Fakulta

Den otevřených dveří

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze den otevřených dveří. V roce 2019 se Den otevřených dveří uskuteční v sobotu 12. ledna na hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 (Praha 1) a v budově FF UK v Celetné 20.

Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech budou připraveny i prezentace studentských spolků, představení produkce Vydavatelství FF UK a také Studentská kavárna a Studentská rada, kde si uchazeči mohou neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Harmonogram oborových prezentací DOD FF UK 2019

 

Prezentace a program minulého ročníku dne otevřených dveří