Zubatý

Josef Zubatý

  • 20. 4. 1855, Praha – 21. 3. 1931, Praha

  • děkanem: 1901/1902

  • indolog, překladatel indické literatury, etymolog a bohemista

  • Josef Zubatý nastoupil na pražskou filozofickou fakultu po maturitě na malostranském gymnáziu. Studoval klasickou a staroindickou filologii, baltistiku a indoevropský srovnávací jazykozpyt. V roce 1885 se stal soukromým docentem. Roku 1891 získal místo profesora mimořádného a roku 1896 se stal řádným profesorem staroindické filologie a srovnávacího jazykozpytu. Zpočátku se věnoval především indické filologii, překládal ze sanskrtu a zabýval se sanskrtskou metrikou. Později se zaměřil na otázky srovnávací jazykovědy, slavistiky a bohemistiky, zejména historické mluvnice a etymologie.

    Zubatý byl hlubokým znalcem gramatiky a oblíbeným pedagogem, který vychoval další generaci významných indologů (Vincenc Lesný) a jazykovědců (Oldřich Hujer). V roce 1919 byl zvolen rektorem Univerzity Karlovy, od roku 1923 byl až do své smrti také prezidentem České akademie věd.

(Foto: AUK)