24 hodin s FF UK 2014

Odborné stáže pro středoškolské studenty: 24 hodin s FF UK 2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze již potřetí nabídla středoškolským studentům možnost absolvovat odbornou stáž na vybrané katedře či ústavu. Odborné stáže probíhaly v období od 13. října až do 8. ledna 2015 na těchto pracovištích fakulty:

Fonetický ústav Ústav filosofie a religionistiky
Katedra andragogiky a personálního řízení Ústav hudební vědy
Katedra divadelní vědy Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Ústav obecné lingvistiky
Katedra logiky Ústav politologie
Katedra pedagogiky Ústav pro archeologii
Katedra sociální práce Ústav románských studií
Katedra středoevropských studií Ústav řeckých a latinských studií
Ústav Blízkého východu a Afriky Ústav světových dějin
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav východoevropských studií
Ústav českých dějin

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži celkem 24 hodin. Konkrétní časové rozvržení programu stáže bude záležet na domluvě s odborným školitelem. Časové rozvržení může být například 3×8 hodin, 6×4 hodiny, 12×2 hodiny apod.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu následující aktivity:

obecné informace o studiu a pracovišti, účast na přednášce či konferenci, aktivní účast na semináři, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze na externí pracoviště

 S případnými dotazy se prosím obracejte na Mgr. Lenku Horáčkovou z Oddělení přijímacího řízení vnějších vztahů FF UK (lenka.horackova@ff.cuni.cz, 221 619 308).