24 hodin s FF UK 2015

Filozofická fakulta UK nabízí středoškolským studentům možnost absolvovat odbornou stáž. Již čtvrtý ročník stáží s názvem 24 hodin s FF UK se uskutečnil v období od 15. 10. 2015 do 8. 1. 2016.

 

Katedry a ústavy, které přijímali středoškolské studenty na stáž 24 hodin s FF UK 2015:

Katedra andragogiky a personálního řízení Ústav filosofie a religionistiky
Katedra divadelní vědy Ústav hudební vědy
Katedra estetiky Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Ústav obecné lingvistiky
Katedra pedagogiky Ústav politologie
Katedra psychologie Ústav pro archeologii
Katedra sociální práce Ústav pro klasickou archeologii
Katedra středoevropských studií Ústav řeckých a latinských studií
Ústav Blízkého východu a Afriky Ústav světových dějin
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav východoevropských studií
Ústav českých dějin

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži minimálně 24 hodin. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Časové rozvržení může být například 3×8 hodin, 6×4 hodiny, 12×2 hodiny, účast na jednotlivých přednáškách apod.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu následující aktivity:

obecné informace o studiu a pracovišti, účast na přednáškách, seminářích či konferenci, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze na externí pracoviště.

Společně s projektem Léto s FF UK přispívají stáže k soustavné podpoře nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Kontakt: lenka.miksovska@ff.cuni.cz, 221 619 308, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK

Fotografie z posledních ročníků stáží: