Weingart

Miloš Weingart

  • 21. 11. 1890, Praha – 12. 1. 1939, Praha

  • děkanem: 1930/1931

  • jazykovědec a slavista

  • Miloš Weingart v roce 1913 absolvoval pražskou filozofickou fakultu a poté pracoval jako středoškolský profesor. V roce 1919 se habilitoval na docenta a v roce 1927 byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy. V letech 1921–1927 působil také jako pedagog Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde byl v akademickém roce 1924/5 zvolen do funkce děkana.

    Weingart se ve své vědecké činnosti zabýval především staroslověnštinou, spisovnou výslovností českého jazyka a studiem byzantsko-slovanských vztahů.

(Foto: AUK)