24 hodin s FF UK 2016

loňském roce proběhl již pátý ročník odborných stáží. Studenti středních škol měli opět možnost zdarma poznat vysokoškolské prostředí pod vedením odborníků z Filozofické fakulty. 6. ledna proběhlo slavnostní zakončení jubilejního ročníku.

 

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži minimálně 24 hodin v období od října do začátku ledna. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Časové rozvržení může být například 3×8 hodin, 6×4 hodiny, 12×2 hodiny, či pravidelná účast na jednotlivých přednáškách apod. Upozorňujeme, že přednášky a semináře probíhají často v dopoledních hodinách, je třeba tedy počítat s nutností uvolňovat se z výuky na střední škole.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu následující aktivity: účast na přednáškách, seminářích či konferenci, informace o studiu a pracovišti, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze na externí pracoviště. Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady stravu či ubytování si student hradí sám.

 

Seznam kateder a ústavů, které přijaly studenty v minulých letech na stáž:

Katedra andragogiky a personálního řízení  Ústav českých dějin
Katedra divadelní vědy (FB) Ústav Dálného východu (pouze obor Sinologie a Etnologie se specializaci vietnamistika)
Katedra estetiky Ústav etnologie
Katedra filmových studií Ústav filosofie a religionistiky
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Ústav hudební vědy
Katedra logiky Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Katedra pedagogiky Ústav pro archeologii  (FB)
Katedra psychologie  Ústav pro klasickou archeologii (FB)
Katedra sociální práce  Ústav románských studií
Katedra středoevropských studií (FB) Ústav řeckých a latinských studií 
Ústav Blízkého východu a Afriky Ústav světových dějin
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav východoevropských studií
Ústav českého národního korpusu (ucnk.ff)

 

Zážitky studentů z minulého ročníku

  • „V rámci této stáže jsem měl možnost podívat se na přednášky i semináře na fakultě na Ústavu filosofie a religionistiky, což mi nejen rozšířilo obzory a znalosti, ale navíc mi umožnilo zjistit, jestli se na fakultě cítím příjemně a jestli bych zde chtěl studovat. Nejvíc jsem si užil přednášku rozebírající Davida Humea a jeho chápání lidské přirozenosti, kde jsem, přestože ještě nejsem studentem, byl schopen pochopit díky srozumitelnému výkladu i myšlenky, které bych těžko interpretoval z textu.“ (Matěj Ballaty, stážista Ústavu filosofie a religionistiky)
  • „Stáž na Filozofické Fakultě na Katedře psychologie byla pro mě velmi přínosná. Měla jsem možnost navštívit přednášky významných profesorů a lépe poznat fungování vysokých škol. Nejvíce mě zaujala sexuální psychologie, kde jsem si mohla poslechnout příběhy různých pacientů, čímž jsem částečně mohla pochopit jejich chování/pohnutky a nahlédnou na problém také z opačné strany. Myslím, že stáž mi dala mnoho nových znalostí, které určitě v budoucnu uplatním.“ (Linda Do Thi, stážistka Katedry psychologie)
  • „Moc se mi líbilo, jakým způsobem fungovala výuka, a především jsem byla naprosto unesená z hodiny, kdy u jednoho stolu seděli žáci ze všech ročníků a dokázali společně bez problému spolupracovat a fungovat jako jednotná třída. Stáž pro mě měla neuvěřitelný přínos. Nejen, že jsem mohla sledovat, jak probíhá výuka na univerzitě, ale zároveň jsem mohla být její aktivní součástí. Zapojovala jsem se do přednášek a připadala jsem si jako student FF UK. Všichni byli moc milí a vstřícní, já byla z celého programu nesmírně nadšená a upřímně doufám, že se příští rok budu moci po chodbách procházet jako oficiální student FF UK.“ (Veronika Holečková, stážistka Katedra divadelní vědy)
  • „Drobné obavy, které jsem ze začátku měl, se již po prvních několika hodinách ukázaly jako zcela zbytečné – stáž na FF UK pro mě představovala jednu z nejcennějších a nejpříjemnějších životních zkušeností. Rozhodně jsem nelitoval ani své volby přihlásit se právě na Ústav českého národního korpusu – korpusy jsou totiž naprosto fascinující koncept, který bohužel není zatím příliš veřejně znám. Cítím upřímnou motivaci snažit se tuto skutečnost měnit a pomáhat zvýšit veřejné povědomí o nich, protože věřím, že taková činnost může mít pozitivní dopad na národ jako takový a upevnit jeho povědomí o mateřském jazyce. Jistým způsobem se tedy dá říci, že mi stáž ukázala konkrétní směr, jímž se chci vydat.“ (Lukáš Jiřička, stážista Ústavu českého národního korpusu)

 

Fotografie z posledních ročníků stáží: