Vlček

Jaroslav Vlček

  • 22. 1. 1860, Banská Bystrica – 21. 1. 1930 Praha

  • děkanem: 1913/1914

  • literární historik

  • Jaroslav Vlček se narodil se v Banské Bystrici v rodině českého gymnazijního profesora. Brzy po jeho narození se rodina odstěhovala do Prahy, kde Vlček absolvoval základní školu. Po smrti otce v roce 1870 se s matkou vrátil do Banské Bystrice a tam roku 1878 odmaturoval na gymnáziu. Poté odešel studovat na filozofickou fakultu do Prahy, kde se stal spoluzakladatelem a prvním předsedou studentského spolku Detvan. Po ukončení studií v roce 1882 nastoupil místo středoškolského profesora v Brně a později v Praze. Roku 1901 se stal členem Královské české společnosti nauk a téhož roku byl jmenován mimořádným profesorem dějin literatury české (později československé) na filozofické fakultě.

    Jaroslav Vlček přispíval do mnoha časopisů, a to především literárními kritikami a literárněhistorickými pracemi.

(Foto: AUK)