24 hodin s FF UK 2017 (odborné stáže)

Přihlašování je již uzavřeno!

Filozofická fakulta UK nabízí středoškolským studentům možnost absolvovat odbornou stáž. Již šestý ročník stáží s názvem 24 hodin s FF UK se uskuteční v období od 16. 10. 2017 do 5. 1. 2018. Přihlášky přijímáme do 15. září 2017.

Jak se přihlásit na odbornou stáž?

1. Je třeba se ujistit, že student splňuje podmínky, které jsou podrobně vypsané v přihlášce. Podstatné je především nutnost být v době podání přihlášky starší 15 let a zároveň mít ve školním roce 2017/2018 status studenta střední školy.

2. Studenti si z níže uvedeného seznamu vyberou ústav či katedru, na které chtějí absolvovat odbornou stáž a sepíší motivační dopis, podrobnosti zde: podoba motivačních dopisů. Přihlásit se lze pouze na jedno pracoviště.

3. Studenti vyplní níže uvedený online formulář přihlášky. 

4. a) Zletilí studenti přihláška zletilí studenti zašlou či jinak doručí vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu: Ondřej Crhák, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

4. b) Nezletilí studenti přihláška nezletilí studenti zašlou či jinak doručí vyplněnou a podepsanou přihlášku (přihláška musím být podepsána i zákonným zástupcem) na adresu: Ondřej Crhák, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Katedry a ústavy, které jsou zapojené do akce, vybírají zájemce na základně motivačních dopisů. Studenti stráví na fakultě v průběhu zimního semestru celkem 24 hodin nabitých individuálním odborným programem. V uplynulých ročnících se stážisté pod dohledem odborného školitele zapojili do vědecké činnosti katedry či ústavu, setkali se s významnými osobnostmi oboru, vyzkoušeli si roli vysokoškolského studenta účastí na výuce i samostatnou prací. 

Jak stáž probíhá?

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži minimálně 24 hodin v období od října do začátku ledna. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Časové rozvržení může být například 3×8 hodin, 6×4 hodiny, 12×2 hodiny, či pravidelná účast na jednotlivých přednáškách apod. Upozorňujeme, že přednášky a semináře probíhají často v dopoledních hodinách, je třeba tedy 2017_plakát na stážepočítat s nutností uvolňovat se z výuky na střední škole.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu následující aktivity: účast na přednáškách, seminářích či konferenci, informace o studiu a pracovišti, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze na externí pracoviště. Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady stravu či ubytování si student hradí sám.

Společně s projektem Léto s FF UK přispívají stáže k soustavné podpoře nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Seznam kateder a ústavů, které v letošním roce přijmou studenty na stáž:

Centrum genderových studií FF UK  Ústav českých dějin
Katedra andragogiky a personálního řízení  Ústav filosofie a religionistiky
Katedra divadelní vědy (FB) Ústav hudební vědy
Katedra estetiky Ústav informačních studií a knihovnictví
Katedra filmových studií Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Katedra logiky Ústav obecné lingvistiky
Katedra pedagogiky Ústav politologie
Katedra psychologie  Ústav pro archeologii  (FB)
Katedra sociální práce  Ústav pro klasickou archeologii (FB)
Katedra středoevropských studií (FB) Ústav románských studií
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav řeckých a latinských studií 
Ústav českého národního korpusu (ucnk.ff) Ústav východoevropských studií

 

Kontaktní osoba: Ondřej Crhák, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, Ondrej.Crhak@ff.cuni.cz

Zážitky studentů z minulého ročníku

  • „V rámci této stáže jsem měl možnost podívat se na přednášky i semináře na fakultě na Ústavu filosofie a religionistiky, což mi nejen rozšířilo obzory a znalosti, ale navíc mi umožnilo zjistit, jestli se na fakultě cítím příjemně a jestli bych zde chtěl studovat. Nejvíc jsem si užil přednášku rozebírající Davida Humea a jeho chápání lidské přirozenosti, kde jsem, přestože ještě nejsem studentem, byl schopen pochopit díky srozumitelnému výkladu i myšlenky, které bych těžko interpretoval z textu.” (Matěj Ballaty, stážista Ústavu filosofie a religionistiky)
  • „Stáž na Filozofické Fakultě na Katedře psychologie byla pro mě velmi přínosná. Měla jsem možnost navštívit přednášky významných profesorů a lépe poznat fungování vysokých škol. Nejvíce mě zaujala sexuální psychologie, kde jsem si mohla poslechnout příběhy různých pacientů, čímž jsem částečně mohla pochopit jejich chování/pohnutky a nahlédnou na problém také z opačné strany. Myslím, že stáž mi dala mnoho nových znalostí, které určitě v budoucnu uplatním.” (Linda Do Thi, stážistka Katedry psychologie)
  • „Moc se mi líbilo, jakým způsobem fungovala výuka, a především jsem byla naprosto unesená z hodiny, kdy u jednoho stolu seděli žáci ze všech ročníků a dokázali společně bez problému spolupracovat a fungovat jako jednotná třída. Stáž pro mě měla neuvěřitelný přínos. Nejen, že jsem mohla sledovat, jak probíhá výuka na univerzitě, ale zároveň jsem mohla být její aktivní součástí. Zapojovala jsem se do přednášek a připadala jsem si jako student FF UK. Všichni byli moc milí a vstřícní, já byla z celého programu nesmírně nadšená a upřímně doufám, že se příští rok budu moci po chodbách procházet jako oficiální student FF UK.” (Veronika Holečková, stážistka Katedra divadelní vědy)
  • „Drobné obavy, které jsem ze začátku měl, se již po prvních několika hodinách ukázaly jako zcela zbytečné – stáž na FF UK pro mě představovala jednu z nejcennějších a nejpříjemnějších životních zkušeností. Rozhodně jsem nelitoval ani své volby přihlásit se právě na Ústav českého národního korpusu – korpusy jsou totiž naprosto fascinující koncept, který bohužel není zatím příliš veřejně znám. Cítím upřímnou motivaci snažit se tuto skutečnost měnit a pomáhat zvýšit veřejné povědomí o nich, protože věřím, že taková činnost může mít pozitivní dopad na národ jako takový a upevnit jeho povědomí o mateřském jazyce. Jistým způsobem se tedy dá říci, že mi stáž ukázala konkrétní směr, jímž se chci vydat.” (Lukáš Jiřička, stážista Ústavu českého národního korpusu)

 

Fotografie z posledních ročníků stáží: