24 hodin s FF UK 2013

Na podzim 2013 probíhal druhý ročník odborných stáží pro středoškolské studenty s názvem 24 hodin s FF UK. Do aktivity se zapojilo čtrnáct kateder a ústavů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejichž zástupci účastníkům umožnili seznámit se s podobou vysokoškolského studia, přiblížili jim tematickou náplň vybraných oborů a představili unikátní informační zdroje.

Nikola Páleníčková, stážistka na Katedře divadelní vědyProjekt 24 hodin s FF UK 2013 navázal na pilotní ročník odborných stáží pro středoškolské studenty z roku 2012, kterého se zúčastnilo 24 stážistů. Druhý ročník absolvoval téměř dvojnásobný počet studentů. Katedry a ústavy vybíraly stážisty na základě motivačních dopisů, ve kterých uchazeči prezentovali svůj zájem o obor nebo konkrétní problematiku. Dle časových možností obou stran se náplň stáže dělila do několika úseků tak, aby bylo 24 hodin programu využito co nejefektivněji.

Kromě účasti na vybraných přednáškách a seminářích se stážisté mohli pod odborným vedením zapojit do vědecké činnosti fakultních pracovišť. Své zkušenosti popisuje Alžběta Vítková, stážistka na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace: „Byli jsme v Pardubicích v Městském muzeu, kde jsme sepisovali různé údaje o rukopisech z 18. století. Naším úkolem bylo ty knihy zkatalogizovat, spočítat strany, vyhledat poznámky. Bylo to napsané ve starém pravopise, dalo to hodně práce. Myslím, že to mi hrozně moc přineslo, že teď už budu vědět, jak na to.“

Kristýna Ondrouchová, stážistka na Katedře andragogiky a personálního řízeníVětšina zapojených ústavů a kateder nabídla svým stážistům rovněž účast na exkurzi. Studenti například nahlédli do keramické dílny Ústavu archeologie, podívali se na hradiště z předkeltské doby Na Farkách, do Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií nebo do domu sociální péče Hagibor, o jehož návštěvě vypráví Kristýna Ondrouchová, stážistka na Katedře andragogiky a personálního řízení: „Hagibor je hrozně zajímavé místo, je to péče o staré lidi přeživší holocaust. Byli jsme tam od devíti dopoledne asi do tří, takže jsme viděli celý jejich den a také jsme mohli mluvit s odborným personálem včetně paní ředitelky, která se nám věnovala asi dvě hodiny a vysvětlila nám celkovou filozofii toho domu.“

Matyáš Medek, stážista na Fonetickém ústavuOdborní školitelé z jednotlivých ústavů a kateder studenty seznamovali také se zvláštnostmi jejich pracovišť a s podobou práce v nich. Zážitky z pobytu ve Fonetickém ústavu popisuje Tereza Hlaváčková: „Byli jsme v nahrávacím studiu, kde mě pan proděkan Skarnitzl nahrál, představoval mi nejrůznější nahrávací techniky, třeba speciální rovnátko, ze kterého vedou drátky a ukazují, jak se položí jazyk na patro. Já bych chtěla být logopedka, tak pan proděkan naše setkání hodně zaměřil tímto směrem.“ Ke stáži ve Fonetickém ústavu a interdisciplinární povaze tohoto oboru se vyjadřuje Matyáš Medek následovně: „Práce na fonetické segmentaci pro mne byla naprostá novinka. Jsem hrozně rád, že jsem sem mohl dojíždět. Nečekal bych, že fonetika má takové přesahy do lingvistiky, do fyziky i matematiky a informatiky.“

Mnoho stážistů navázalo kontakt s vědeckými pracovníky či současnými frekventanty studijních oborů. Alžběta Vítková, která se letos stáže zúčastnila podruhé, pokračuje ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu: „Korpus připravuje manuál používání pro veřejnost a já jsem zkoušela jeho betaverzi, jestli je všechno srozumitelné i mně coby pololaikovi.“Plakát_24_hodin_s_FF_UK_2013

Společně s projektem Léto s FF UK přispívají stáže k soustavné podpoře nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování. Cílem aktivit je představit možnosti studia konkrétních humanitních oblastí a potenciál využití výsledků badatelské práce ve společnosti. „Stáže pomohou studentům vyprofilovat se a zjistit, o čem to studium opravdu je,“ hodnotila průběh Nikola Páleníčková, stážistka na Katedře divadelní vědy.