedra sinologie

16:00

Asijská studia – Koreanistika (Bc., NMgr.)

Ústav asijských studií

17:00

Logika (Bc., NMgr.)

Katedra logiky

Místnost Čas Programy / Obory
300 10:00

Francouzská filologie (Bc., NMgr.), FJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Učitelství FJ a literatury pro střední školy (NMgr.)

Ústav románských studií

11:00

Italianistika (Bc., NMgr.)

Ústav románských studií

12:00

Hispanistika (Bc., NMgr.), ŠJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Učitelství ŠJ a literatury pro střední školy (NMgr.)

Ústav románských studií

13:00

Portugalistika (Bc.)

Ústav románských studií

15:00

Filozofie (Bc., NMgr.)

Ústav filosofie a religionistiky

16:00

Estetika (Bc., NMgr.)

Katedra estetiky

Místnost Čas Programy / Obory
301 10:00

Filmová studia (Bc., NMgr.)

Katedra filmových studií

11:00

Germánská a severoevropská studia – Germanistika (Bc.), NJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Ústav germánských studií

12:00

Klasická archeologie (NMgr.)

Ústav pro klasickou archeologii

13:00

Etnologie a kulturní antropologie (Bc., NMgr.)

Ústav etnologie

14:00

Asijská studia – Japanologie (Bc., NMgr.)

Ústav asijských studií

15:00

Divadelní věda (Bc., NMgr.)

Katedra divadelní vědy

16:00

Obecná lingvistika (Bc., NMgr.)

Ústav obecné lingvistiky

17:00

Jihovýchodoevropská studia (Bc., NMgr.)

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Místnost Čas Programy / Obory
317 10:00

Řecká a latinská studia – Novořecká filologie, Řecká a latinská studia – ostatní specializace (Bc.), LJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Ústav řeckých a latinských studií

11:00

Řecká a latinská studia – všechny specializace (NMgr.), Učitelství LJ a literatury pro střední školy (NMgr.)

Ústav řeckých a latinských studií

12:00

Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.)

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

13:00

Germánská a severoevropská studia – Germanistika (NMgr.), Učitelství NJ a literatury pro střední školy (NMgr.)

Ústav germánských studií

14:00

Germánská a severoevropská studia – Nizozemština (Bc.), Nederlandistika (NMgr.)

Ústav germánských studií

15:00

Fonetika (Bc., NMgr.)

Fonetický ústav

16:00

Hudební věda (Bc., NMgr.)

Ústav hudební vědy

17:00

Komparatistika (NMgr.)

Ústav české literatury a komparatistiky

Místnost Čas Programy / Obory
423 11:00

Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.)

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

* Bc. = bakalářské studium  |  NMgr. = navazující magisterské studium
   Změna programu vyhrazena.