24 hodin s FF UK 2018 (odborné stáže)

Filozofická fakulta UK nabízí středoškolským studentům možnost absolvovat odbornou stáž. Již 7. ročník stáží s názvem 24 hodin s FF UK se uskuteční v období od 15. 10. 2018 – 4. 1. 2019. Přihlášky je možné posílat do 17. 9. 2018

Registrace byla ukončena. 

 


Jak stáž probíhá?

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži minimálně 24 hodin v období od října do začátku ledna. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Časové rozvržení může být například 3×8 hodin, 6×4 hodiny, 12×2 hodiny, či pravidelná účast na jednotlivých přednáškách apod. Upozorňujeme, že přednášky a semináře probíhají často v dopoledních hodinách, je třeba tedy počítat s nutností uvolňovat se z výuky na střední škole.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu následující aktivity: účast na přednáškách, seminářích či konferenci, informace o studiu a pracovišti, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze na externí pracoviště. Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady stravu či ubytování si student hradí sám.

Společně s projektem Léto s FF UK přispívají stáže k soustavné podpoře nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Seznam kateder a ústavů, které v letošním roce přijmou studenty na stáž:

Katedra pedagogiky Ústav etnologie
Ústav východoevropských studií Ústav filosofie a religionistiky
Katedra divadelní vědy (FB) Ústav hudební vědy
Ústav Blízkého východu a Afriky Ústav jižní a centrální Asie 
Katedra filmových studií Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav Českého národního korpusu 
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Katedra středoevropských studií (FB)
Katedra psychologie  Ústav pro archeologii  (FB)
Katedra sociální práce  Ústav románských studií

 

Zážitky studentů z minulého ročníku

  • „V rámci této stáže jsem měl možnost podívat se na přednášky i semináře na fakultě na Ústavu filosofie a religionistiky, což mi nejen rozšířilo obzory a znalosti, ale navíc mi umožnilo zjistit, jestli se na fakultě cítím příjemně a jestli bych zde chtěl studovat. Nejvíc jsem si užil přednášku rozebírající Davida Humea a jeho chápání lidské přirozenosti, kde jsem, přestože ještě nejsem studentem, byl schopen pochopit díky srozumitelnému výkladu i myšlenky, které bych těžko interpretoval z textu.“ (Matěj Ballaty, stážista Ústavu filosofie a religionistiky)
  • „Stáž na Filozofické Fakultě na Katedře psychologie byla pro mě velmi přínosná. Měla jsem možnost navštívit přednášky významných profesorů a lépe poznat fungování vysokých škol. Nejvíce mě zaujala sexuální psychologie, kde jsem si mohla poslechnout příběhy různých pacientů, čímž jsem částečně mohla pochopit jejich chování/pohnutky a nahlédnou na problém také z opačné strany. Myslím, že stáž mi dala mnoho nových znalostí, které určitě v budoucnu uplatním.“ (Linda Do Thi, stážistka Katedry psychologie)
  • „Moc se mi líbilo, jakým způsobem fungovala výuka, a především jsem byla naprosto unesená z hodiny, kdy u jednoho stolu seděli žáci ze všech ročníků a dokázali společně bez problému spolupracovat a fungovat jako jednotná třída. Stáž pro mě měla neuvěřitelný přínos. Nejen, že jsem mohla sledovat, jak probíhá výuka na univerzitě, ale zároveň jsem mohla být její aktivní součástí. Zapojovala jsem se do přednášek a připadala jsem si jako student FF UK. Všichni byli moc milí a vstřícní, já byla z celého programu nesmírně nadšená a upřímně doufám, že se příští rok budu moci po chodbách procházet jako oficiální student FF UK.“ (Veronika Holečková, stážistka Katedra divadelní vědy)
  • „Drobné obavy, které jsem ze začátku měl, se již po prvních několika hodinách ukázaly jako zcela zbytečné – stáž na FF UK pro mě představovala jednu z nejcennějších a nejpříjemnějších životních zkušeností. Rozhodně jsem nelitoval ani své volby přihlásit se právě na Ústav českého národního korpusu – korpusy jsou totiž naprosto fascinující koncept, který bohužel není zatím příliš veřejně znám. Cítím upřímnou motivaci snažit se tuto skutečnost měnit a pomáhat zvýšit veřejné povědomí o nich, protože věřím, že taková činnost může mít pozitivní dopad na národ jako takový a upevnit jeho povědomí o mateřském jazyce. Jistým způsobem se tedy dá říci, že mi stáž ukázala konkrétní směr, jímž se chci vydat.“ (Lukáš Jiřička, stážista Ústavu českého národního korpusu)

 

Fotografie z posledních ročníků stáží: